Hjem Nyheter Samarbeid og teamroller i BHT

Samarbeid og teamroller i BHT

I en gruppe der flere tenker likt, er trolig noen overflødige.

Det finnes flere anerkjente modeller for bedre samarbeid og teambygging.  Alle bygger på forskjellighet og i å utnytte denne. Det vektlegges hvordan man kan fremme mer effektivt samarbeid ved å definere ulike og klare rollemønstre for samarbeid og på den måten utvikle teamkvaliteter.

En kjent og vel utprøvd modell er utviklet av Meridith Belbin. Den bygger på å etablere et oversiktlig og rasjonelt rollemønster i gruppen, der rollene er basert på å utnytte forskjellighet; som igjen kan fremme økt effektivitet og kvalitet. Dette kan læres.

Learning by doing
Ved å lære på dette vis – ”at man har smakt sin egen medisin” – vil man i større grad bære med seg en personlig erfaringsbasert troverdighet når kunnskap om roller, team og samarbeid skal overføres til andre arenaer.

Arbeidsgrupper som bruker teammodellen får gjerne en mer effektiv samarbeidsform, enn om samarbeidet er tilfeldig organisert, følger faste rutiner eller administreres av en person. Ved en praksisnær læring av modellen, går man inn i teamroller man raskt kan bli fortrolig med.

Vi er like forskjellige på innsiden som vi er på utsiden.

Mange erfarer at samarbeid ikke alltid er bare positivt, men at det er utfordrende og til tider direkte vanskelig fordi rollene og fagkunnskapen er forskjellig.  Samarbeidsstøy kan forringe kvaliteten på produktene som skal leveres.  Er det mulig å være mer bevisst på dette og planlegge og organisere slik at samarbeidsstøy minimaliseres?

Skal jeg utvikle meg i min jobb, må noen fortelle meg hvordan jeg fungerer.

Tilbakemeldinger inngår som en del av å få samarbeid og team til å fungere. Dette kan også oppleves som krevende og ubehagelig. Dette kan også læres.

Kunnskapsbasert  praksis i BHT teamet
En godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT) arbeider dokumentert, og dokumentert kunnskap utvikles og oppdateres hele tiden. En stagnasjon av den interne læringen og faglige oppdateringen er generelt en trussel for en kunnskapsbedrift som lever av kvaliteten på sin humankapital. BHT består av et flerfaglig, nødvendig kollegafellesskap rettet mot målrettede samarbeidsoppgaver av større eller mindre format. Det er forskjellige faglige tilnærminger, man har forskjellige oppgaver og er ulike som personer.

Aktuelt kurs

  • VUP er rettet mot erfarne deltakere innen BHT/HMS som har Grunnkurs for BHT eller tilsvarende skolering innen BHT/HMS. Målet er å gi økt kunnskap om arbeidshelse, systematisk HMS arbeid, lovverk, helsekommunikasjon, mestring av roller, ledelse, samarbeid og teambygging

Få nyhetsbrev
Lukk