Kristensen, Petter; Bjerkedal, Tor; Irgens, Lorentz M.; Gravseth, Hans Magne; Brevik, John Ivar
Norsk Epidemiologi Norsk forening for epidemiologi, Norsk Epidemiologi 15(1): 65–74
Les publikasjon