Prosjekter

Prosjekt 30. august 2019

En bra dag på jobb - forebyggende arbeidsmiljøarbeid i praksis

'En bra dag på jobb' er et pilotprosjekt der målsetningen var å skape et verktøy for å gjøre det enklere å ta tak i relevante arbeidsmilj...

Avsluttet Prosjektperiode 2018 – 2019
Prosjekt 30. desember 2014

Eksponering for vibrasjoner fra håndholdt verktøy og risiko for utviklingen av hånd-armvibrasjonssyndrom (HAVS) blant spesialiserte veiarbeidere

Arbeid med vibrerende verktøy er assosiert med føleforstyrrelser, ”hvite fingre” og muskel/leddsmerter i hendene. Det mangler fortsatt re...

Pågående Prosjektperiode 2014 – 2018
Prosjekt 14. januar 2015

Unge arbeidstakere i et sunt arbeidsliv – med spesielt fokus på nordiske forhold

Prosjektet skal belyse unge arbeidstakere arbeidsmiljø, med et spesielt fokus på forholdene i de fem nordiske landene. Risikofaktorer kny...

Avsluttet Prosjektperiode 2014 – 2015
Prosjekt 30. desember 2014

Muskel-/skjelettplager og perifere mekanismer for nocicepsjon

Smerter i nakke, skuldre og øvre del av ryggen er av de vanligste muskel-/skjelettplagene, og omfatter nærmere 40 % av norske arbeidstake...

Pågående Prosjektperiode 2013 – 2018
Prosjekt 26. februar 2015

Mekaniske eksponeringer: tungt arbeid, alder, smerter og arbeidsevne

Det er viktig både for samfunnet og for den enkelte å bevare arbeidsevnen så lenge som mulig. Helse- og omsorgssektoren og byggebransjen ...

Pågående Prosjektperiode 2012 – 2018
Prosjekt 16. mars 2016

Effekt på skulderbelastning og smerter hos frisører ved bruk av føner

Det er god dokumentasjon på at arbeid med armene hevet er en risikofaktor for nakke- og skulderplager. Frisører arbeider ca 3 prosent av ...

Avsluttet Prosjektperiode 2012 – 2017
Prosjekt 14. januar 2015

Vurdering av arbeidsrelatert sykelighet og muligheter for forebygging

Prosjektets mål er å studere omfanget av arbeidsrelaterte helseproblemer, både forekomst og hvordan slike helseproblemer fordeler seg i u...

Avsluttet Prosjektperiode 2000 – 2016