Hjem Om STAMI STAMIs årsrapport 2018

STAMIs årsrapport 2018

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har i 2018 bidratt substansielt til at arbeidsmiljø som virkemiddel er løftet tydelig på den nasjonale arenaen. STAMI har publisert 77 vitenskaplige publikasjoner i løpet av året. Les og last ned årsrapporten for 2018 her.

En økt forståelse for at kunnskapsbaserte arbeidsmiljøtiltak er en viktig forutsetning for fremtidig samfunnsutvikling og velferd er kritisk, i et arbeidsliv i endring grunnet blant annet teknologiutvikling, globalisering og demografiske utfordringer. Etterspørselen etter kunnskap fra STAMI fra arbeidslivets parter, bransjeorganisasjoner og virksomheter er således høy og økende. Å nå bredere ut med relevant kunnskap om sammenhengen mellom arbeidsmiljø, helse og produktivitet er i tråd med STAMIs strategi og mål om å utgjøre en avgjørende forskjell for norsk arbeidsliv i en tid hvor behovene er store, innleder Pål Molander, direktør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Les eller last ned:

PDF av STAMIs årsrapport 2018

Riksrevisjonens beretning om STAMIs årsregnskap 2018

 

Få nyhetsbrev
Lukk