Publikasjoner

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Cardiovascular Health Effects of Shift Work with Long Working Hours and Night Shifts: Study Protocol for a Three-Year Prospective Follow-Up Study on Industrial Workers

Lunde, Lars-Kristian; Skare, Øivind; Mamen, Asgeir; Sirnes, Per Anton; Aass, Hans Christian Dalsbotten; Øvstebø, Reidun; Goffeng, Elisabeth Martinsen; Matre, Dagfinn; Nielsen, Pia; Heglum, Hanne Siri Amdahl; Hammer, Stine Eriksen ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Forholdet mellom aktivisertbaserte arbeidsplasser og sykefravær. Arbeidsplasskonsepter med betydning for sykefravær og frafall fra arbeidslivet

Sykefravær: Basert på tre studier med nokså entydige resultater, og en som er problematisk å fortolke (blant annet ukjent tid i hjemmekon...

Knardahl, Stein

Publikasjoner Utgivelsesår 2019

Ulykker i bygg og anlegg – Rapport 2019

Gravseth, Hans Magne; Mostue, Bodil Aamnes; Winge, Stig

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Helseproblemer og ulykker i bygg og anlegg. Rapport 2018

publishedVersion

Gravseth, Hans Magne Ulrik; Sterud, Tom; Mostue, Bodil Aamnes; Nyrønning, Cecilie Åldstedt; Winge, Stig

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Minimum standards on prevention, diagnosis and treatment of occupational and work-related skin diseases in Europe. Position paper of the COST Action StanDerm (TD 1206)

Alfonso, Jose Hernan; Bauer, A; Bensefa-Colas, L.; Boman, A.; Bubas, M.; Constandt, L.; Crepy, M.N.; Goncalo, M.; Macan, J.; Mahler, V.; Ramada Rodilla, J.M. ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Physical working conditions as covered in European monitoring questionnaires

Tynes, Tore; Aagestad, Cecilie; Thorsen, Sannie Vester; Andersen, Lars Louis; Perkio-Makela, Merja; Garcia, Francisco Javier Pinilla; Blanco, Luz Galiana; Vermeylen, Greet; Parent-Thirion, Agnes; Hooftman, Wendela; Houtman, Irene ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Kunnskapsstatus ved dykking innaskjærs og i offshorevirksomheten

Det er kjent at yrkesdykking kan innebære risiko for arbeidsrelatert død og skader som kan gi varige mén. De siste tiårene har det ikke v...

Skogstad, Marit; Lunde, Lars-Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Eksponering i norske sagbruk

Norsk sagbruksindustri omfatter over 200 sagbruk spredt over hele Norge, og sysselsetter ca. 5000 ansatte. STAMI er i gang med å undersøk...

Straumfors, Anne; Eduard, Wijnand; Johnsen, Helle Laier; Ulvestad, Bente; Olsen, Raymond; Daae, Hanne Line; Halgard, Kristin E.; Thorud, Syvert; Madsø, Lene; Afanou, Komlavi Anani; Friisk, Grete ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Occupational noise exposure and hearing: a systematic review

Lie, Arve; Skogstad, Marit; Johannessen, Håkon Andre; Tynes, Tore; Mehlum, Ingrid Sivesind; Nordby, Karl-Christian; Engdahl, Bo Lars; Tambs, Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

The intracranial distribution of gliomas in relation to exposure from mobile phones: Analyses from the INTERPHONE study

Grell, Kathrine; Fredriksen, Kirsten; Schüz, Joachim; Cardis, Elisabeth; Armstrong, Bruce; Siemiatycki, Jack; Krewsk, Daniel R.; McBride, Mary L.; Johansen, Christoffer; Auvinen, Anssi; Hours, Martine ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Systematic review of the cardiovascular effects of occupational noise

Skogstad, Marit; Johannessen, Håkon Andre; Tynes, Tore; Mehlum, Ingrid Sivesind; Nordby, Karl-Christian; Lie, Arve

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Occupation and relative risk of cutaneous squamous cell carcinoma (cSCC). A 45-year follow-up study in 4 Nordic countries

• Few population-based studies described relative risk of cutaneous squamous cell carcinoma among occupational categories. • Occupation...

Alfonso, Jose Hernan; Martinsen, Jan Ivar; Pukkala, Eero; Weiderpass, Elisabete; Tryggvadottir, Laufey; Nordby, Karl-Christian; Kjærheim, Kristina

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Noise-induced hearing loss in a longitudinal study of Norwegian railway workers

Lie, Arve; Skogstad, Marit; Johnsen, Torstein Seip; Engdahl, Bo Lars; Tambs, Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Arbeidsplassen og sykefravær : arbeidsforhold av betydning for sykefravær

Knardahl, Stein; Sterud, Tom; Nielsen, Morten Birkeland; Nordby, Karl-Christian

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Occupational noise exposure, hearing loss, and notched audiograms in the HUNT Nord-Trøndelag hearing loss study, 1996-1998

Lie, Arve; Engdahl, Bo Lars; Hoffmann, Howard; Li, Chuan-Ming; Tambs, Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Tremor and hand-arm vibration syndrome (HAVS) in road maintenance workers

Bast-Pettersen, Rita; Ulvestad, Bente; Færden, Karl; Clemm, Thomas Aleksander C.; Olsen, Raymond; Ellingsen, Dag; Nordby, Karl-Christian

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Simplified risk assessment of noise induced hearing loss by means of 2 spreadsheet models

Lie, Arve; Engdahl, Bo Lars; Tambs, Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Cardiovascular risk factors and hearing loss: The HUNT study

Engdahl, Bo Lars; Aarhus, Lisa; Lie, Arve; Tambs, Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Self-reported Occupational Exposure to Chemical and Physical Factors and Risk of Skin Problems: A 3-year Follow-up Study of the General Working Population of Norway

Alfonso, Jose Hernan; Tynes, Tore; Thyssen, Jacob P.; Mehlum, Ingrid Sivesind; Johannessen, Håkon A.

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

The Prevalence of Notched Audiograms in a Cross-Sectional Study of 12,055 Railway Workers

Lie, Arve; Skogstad, Marit; Johnsen, Torstein Seip; Engdahl, Bo Lars; Tambs, Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Work-related skin diseases in Norway may be underreported: Data from 2000 to 2013

Alfonso, Jose Hernan; Løvseth, Eva Kristin; Samant, Yogindra; Holm, Jan Øivind

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015 : status og utviklingstrekk

Faktaboka 2015 er et resultat av flere års arbeid med utvikling og forbedring av registre og datakilder, og gir et samlet og kvalitetssik...

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

Association between perceived present working conditions and demands versus attitude to early retirement among construction workers

Jebens, Einar; Medbø, Jon Ingulf; Knutsen, Oddvar; Mamen, Asgeir; Veiersted, Kaj Bo

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

A cross-sectional study of hearing thresholds among 4627 Norwegian train and track maintenance workers

Lie, Arve; Skogstad, Marit; Johnsen, Torstein Seip; Engdahl, Bo Lars; Tambs, Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

Musculoskeletal health and work ability in physically demanding occupations: Study protocol for a prospective field study on construction and health care workers

Lunde, Lars-Kristian; Koch, Markus; Knardahl, Stein; Wærsted, Morten; Mathiassen, Svend Erik; Forsman, Mikael; Holtermann, Andreas; Veiersted, Kaj Bo