Hjem Nyheter STAMI-TV: Hva er sammenhengen mellom psyko[..]

STAMI-TV: Hva er sammenhengen mellom psykososiale arbeidsforhold, søvn og fysiske plager

Selv om vi vet at psykososiale arbeidsforhold kan påvirke søvn og fysiske plager, vet vi lite om samspillet mellom disse faktorene. Hvordan påvirker faktorene hverandre, og hva kan gjøres med problemene som oppstår? Se opptaket fra frokostseminaret med Jolien Vleeshouwers hvor hun presenterer funn fra sin doktoravhandling.

Under frokostseminaret 13. september 2018, presenterte Jolien Vleeshouwers, postdoktor ved STAMI, funn fra doktoravhandlingen sin, hvor hun har studert de komplekse sammenhengene mellom psykososiale arbeidsfaktorer, søvn og muskelskjelettplager. Funn tyder på at noen spesifikke arbeidsfaktorer kan føre til plager med søvn og muskelskjelettsmerter blant norske arbeidstakere. Faktorer som kan gjøres noe med gjennom målrettede tiltak. Denne kunnskapen vil kunne brukes til å forbedre ansattes helse og velvære, som igjen vil kunne forbedre produktiviteten og sykefraværet blant arbeidstakere.

Under seminaret gikk Vleeshouwers gjennom disse punktene:

  • Søvnvansker og muskelskjelettplager, og hvorfor dette er et stort problem i arbeidslivet og for samfunnet generelt.
  • Arbeidsrelaterte stressfaktorer og stressmodeller, og hva som menes med psykososiale arbeidsfaktorer.
  • Funn fra doktorarbeidet om sammenhengen mellom psykososiale arbeidsfaktorer, søvn og fysiske plager.
Få nyhetsbrev
Lukk