Om STAMI

Forskning og forvaltning

Som det nasjonale forskningsinstituttet på arbeidsmiljø og -helse, er STAMI det viktigste virkemidlet knyttet til kunnskapsutvikling på arbeidsmiljøfeltet. Utover å være et forskningsinstitutt, har også STAMI til statsoppdrag å gjennomføre forvaltningsstøttende og forvaltningsnære oppgaver som krever vitenskapelig tyngde og tilnærming.

STAMI er et sektorinstitutt, og sektorforskningens natur er i seg selv forvaltningsstøttende, med et klart mål om å skape anvendbar kunnskap på etterspurte områder.

Instituttet gjennomfører således også forvaltningsstøttende og forvaltningsnære oppgaver som ikke nødvendigvis er forskning eller har et vitenskapelig formål, men som krever vitenskapelig tyngde og tilnærming.

STAMI har ansvar for mange slike oppgaver, og disse omfatter blant annet nasjonal arbeidsmiljøovervåking, drift og utvikling av den nasjonale databasen for kjemisk eksponering i arbeidsmiljøet (EXPO), en arbeidsmedisinsk poliklinikk, rolle som nasjonal koordinator for de arbeidsmedisinske avdelingene ved helseforetakene, fagsekreteriat for bedriftshelsetjenesten, det nasjonale arbeidsmiljøbiblioteket og drift av det nasjonale referanselaboratoriet for kjemiske- og biologiske arbeidsmiljømålinger.

Instituttet har også ansvar for formidlingen av sammenhengen mellom arbeid og helse, bærer en forventning om å foreslå forebyggende tiltak i norsk arbeidsliv, arbeider med regulatorisk toksikologi og utleie av prøvetakingsutstyr til norske virksomheter.

Ut over dette utfører instituttet utredningsaktiviteter, kunnskapsgjennomganger og ikke minst kostnadsfri kunnskapsbasert rådgiving til og i direkte dialog med norsk arbeidsliv.

STAMI har således et statsoppdrag som sikrer en effektiv arbeidsdeling mellom forskning og forvaltningsstøtende aktiviteter som bygger på instituttets samlede vitenskapelige kompetanse.

Få nyhetsbrev
Lukk