Hjem Nyheter Nå skal bedriftshelsetjenesten evalueres

Nå skal bedriftshelsetjenesten evalueres

Arbeids- og sosialdepartementet utlyste i sommer et oppdrag om å evaluere bedriftshelsetjenesten. Det er nå gått fem år siden innføringen av den obligatoriske godkjenningsordningen og utvidelsen i bransjer som har plikt til bedriftshelsetjeneste.

Departementet peker på at bedriftshelsetjenesten (BHT) er et sentralt virkemiddel for virksomhetene og myndighetene i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet, samtidig som virksomhetenes plikt til å etablere BHT er omfattende og ressurskrevende. Nå ønsker departementet en uavhengig vurdering av treffsikkerheten og effekten av BHT som virkemiddel. Gjennom prosjektet ønsker departementet å få belyst flere problemstillinger, som BHTs arbeid og tilbud til virksomhetene, virksomhetenes bruk av tjenesten og myndighetenes egen oppfølging. I tillegg til å besvare en rekke problemstillinger rundt dette, skal prosjektet også anslå status for utbygging og ressursbruk til BHT i Norge i dag.

Evalueringsprosjektet gikk i høst til SINTEF Teknologi og samfunn. De vil legge vekt på at evalueringen skal ha et anvendt preg og vil formulere konkrete forslag til hvordan bruken av BHT kan bli enda bedre i sin innsats for å styrke virksomhetenes arbeidsmiljøarbeid. De skal basere sin evaluering på intervjuer med utvalgte personer i BHT og virksomheter, spørreundersøkelse blant virksomhetene som bruker tjenestene, spørreundersøkelse blant BHTene i Norge og ekspertintervjuer med utvalgte fagpersoner i direktoratet for Arbeidstilsynet og STAMI. Evalueringen har sluttdato 1. september 2016.

Har du spørsmål om eller innspill til evalueringen, kan du kontakte forskningsleder og prosjektleder Roland Mandal.

På den kommende Landskonferansen for bedriftshelsetjenesten, vil resultatene av evalueringen bli presentert og diskutert – så meld deg på!

Aktuelle lenker

  • Sosial- og Arbeidsdepartementets kunngjøring av oppdraget, som er gått til SINTEF Teknologi og samfunn. (Doffin)

  • STAMI inviterer i samarbeid med Universitetet i Bergen til Landskonferanse for bedriftshelsetjenesten 26.-28. september 2016 på Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Evalueringen av BHT vil bli presentert på konferansen, som har "Framgangsrik bedriftshelsetjeneste - kunnskapsbasert, robust og innovativ" som overordnet tema.

Få nyhetsbrev
Lukk