Hjem Prosjekter Skiftarbeid og helse i aluminiumsindustrien

Skiftarbeid og helse i aluminiumsindustrien

Formålet med studien er å undersøke hvordan skiftarbeid, i kombinasjon med andre eksponeringer i arbeidsmiljøet som støv, gass, varme og støy, påvirker risikoen for tidlig sykdom og død blant ansatte i aluminiumsindustrien. Dette skal undersøkes blant arbeidstakere i aluminiumsverk i Norge, Sverige og på Island.

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Tema

Mange studier viser at arbeidstidsordninger som avviker fra den vanlige 8-16 dagen kan forårsake både akutte og kroniske plager, som økt søvnighet og fatigue, nedsatt oppmerksomhet og funksjon, og også økt risiko for ulykker og helseproblemer som utvikles over tid.  Kjennskap til hvilke sammenhenger som finnes er viktig for planlegging av skiftordninger nå og i fremtiden, slik at uheldige konsekvenser kan minimeres.

Denne studien skal både se på endringer i markører for sykdom og ulykkesrisiko på kort sikt, og studere sykdom som kan relateres til eksponeringer i bransjen på lang sikt. Fra aluminiumsverkene vil STAMI motta informasjon om arbeidstakernes skiftplan og resultater fra målinger som er gjort av støv, gass, varme og støy.

Deltakerne i studien, som kommer fra alle tre land, vil bidra med

  • spyttprøver til analyser av døgnrytmeforstyrrelser ved nattarbeid,
  • undersøkelse av endringer i reaksjonstid, som en følge av fatigue og døgnrytmeforstyrrelse, og som er relatert til ulykkesrisiko og hjerte-karrisiko,
  • kartlegging av søvn og søvnkvalitet som mål for restitusjon etter lange skift, komprimert arbeidstid eller nattskift,
  • registrering av bevegelse og hjerterytme, for å undersøke eksponering for fysiske belastninger og stress i arbeidsperiodene.

Deltakerne blir rekruttert fra utvalgte grupper i aluminiumsverk der det ligger til rette for datainnsamling. Utfallene som er nevnt over, vil bli vurdert opp mot arbeidstidsregistreringer og eksponeringer for kjemiske og fysiske stoffer i bransjen.

Arbeidstakerne i de norske aluminiumsverkene vil inviteres til å delta i langtidsstudien av risiko for hjerte- og karsykdom. Det innebærer at de bidrar med en blodprøve og fyller ut et spørreskjema angående arbeid, søvn, og helse.

Prosjektet vil generere ny kunnskap om effekten av skiftarbeid

Kunnskap om den kombinerte effekten av skiftarbeid og andre faktorer i aluminiumsindustrien er så langt lite studert, og vil være av stor betydning for utforming av skiftplaner, fremtidig risikovurdering og for risikohåndtering av faktorene gass, kjemikalier, varme, støy og skiftarbeid.

Status på prosjektet:

STAMI har inngått avtale med aluminiumsindustriens miljøsekretariat (AMS) om gjennomføring av prosjektet, og samler inn informasjon fra verkene om skiftordninger, for å planlegge hvilke undersøkelser som kan gjennomføres hvor. Søknad til regionaletisk komite (REK sør-øst) er sendt i begynnelsen av november 2019.

 

Eksterne samarbeidspartnere:

Aluminiumindustriens miljøsekretariat

Marie Aarrebro Jensen; Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Danmark

Økonomiske bidragsytere:

Aluminiumindustriens miljøsekretariat

Få nyhetsbrev
Lukk