Nyhet

NIVA-kurs: Fra formidling til aktiv bruk av kunnskap

Bruken av sosiale medier har eksplodert de siste årene, og har redefinert hvordan vi bringer informasjon til torgs. Først og fremst gir sosiale medier oss en engasjerende måte å identifisere oss med ulike budskap, virksomheter og organisasjoner samt muligheter for både å dele og diskutere arbeidsmiljø og sikkerhet samt å få direkte tilbakemeldinger på både nye vitenskapelige funn og eksisterende kunnskap. Nå tilbyr NIVA et kurs om formidling og bruk av sosiale medier og digitale flater, med fokus på hva som virker.

Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet, NIVA tilbyr kurs spesielt tilpasset det nordiske arbeidsmiljø- og helsefeltet. Kursene går i alle de nordiske landene og omhandler alle fagområder knyttet til arbeidsmiljø.

– Dette kurset gjennomføres nå for annen gang for NIVA. På mindre enn tre år har hele det digitale landskapet tilsynelatende endret seg fullstendig. Å styre og koordinere digitale medier har blitt stadig mer kompetansekrevende, og endringene er løpende, sier kursleder Max Lum fra National Institute of Occupational Safety and Health, USA

Sosiale medier og arbeidsmiljø

Sosiale medier gir organisasjoner som jobber med arbeidsmiljø og helse svært gode muligheter til å få viktig informasjon direkte ut til både arbeidstakere og arbeidsgivere, for blant annet å bidra til at beslutninger knyttet til arbeidsmiljø og sikkerhet skal være kunnskapsbaserte.

Det er en kostnadseffektiv toveiskommunikasjon, og en måte å skape mer personlige forhold mellom oss og våre målgrupper, for å øke rekkevidden i vår kommunikasjon og for å gi den bedre gjennomslag, og gjennom det sikre en god relasjon til de vi ønsker kommunisere med. Sosiale medier kan også brukes til å vedlikeholde og å utvikle relasjoner, finne de som påvirker og setter agenda, og til å identifisere nye målgrupper eller grupper med like interesser innenfor de relasjoner vi allerede har.

Sosiale medier inkluderer plattformer slik som blogging/blogger, YouTube, Facebook, Twitter og Wikipedia, men også mange andre. De fem nevnte omtales gjerne som The big five.

Mer om kurset

Kurset avholdes i København fra 22. – 24. mai, og henvender seg til deltakere primært fra de nordiske landene. Kurset foregår på engelsk.

På dette kurset ønsker vi å dele ny kunnskap og nye strategier knyttet til sosiale medier og digitale flater, og kurset har derfor blitt satt opp på en måte som krever tydelig input og gode diskusjoner. Kurset er derfor spesielt tilpasset de som jobber med arbeidsmiljø og arbeidshelse – slik som studenter på feltet, forskere, yrkeshygienikere og de som jobber med formidling av kunnskap på området.

Kursdeltakerne må være forberedt på å måtte delta i diskusjoner, dele ideer, lufte bekymringer og behov og å tørre å tenke høyt om hvordan sosiale medier brukes i dag, og hvordan de kan brukes fremover.

– Vi venter oss gode diskusjoner, mye enighet, noe uenighet og en svært god og interaktiv prosess som kommer til å oppleves meningsfull. På den måten kan vi alle kan bli litt smartere, jobbe mye bedre og bli mer effektive samt også mer entusiastiske på vegne av vårt fagområde. Både når det kommer til bruk av digitale medier og det å nå ut til våre målgrupper, sier Max Lum videre.

Kurslederne kommer fra USA, Sverige, Tyskland, Norge, Finland og Danmark. De har alle bakgrunn innen kommunikasjon og formidling samt arbeidsmiljø og helse, men med ulike innfallsvinkler, erfaringer og kunnskap.

 

Les mer på niva.org

Andre artikler knyttet til Internasjonalt samarbeid

 • Verdens fremste arbeidsmiljøforskere samlet på STAMI

  Ledergruppen i det europeisk forskningsnettverket OMEGA-NET (Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts) var samlet på STAMI i forrige uke for å planlegge arbeidet i nettverket og det neste store møtet, som skal være i Barcelona i februar.

 • Forsker fra STAMI skal lede europeisk forskningsnettverk

  OMEGA-NET (Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts) er et nytt, europeisk forskningsnettverk som skal legge til rette for økt forskningssamarbeid på arbeid og helse-området. Foreløpig er 25 europeiske land med i nettverket, som vil ledes av Ingrid Sivesind Mehlum fra STAMI.

 • Aktuelle NIVA-kurs

  Nordisk institusjon for videreutdanning innenfor arbeidsmiljøområdet (NIVA) tilbyr videreutdanning for fagpersoner og forskere i de nordiske landene innen arbeidshelse, arbeidsmiljø og arbeidsliv. I tiden fremover arrangerer de kurs og seminarer om temaer som mobbing og trakassering i arbeidslivet, arbeidsrelaterte hudlidelser og det flerkulturelle arbeidsmarkedet.

 • NIVA-kurs om bærekraftig organisasjonsutvikling

  Nordisk institusjon for videreutdanning innenfor arbeidsmiljøområdet (NIVA) inviterer til kurset "Lean and the Work Environment", 3. - 6. april i København.

 • Nytt nummer av Scandinavian Journal of Work, Environment & Health

  I denne utgaven av tidsskriftet finner du artikler med åpen tilgang om blant annet organisasjonell rettferdighet og uføretrygd, sammenhengen mellom kroniske sykdommer, sykefravær og kostnader, og en review-artikkel med forfatter fra STAMI, om mobbing på arbeidsplassen og sykefravær.

 • NIVA-kurs til høsten

  Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health (NIVA) arrangerer i september kurs i Stockholm om helsefremmende lederskap.