Hjem Nyheter Mobbing og postraumatisk stressforstyrrelse

Mobbing og postraumatisk stressforstyrrelse

En ny litteraturgjennomgang og metaanalyse fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at det er en sterk sammenheng mellom eksponering for mobbing og symptomer på posttraumatisk stressforstyrrelse.

Av: Morten Birkeland Nielsen

Forskning viser at eksponering for mobbing, både i skolen og i arbeidslivet, er en traumatisk opplevelse som har konsekvenser for både psykisk og fysisk helse hos den som er utsatt.

Det har blitt hevdet at symptomene man finner hos personer som er utsatt for mobbing sammenfaller med symptomer på posttraumatisk stressforstyrrelse, men det har vært diskutert om mobbing kan betraktes som en direkte årsak til denne type plager.

Posttraumatisk stressforstyrrelse
Posttraumatisk stressforstyrrelse er en relativt langvarig, gjerne kronisk tilstand, som kan oppstå etter alvorlige eller langvarige psykiske traumer slik som ulykker, krig og fysiske overgrep. Lidelsen kjennetegnes ved stadig gjenopplevelse (flashbacks) av den skremmende hendelsen både i våken tilstand og i søvn. Mange forsøker også å unngå ting eller situasjoner som minner om hendelsen. Mange er plaget med irritabilitet, søvnproblemer, konsentrasjonsvansker og humørsvingninger.

Gjennomgang av eksisterende vitenskaplig kunnskap
I litteraturgjennomgangen, som ble utført i samarbeid med forskere fra Universitetet i Bergen, BI og Atferdssenteret, ble all eksisterende forskning på sammenhenger mellom mobbing og posttraumatisk stressforstyrrelse blant barn og voksne gjennomgått. Formålet med studien var å undersøke sammenhenger mellom mobbing og posttraumatisk stressforstyrrelse og å svare om mobbing kan betraktes som en mulig årsak til denne type plager.

Til sammen 29 enkeltstudier var inkludert i gjennomgangen. I gjennomsnitt rapporterte hele 57 prosent av personer som hadde vært mobbet symptomer på posttraumatisk stress over grenseverdier for diagnosen. Til sammenligning er det beregnet at ca 1 prosent av befolkningen til enhver tid lider av posttraumatisk stressforstyrrelse.

Blant soldater som har vært i krig og blant katastrofeofre, er hyppigheten høyere (10-20%) og etter voldtekt er den 30-40 prosent (Norsk Helseinformatikk). Eksponering for mobbing var strekt relatert til enkeltsymptomene for posttraumatisk stressforstyrrelse og styrken på sammenhengene var lik blant voksne og barn.

Utfordringer ved eksisterende forskningslitteratur
Et problem ved eksisterende forskning er at samtlige studier var basert på såkalte tverrsnittsdesign hvor både mobbing og posttraumatisk stress er målt på samme tidspunkt. Det er derfor ikke mulig å si om mobbing fører til symptomer på posttraumatisk stressforstyrrelse eller om personer som allerede har posttraumatisk stressforstyrrelse har økt sannsynlighet for å oppleve seg som mobbet.

Litteraturgjennomgangen viste videre at det foreligger få studier som har anvendt kliniske intervju hvor det har vært mulig å fastsette posttraumatisk stressforstyrrelse som en konkret diagnose. I de tre kliniske studiene som foreligger i litteraturgjennomgangen, var den metodiske kvaliteten lav og resultatene motstridende.

Sterk og tydelig sammenheng, men ikke for årsakssammenheng
Litteraturgjennomgangen viser at det er en sterk og tydelig sammenheng mellom mobbing og symptomer på posttraumatisk stressforstyrrelse. Ut fra eksisterende forskning er det imidlertid ikke mulig å si om mobbing er en reell årsak til posttraumatisk stressforstyrrelse da det mangler studier som angir årsaks-virkningsforhold.

Det mangler også studier som gjør det mulig å stille diagnosen posttraumatisk stressforstyrrelse ut fra fastsatte diagnosekriterier. Det er derfor nødvendig med mer forskning for å forstå hvordan mobbing er relatert til symptomer på posttraumatisk stressforstyrrelse.

Originalartikkel

Få nyhetsbrev
Lukk