Publikasjoner

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Diagnostic criteria for musculoskeletal disorders for use in occupational healthcare or research. A scoping review of consensus- and synthesised-based case definitions

van der Molen, Henk F.; Visser, Steven; Alfonso, Jose Hernan; Curti, Stefania; Mattioli, Stefano; Rempel, David; Roquelaure, Yves; Kuijer, Paul F.M.; Tamminga, Sietske J.

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Associations of objectively measured total duration and maximum bout length of standing at work with lower-extremity pain intensity. A 2-year follow-up of construction and healthcare workers

Lunde, Lars-Kristian; Merkus, Suzanne; Koch, Markus; Knardahl, Stein; Wærsted, Morten; Veiersted, Kaj Bo

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Explaining better hearing in Norway. A comparison of two cohorts 20 years apart - the HUNT study

Engdahl, Bo Lars; Stigum, Hein; Aarhus, Lisa

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Tiltak for primærforebyggelse av helseplager og sykefravær i gjenvinningsindustrien. Delrapport I: Sammenhenger mellom arbeidsmiljøfaktorer (psykososiale/organisatoriske og fysiske) og helseplager, legemeldt sykefravær, jobbutilfredshet og tanker om å slutte i jobben

STAMI-rapport nr. 1/2020. Resultatene i denne første delrapporten fra prosjektet «Tiltak for primærforebyggelse av helseplager og sykefra...

Finne, Live Bakke; Emberland, Jan Shahid; Christensen, Jan Olav; Nielsen, Morten Birkeland; Elka, Shahrooz; Skogstad, Marit; Knardahl, Stein

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Cardiovascular Health Effects of Shift Work with Long Working Hours and Night Shifts: Study Protocol for a Three-Year Prospective Follow-Up Study on Industrial Workers

Lunde, Lars-Kristian; Skare, Øivind; Mamen, Asgeir; Sirnes, Per Anton; Aass, Hans Christian Dalsbotten; Øvstebø, Reidun; Goffeng, Elisabeth Martinsen; Matre, Dagfinn; Nielsen, Pia; Heglum, Hanne Siri Amdahl; Hammer, Stine Eriksen ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Dose-response relationship between hand-arm vibration exposure and vibrotactile thresholds among roadworkers

Clemm, Thomas; Færden, Karl; Ulvestad, Bente; Lunde, Lars-Kristian; Nordby, Karl-Christian

Publikasjoner Utgivelsesår 2019

Ulykker i bygg og anlegg – Rapport 2019

Gravseth, Hans Magne; Mostue, Bodil Aamnes; Winge, Stig

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Helseproblemer og ulykker i bygg og anlegg. Rapport 2018

publishedVersion

Gravseth, Hans Magne Ulrik; Sterud, Tom; Mostue, Bodil Aamnes; Nyrønning, Cecilie Åldstedt; Winge, Stig

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Minimum standards on prevention, diagnosis and treatment of occupational and work-related skin diseases in Europe. Position paper of the COST Action StanDerm (TD 1206)

Alfonso, Jose Hernan; Bauer, A; Bensefa-Colas, L.; Boman, A.; Bubas, M.; Constandt, L.; Crepy, M.N.; Goncalo, M.; Macan, J.; Mahler, V.; Ramada Rodilla, J.M. ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Physical working conditions as covered in European monitoring questionnaires

Tynes, Tore; Aagestad, Cecilie; Thorsen, Sannie Vester; Andersen, Lars Louis; Perkio-Makela, Merja; Garcia, Francisco Javier Pinilla; Blanco, Luz Galiana; Vermeylen, Greet; Parent-Thirion, Agnes; Hooftman, Wendela; Houtman, Irene ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Kunnskapsstatus ved dykking innaskjærs og i offshorevirksomheten

STAMI-rapport nr 4/2017. Det er kjent at yrkesdykking kan innebære risiko for arbeidsrelatert død og skader som kan gi varige mén. De sis...

