Hjem Nyheter AVLYST: NIVA-kurs om kjemisk eksponering [...]

AVLYST: NIVA-kurs om kjemisk eksponering og risiko for hjerte- og karsykdom

26.-28. mai 2020 kan du delta på NIVA-kurset som omhandler kjemisk eksponering og risiko for hjerte- og karsykdom (CVD). Kursleder er Merete Drevvatne Bugge ved STAMI. OBS: Kurset er avlyst på grunn av koronaviruset. NIVA tar sikte på å arrangere kurset ved en senere anledning.

Publisert

  • 17. februar 2020

På kurset vil du blant annet høre om temaer som angår:

• Forurensning og CVD – historisk oversikt
• Epidemiologisk kunnskap om kjemikalier og CVD
• Mekanismer
• Biomarkører og undersøkelsesmetoder
• Andre risikofaktorer enn kjemikalier
• Uoverensstemmelse mellom funn i arbeidsmiljø og ytre miljø

 

Målgruppen for kurset er arbeidsmedisinere og forskere, og andre med interesse for temaet.

Les mer om kurset og meld deg på på NIVA sine nettsider.

OBS: Kurset er avlyst på grunn av koronaviruset. NIVA tar sikte på å arrangere kurset ved en senere anledning.

Hva er NIVA

NIVA er et utdanningsinstitutt underlagt Nordisk Ministerråd, og fungerer som et samarbeidsforum for de nordiske regjeringene. NIVAs oppgave er å tilby videreutdanning for forskere, praktikere og spesialister på området for helse og sikkerhet i arbeidslivet. Fagpersoner og forskere fra Statens arbeidsmiljøinstitutt er bidragsytere på flere av kursene. Kursene blir arrangert ulike steder i Norden.

Få nyhetsbrev
Lukk