Hjem Nyheter Ny doktorgrad: Arbeidsforhold, søvn og mu[...]

Ny doktorgrad: Arbeidsforhold, søvn og muskelskjelettplager – hva påvirker hva?

Selv om vi vet at arbeidsforhold kan påvirke søvnproblemer og muskelskjelettplager vet vi lite om samspillet mellom disse faktorene. I en ny doktorgrad ved STAMI har Jolien Vleeshouwers undersøkt hvordan en rekke spesifikke psykososiale arbeidsfaktorer, plager med søvn og muskelskjelettsmerter over tid henger sammen.

Søvnproblemer og muskelskjelettplager står for store samfunnsøkonomiske kostnader grunnet behov for medisinsk hjelp, sykefravær og uførhet. Mekanismene som kan forklare hvorfor psykososiale arbeidsfaktorer er assosiert med smerteplager er lite studert, og søvn kan være en medvirkende faktor i den komplekse årsakskjeden fra arbeidsfaktorer til helseplager.

Et hovedmål med denne avhandlingen var å undersøke prospektive sammenhenger mellom en rekke spesifikke psykososiale arbeidsfaktorer og plager med søvn og muskelskjelettsmerter. I tillegg var det en målsetning å undersøke potensielle mekanismer for å oppnå bedre innsikt i mulige årsakskjeder mellom spesifikke arbeidsfaktorer og helseplager blant arbeidstakere i Norge.

Resultatene kan brukes i praksis

De tre studiene som inngår i avhandlingen undersøkte tverrseksjonelle og prospektive effekter av et bredt utvalg av psykososiale arbeidsfaktorer på søvnvansker og muskelskjelettplager. Funnene tydet på at en rekke psykososiale arbeidsfaktorer kan føre til både søvnvansker og muskelskjelettplager blant arbeidstakere. Videre ble det funnet støtte for at søvnvansker kan være en del av forklaringen på at psykososialt arbeidsmiljø kan føre til muskelskjelettplager.

De spesifikke faktorene som ble undersøkt i avhandlingen er modifiserbare, og vil være egnet som mål for intervensjonsprogrammer som utformes for å redusere forekomst av søvnplager og muskelskjelettplager blant arbeidstakere. Kunnskapen som fremkommer av avhandlingen vil derfor kunne brukes til å forbedre ansattes helse og velvære, hvilket vil kunne forbedre produktiviteten og redusere sykefraværet.


Prøveforelesning:

Tid: Fredag 15. juni kl. 10.15-11.00
Sted: Forsamlingssalen, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Oppgitt emne: “Mediation analyses in applied epidemiological research – a critical appraisal of pros and cons”

Disputas:

Master i psykologi Jolien Vleeshouwers vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Psychological and social work factors as contributors to sleep problems and number of musculoskeletal complaints

Tid: fredag 15. juni kl. 12.15 – 15.00
Sted: Forsamlingssalen, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Omtale hos UiO

  • Master i psykologi Jolien Vleeshouwers vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Psychological and social work factors as contributors to sleep problems and number of musculoskeletal complaints

Få nyhetsbrev
Lukk