Skogstad, Marit; Lunde, Lars-Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Tremor and hand-arm vibration syndrome (HAVS) in road maintenance workers

Bast-Pettersen, Rita; Ulvestad, Bente; Færden, Karl; Clemm, Thomas Aleksander C.; Olsen, Raymond; Ellingsen, Dag; Nordby, Karl-Christian

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Simplified risk assessment of noise induced hearing loss by means of 2 spreadsheet models

Lie, Arve; Engdahl, Bo Lars; Tambs, Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Eksponering i norske sagbruk

STAMI-rapport nr. 3/2016. Norsk sagbruksindustri omfatter over 200 sagbruk spredt over hele Norge, og sysselsetter ca. 5000 ansatte. STAM...

Straumfors, Anne; Eduard, Wijnand; Johnsen, Helle Laier; Ulvestad, Bente; Olsen, Raymond; Daae, Hanne Line; Halgard, Kristin E.; Thorud, Syvert; Madsø, Lene; Afanou, Komlavi Anani; Friisk, Grete ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Occupational noise exposure and hearing: a systematic review

Lie, Arve; Skogstad, Marit; Johannessen, Håkon Andre; Tynes, Tore; Mehlum, Ingrid Sivesind; Nordby, Karl-Christian; Engdahl, Bo Lars; Tambs, Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

The intracranial distribution of gliomas in relation to exposure from mobile phones: Analyses from the INTERPHONE study

Grell, Kathrine; Fredriksen, Kirsten; Schüz, Joachim; Cardis, Elisabeth; Armstrong, Bruce; Siemiatycki, Jack; Krewsk, Daniel R.; McBride, Mary L.; Johansen, Christoffer; Auvinen, Anssi; Hours, Martine ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Systematic review of the cardiovascular effects of occupational noise

Skogstad, Marit; Johannessen, Håkon Andre; Tynes, Tore; Mehlum, Ingrid Sivesind; Nordby, Karl-Christian; Lie, Arve

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Occupation and relative risk of cutaneous squamous cell carcinoma (cSCC). A 45-year follow-up study in 4 Nordic countries

• Few population-based studies described relative risk of cutaneous squamous cell carcinoma among occupational categories. • Occupation...

Alfonso, Jose Hernan; Martinsen, Jan Ivar; Pukkala, Eero; Weiderpass, Elisabete; Tryggvadottir, Laufey; Nordby, Karl-Christian; Kjærheim, Kristina

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Noise-induced hearing loss in a longitudinal study of Norwegian railway workers

Lie, Arve; Skogstad, Marit; Johnsen, Torstein Seip; Engdahl, Bo Lars; Tambs, Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Arbeidsplassen og sykefravær : arbeidsforhold av betydning for sykefravær

Knardahl, Stein; Sterud, Tom; Nielsen, Morten Birkeland; Nordby, Karl-Christian

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Occupational noise exposure, hearing loss, and notched audiograms in the HUNT Nord-Trøndelag hearing loss study, 1996-1998

Lie, Arve; Engdahl, Bo Lars; Hoffmann, Howard; Li, Chuan-Ming; Tambs, Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015 : status og utviklingstrekk

STAMI-rapport nr. 3/2015. Faktaboka 2015 er et resultat av flere års arbeid med utvikling og forbedring av registre og datakilder, og gir...

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Cardiovascular risk factors and hearing loss: The HUNT study

Engdahl, Bo Lars; Aarhus, Lisa; Lie, Arve; Tambs, Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Self-reported Occupational Exposure to Chemical and Physical Factors and Risk of Skin Problems: A 3-year Follow-up Study of the General Working Population of Norway

Alfonso, Jose Hernan; Tynes, Tore; Thyssen, Jacob P.; Mehlum, Ingrid Sivesind; Johannessen, Håkon A.

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

The Prevalence of Notched Audiograms in a Cross-Sectional Study of 12,055 Railway Workers

Lie, Arve; Skogstad, Marit; Johnsen, Torstein Seip; Engdahl, Bo Lars; Tambs, Kristian