Nyhet

NIVA-kurs om fertilitet, graviditet og arbeidsmiljø

Kurset "Occupational Hazards and Reproductive Health" avholdes i Malmö 16.-19. april 2018. Reproduksjonshelse er mye omtalt, og spesielt forhold som kan skade forplantningsevne og graviditet. Her får du en oppdatering av kunnskapen på området, og hvordan skader som skyldes arbeidsmiljøet kan forebygges.

Kurset kan være viktig for deg dersom du forsker eller har prosjektarbeid på dette feltet. Også du som arbeider med tilrettelegging av arbeidet for gravide eller med regelverk og internkontrollrutiner for gravide i arbeid kan ha nytte av kurset.

Nordisk institusjon for videreutdanning innenfor arbeidsmiljøområdet (NIVA) er et utdanningsinstitutt underlagt Nordisk Ministerråd, og fungerer som et samarbeidsforum for de nordiske regjeringene. NIVAs oppgave er å tilby videreutdanning for forskere, praktikere og spesialister på området for helse og sikkerhet i arbeidslivet.

STAMIs Petter Kristensen og Karl Christian Nordby er blant foredragsholderne på kurset.

Les mer og meld deg på

Andre artikler knyttet til Fertilitet og graviditet

  • Store forskjeller i sykefravær blant gravide kvinner i Europa

    Opptil 36 000 norske gravide sykmeldes hvert år, og Norge ligger nær sykefraværstoppen blant gravide i Europa. Bakgrunnen for sykmeldingene er ulike, men noen av sykmeldingsårsakene er svangerskapskomplikasjoner, smerter i nakke, rygg og bekken samt kvalme og oppkast.