Hjem Nyheter Ny STAMI-rapport om skulderbelastning hos[...]

Ny STAMI-rapport om skulderbelastning hos frisører ved bruk av hårføner

Muskel- og skjelettplager er en viktig årsak til at frisører slutter i sitt yrke, og tiltak som kan redusere ensidig arbeid er kjærkomment. Føning av kundens hår er en arbeidsoppgave som mange frisører opplever som belastende. I 2016 ble det lansert en ny type hårføner som skulle bidra til at frisøren kunne holde armen mer avslappet. I et prosjekt ved STAMI er denne nye føneren sammenliknet med tradisjonelle hårfønere.

Den nye føneren har to utblåsningsrør som peker i motsatte retninger. Frisøren holder rundt det ene utblåsningsrøret og kan skifte utblåsningen mellom de to utblåsningsrørene. Dermed er den meget forskjellig fra en tradisjonell hårføner med et «pistolgrep» og et utblåsningsrør. Hensikten med nyskapningen er å gi frisøren mulighet til føne kundens hår uten å holde overarmen mye ut fra kroppen.

I dette prosjektet har en gruppe på 24 frisører vekselsvis benyttet den nye føneren og sin vanlige tradisjonelle føner. Resultatene viser at armen til hånden som holder føneren, holdes mindre andel av tiden betydelig ut fra kroppen når de bruker den nye føneren, både ved føning i salongen og i laboratoriet på STAMI. For den andre armen finner vi ingen sikre forskjeller. Ved avslutningen av prosjektet foretrakk et flertall av frisørene å benytte den tradisjonelle føneren, mens et mindretall ønsket å bruke den nye føneren.

Utformingen av den nye føneren er meget forskjellig fra den tradisjonelle fønerdesignen frisørene er vant med og krever dermed betydelige endringer i arbeidsteknikk for å fungere etter forutsetningene. Dette kan ha bidratt til at de fleste deltakerne i prosjektet ikke ønsket å skifte til den nye føneren.

Last ned rapporten

Få nyhetsbrev
Lukk