Nyhet

Magasinet Arbeid og helse fra STAMI

STAMI har i disse dager sendt ut magasinet Arbeid og helse til våre målgrupper. I magasinet kan du lese om fremtidens arbeidsmiljø, jobbusikkerhet, arbeidsmedisinske kartlegginger og ledelse, samt mye annet. Ikke fått det i posten? Da kan du bestille det gratis tilsendt her, eller laste det ned som pdf.

Magasinet Arbeid og helse

Last ned magasinet Arbeid og helse (pdf)

Få Arbeid og helse tilsendt gratis

Andre artikler knyttet til Informasjon fra STAMI

 • Norsk arbeidsliv er i endring, og behovet for kunnskap er større enn noensinne

  - Norsk arbeidsliv er i endring, og mye taler for at vi står foran enda større endringer. Vi er inne i en periode med stor teknologisk utvikling, med store muligheter knyttet til bl.a. digitalisering, automatisering, nye materialer og bioteknologi. I tillegg står vi midt i et grønt skifte, og har demografiske utfordringer som vil kreve høy yrkesdeltakelse og forlengede yrkeskarrierer. Alt dette vil påvirke behov for arbeidskraft og måtene vi jobber på, sier direktør Pål Molander i STAMIs årsrapport for 2016, som kom i forrige uke.

 • Vacancy: Postdoctoral position

  The National Institute of Occupational Health (STAMI) has a vacancy for a 3-year full-time postdoctoral position on the project ICElab “Impact of Cold Exposure – a laboratory approach: Patterns of exposure, mechanisms, and health.”

 • Velkommen til den nasjonale IA-konferansen 2016

  Den nasjonale konferansen om inkluderende arbeidsliv 2016 går av stabelen 24. november på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo. Konferansen arrangeres årlig i samarbeid mellom regjeringen og partene i arbeidslivet, som ledd i oppfølgingen av IA-avtalen. Årets nasjonale IA-konferanse har valgt rammen underveisevaluering av IA-avtalen.

 • STAMI representert på kommende NIVA-kurs

  Fagpersoner og forskere fra Statens arbeidsmiljøinstitutt er bidragsytere på flere av kursene til Nordisk institusjon for videreutdanning innenfor arbeidsmiljøområdet (NIVA) i år. Du kan delta på kurs blant annet om forskningsformidling, arbeid og smerte og unge arbeidstakere.

 • Ny avdelingsdirektør ved NOA

  Berit Bakke har tiltrådt som avdelingsdirektør ved Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og –helse (NOA), ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

 • Forskningsprosjekter ved STAMI

  Statens arbeidsmiljøinstitutt er det nasjonale forskningsinstituttet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse. Vår forskning er både tverrfaglig og flerfaglig, og vi forsker innenfor blant annet på fysisk arbeidsmiljø, mekanisk og ergonomisk arbeidsmiljø, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø samt psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.