Hjem Nyheter Nytt forskningsprosjekt: Kreftrisiko blan[...]

Nytt forskningsprosjekt: Kreftrisiko blant brannmenn

Det er kjent at brannmenn har høyere risiko for en del kreftformer, men vi vet fortsatt for lite om hva denne økte risikoen skyldes. Kreftregisteret og Statens arbeidsmiljøinstitutt er nå i gang med et prosjekt for å undersøke dette, og finne ut hvordan man best mulig kan forebygge.

Formålet med den nye studien er å evaluere sammenhengen mellom yrkeshistorikk og kreftrisiko blant brannmenn, og å evaluere sammenhengen mellom spesifikke eksponeringer og kreftrisiko.

Eksponeringsmålinger

STAMI vil i prosjektet gjøre avanserte målinger av eksponeringer både i luft og biologiske prøver i forbindelse med øvelser og reelle branner for å bestemme dagens og historisk eksponering hos brannmenn for utvalgte kreftfremkallende stoffer.

– Vi antar at brannrøyken i dag har blitt mer kompleks i sin sammensetning, da det er bruk av til dels andre materialer enn tidligere. For eksempel kan man anta at det er mer bruk av plastmaterialer og mye mer elektronikk i dagens boliger enn tidligere. For å kunne si noe om eksponering tilbake i tid vil vi derfor gjøre målinger utenfor brannmenns personlig verneutstyr ved nedbrenning av eldre hus med gammelt inventar og interiør, og med lite elektronikk, forteller forsker Raymond Olsen som leder prosjektet hos STAMI.

Innsamling av informasjon fra flere kilder

– De kjemiske målingene vil bli knyttet opp mot en detaljert beskrivelse av oppgavene og målebetingelsene. På bakgrunn av denne måleaktiviteten vil vi modellere en jobb-eksponerings-matrise. Denne vil gi bedre informasjon om hver enkelt brannmanns eksponering for utvalgte kreftfremkallende stoffer gjennom sitt yrkesliv, sier Olsen videre, og påpeker at en her prater om estimert individuell eksponering.

Jobb-eksponeringsmatrisen er basert både på kvalitative mål som jobbtittel, slukkemetoder og bruk av verneutstyr og kvantitative mål som er estimert eksponering for utvalgte kreftfremkallende stoffer i ulike tidsperioder. Denne informasjonen kan sammen med spørreskjemabasert informasjon fra deltakerne i studien og deres arbeidsgivere (brannvesen) benyttes til å estimere individuell kjemisk eksponering hos brannfolkene.

– Gjennom kopling til Kreftregisteret vil vi da kunne analysere risiko for aktuelle kreftformer hos de samme brannfolkene. En mer nøyaktig informasjon om individuell eksponering er ansett som en nødvendighet for å bringe forskningen og dermed kunnskapsstatus om årsaksforhold til brannfolks økte krefthyppighet et steg videre, sier Olsen.

Pilotprosjekt som tar for seg prøvetaking og kjemiske analyser av prøver starter i 2017, og hovedprosjektet med detaljert prøvetaking av utvalgte kreftfremkallende stoffer, utarbeidelse og bruk av jobb-eksponeringsmatrise vil starte i 2018.

Få nyhetsbrev
Lukk