Hjem Nyheter Landskonferansen BHT 2016 - en oppsummering

Landskonferansen BHT 2016 - en oppsummering

Landskonferansen BHT 2016 på Lillestrøm samlet 420 deltakere. Hovedsakelig kom disse fra bedriftshelsetjenestene rundt i Norge, men både Arbeidstilsynet, Arbeidslivssentrene og ulike utdanningsinstitusjoner var representert. 35 forelesere fra STAMI og relevante institusjoner i Danmark og Sverige presenterte forskningsbasert kunnskap på konferansen.

Tema som ble belyst var blant annet:

– Arbeidstid og helse
– Prosessevaluering av intervensjoner
– Evaluering av BHT
– Arbeidsmiljøtiltak og økonomi
– Arbeidslivet og lykkebegrepet
– Lov og forskrift – aktuelt og relevant for BHT
– Fysisk aktivitet, trening på jobb, stillesitting
– Psykososialt arbeidsmiljø – metoder og kartlegging
– Konflikter – metoder og tiltak
– Bruk av spørreskjema i arbeidsmiljøundersøkelser
– BHT i små virksomheter
– Kunnskapsbasert rådgivning
– Teknologi og framtidens arbeidsliv
– Psykososialt arbeidsmiljø – metoder og kartlegging

Inntrykk fra konferansen

Mange var spente på evalueringen av BHT som var gjennomført av SINTEF Teknologi og Samfunn. Resultatene ble presentert av forskningssjef Roland Mandal og viste et sammensatt bilde av den bistand som BHT gir til sine bedrifter. For mer informasjon anbefaler STAMI et inngående blikk på selve rapporten.

Irene Jensen, professor på Karolinska Institutet i Stockholm fortalte om arbeidet med å utvikle forskningsbaserte metoder og veiledninger for bedriftshelsetjenester. Vi fikk blant annet et innblikk i et «Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg» som de har arbeidet med og som skal lanseres 9 desember i år. Presentasjonen til Irene Jensen ligger også tilgjengelig i lenken under. Også innlegget til hennes medarbeider Malin L. Karlsson som snakket om hvordan arbeidsmiljøtiltak kan gi bedre økonomi i virksomhetene finnes her, sammen med utvalgte andre presentasjoner fra konferansen.

– Vi er svært fornøyde med årets arrangement, sier Odd Bjørnstad fra STAMI.  Han forteller om svært positive tilbakemeldinger fra deltakerne, som takker for en lærerik, spennende, engasjerende, hyggelig og nyttig konferanse. – vi kan vel trygt konkludere med at BHT 2016 var en vinnertier, sier Bjørnstad med et smil.

 

BHT 2016 - presentasjoner

Få nyhetsbrev
Lukk