Nyhetsarkiv

Nyhet 2. april 2019

Årsakssammenhenger mellom brystkreft og nattarbeid

Hvorfor er sykepleiere som jobber om natten mer utsatt for brystkreft? STAMI undersøker de underliggende biologiske mekanismene som kan...

Nyhet 28. mars 2019

Muskelskjelettplager, smerter og arbeid

Muskelskjelettplager er den vanligste årsaken til sykefravær i Norge. Forebygging av muskelskjelettplager krever at vi forstår hvorfor...

Nyhet 11. mars 2019

Hvordan takler eldre arbeidstakere i tunge fysiske yrker deres arbeidshverdag?

En gruppe som særlig sliter med forventningen om å stå lenger i jobb er arbeidstakere i tunge fysiske yrker. Ny forskning viser hvor b...

Nyhet 11. mars 2019

Råd om arbeidstid med hensyn til helse og sikkerhet

Studier på arbeidstid viser at både skift og nattarbeid, samt lang arbeidstid, kan ha negative konsekvenser for helse og sikkerhet. For...

Nyhet 27. februar 2019

Oljebransjen inne i EXPO

STAMI og Equinor har sidan våren 2018 samarbeida om utviklinga av ein tilleggsmodul som gjer det mogleg for store internasjonale verksem...

Nyhet 27. februar 2019

Arbeidsmiljøets betydning for arbeidet

Å arbeide er knyttet til verdier som er positive – slik som sosial inkludering, aktiv deltakelse, verdighet og selvrespekt. Arbeid er...

Nyhet 14. februar 2019

Nytt arbeidsmiljøverktøy lansert for petroleumssektoren

Nylig lanserte Petroleumstilsynet (PTIL) et bransjerelevant arbeidsmiljøverktøy for petroleumssektoren som belyser status og utviklings...

Nyhet 8. februar 2019

Tilsyn og rettleiing frå Arbeidstilsynet - Nyttar det?

Forsking viser at eit ugunstig psykososialt arbeidsmiljø kan føre til at tilsette får muskelskjelett- og psykiske plager. STAMI er i g...

Nyhet 31. januar 2019

En enkel gentest kan forutsi placebo-effekten

Forskere ved STAMI har lenge vært opptatt av hvordan forventninger kan påvirke smerteopplevelser. Også genetiske faktorer kan være av...

Nyhet 31. januar 2019

Sammenligner data om sykefravær blant gravide

Sykefravær blant gravide kan reduseres ved hjelp av god tilrettelegging på jobben. Kunnskap om sykefravær blant gravide er derfor svæ...

Nyhet 16. januar 2019

Arbeidsmiljø på dagsorden

Selv om vi er gode på arbeidsmiljø i Norge, er det fortsatt mulig å bli bedre. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie setter arbei...

Nyhet 16. januar 2019

Å arbeide med mennesker kan være tøft for helsa

I yrker hvor man jobber i direkte kontakt med mennesker er det forventet at den ansatte uttrykker bestemte følelsesuttrykk uavhengig av...

Nyhet 16. januar 2019

NIVA-kurs i 2019

Nordisk institusjon for vidareutdanning innanfor arbeidsmiljøområdet (NIVA) tilbyr vidareutdanning innan arbeidshelse, arbeidsmiljø og...

Nyhet 9. januar 2019

Arbeidsmiljø og inkludering

Arbeidsmiljø er en av de kritiske faktorene som er styrende for å kunne legge til rette for økt sysselsetting, slår STAMI-direktør f...

Nyhet 17. desember 2018

Les vårt nyeste nummer av magasinet Arbeid og helse

Vårt magasin Arbeid og Helse for 2018 er nå på vei til posthylla til mange av landets virksomheter og organisasjoner. I årets nummer...

Nyhet 17. desember 2018

Nytt verktøy kan studere arbeidsmiljøets betydning for sykefravær og arbeidsdeltagelse

Forskere ved STAMI har utviklet et verktøy som gjør det mulig å ta i bruk registerdata for å studere betydningen av psykososiale og m...

Nyhet 5. desember 2018

Nano- og ultrafine partikler i luft

Partikulære forurensninger i luft er til stede i arbeid både uten- og innendørs. I de senere årene har menneskelig eksponering for na...

Nyhet 23. november 2018

Mobbing og smerte blant kvinner og menn

Fleire studiar har vist at mobbing på jobb kan føre til fysiske smerter. Men er grada av smerte forskjellig mellom menn og kvinner? Det...

Nyhet 13. november 2018

Innvandrere i håndverksyrker blir oftere skadet på jobb

En ny rapport fra Arbeidstilsynet og STAMI har sett på skader og arbeidsrelaterte helseproblemer over tid i bygg- og anleggssektoren. Ra...

Nyhet 25. oktober 2018

Organisatoriske endringer øker risikoen for psykiske plager hos ansatte

I en ny studie fra STAMI har forskere funnet en økt forekomst av psykiske helseplager hos ansatte i bedrifter som har gjennomgått organ...

Nyhet 24. oktober 2018

Arbeidsmiljøet i Norge er blant det beste i verden, men det er fortsatt mulig å gjøre det bedre

I Norge har vi et rettferdig, inkluderende og effektivt arbeidsliv hvor ni av ti nordmenn trives på jobben, og vi ligger i den absolutte...

Nyhet 11. oktober 2018

Dårlig balanse mellom arbeidsliv og privatliv øker muskelskjelettplager hos arbeidstakere

Ny forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at det er en sammenheng mellom jobb-hjem-konflikter og muskelskjelettplager...

Nyhet 8. oktober 2018

Vold og mobbing øker risikoen for psykosomatiske plager hos sykepleiere

Mer enn hver fjerde palestinske sykepleier på Vestbredden har vært utsatt for ulike former aggresjon på jobben, viser ny studie. Studi...

Nyhet 25. september 2018

Kva er effekten av tilsyn og rettleiing frå Arbeidstilsynet?

I kva grad tilsyn og rettleiing frå Arbeidstilsynet faktisk fører til at færre vert eksponert for helseskadelege faktorar i arbeidsmil...

Nyhet 21. september 2018

Arbeidsmiljø: Hvorfor og hvordan skal vi ta det neste steget i vår region?

Arbeidsmiljøet har stor betydning for arbeidstakeres helse og engasjement, men også for et produktivt og lønnsomt arbeidsliv. Gevinste...