Nyhet

Landskonferansen BHT 2016 - en oppsummering

Landskonferansen BHT 2016 på Lillestrøm samlet 420 deltakere. Hovedsakelig kom disse fra bedriftshelsetjenestene rundt i Norge, men både Arbeidstilsynet, Arbeidslivssentrene og ulike utdanningsinstitusjoner var representert. 35 forelesere fra STAMI og relevante institusjoner i Danmark og Sverige presenterte forskningsbasert kunnskap på konferansen.

Tema som ble belyst var blant annet:

– Arbeidstid og helse
– Prosessevaluering av intervensjoner
– Evaluering av BHT
– Arbeidsmiljøtiltak og økonomi
– Arbeidslivet og lykkebegrepet
– Lov og forskrift – aktuelt og relevant for BHT
– Fysisk aktivitet, trening på jobb, stillesitting
– Psykososialt arbeidsmiljø – metoder og kartlegging
– Konflikter – metoder og tiltak
– Bruk av spørreskjema i arbeidsmiljøundersøkelser
– BHT i små virksomheter
– Kunnskapsbasert rådgivning
– Teknologi og framtidens arbeidsliv
– Psykososialt arbeidsmiljø – metoder og kartlegging

Inntrykk fra konferansen

Mange var spente på evalueringen av BHT som var gjennomført av SINTEF Teknologi og Samfunn. Resultatene ble presentert av forskningssjef Roland Mandal og viste et sammensatt bilde av den bistand som BHT gir til sine bedrifter. For mer informasjon anbefaler STAMI et inngående blikk på selve rapporten.

Irene Jensen, professor på Karolinska Institutet i Stockholm fortalte om arbeidet med å utvikle forskningsbaserte metoder og veiledninger for bedriftshelsetjenester. Vi fikk blant annet et innblikk i et «Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg» som de har arbeidet med og som skal lanseres 9 desember i år. Presentasjonen til Irene Jensen ligger også tilgjengelig i lenken under. Også innlegget til hennes medarbeider Malin L. Karlsson som snakket om hvordan arbeidsmiljøtiltak kan gi bedre økonomi i virksomhetene finnes her, sammen med utvalgte andre presentasjoner fra konferansen.

– Vi er svært fornøyde med årets arrangement, sier Odd Bjørnstad fra STAMI.  Han forteller om svært positive tilbakemeldinger fra deltakerne, som takker for en lærerik, spennende, engasjerende, hyggelig og nyttig konferanse. – vi kan vel trygt konkludere med at BHT 2016 var en vinnertier, sier Bjørnstad med et smil.

 

BHT 2016 - presentasjoner

Andre artikler knyttet til Bedriftshelsetjeneste - BHT

 • Rapport om bedriftshelsetjenesten lagt frem

  En uavhengig ekspertgruppe har vurdert om dagens bedriftshelsetjenesteordning fungerer etter hensikten, og ekspertgruppens rapport «Hva bør skje med BHT? – En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver» ble presentert på et seminar hos Arbeids- og sosialdepartementet tirsdag 5. juni. Ekspertgruppen foreslår forskjellige modeller for bedriftshelsetjenesteordninger som et grunnlag for departementets videre arbeid med saken.

 • God BHT i ny versjon

  God BHT er et verktøy for selvevaluering og kompetanseutvikling i bedriftshelsetjenesten. God BHT ble utviklet for å bidra til å kvalitetssikre bedriftshelsetjenesten i Norge, og første gang utgitt i 2000. Vektøyet ble revidert i 2007 og 2013, og nå er en ny redaksjonell oppdatering klar.

 • Bedriftshelsetjenesten og virksomhetskontakt

  Ekspertgruppen som skal gjennomgå og vurdere bedriftshelsetjenesteordningen (BHT) i Norge, har fått gjennomført en undersøkelse av kostnader og tidsbruk blant BHT-er. Rapporten fra undersøkelsen er nå tilgjengelig.

 • Kartlegging av bedriftshelsetjenestenes priser og kontakthyppighet med kundene

  Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har nedsatt en ekspertgruppe som skal gjennomgå og vurdere bedriftshelsetjenesteordningen. I den forbindelse skal det gjennomføres en undersøkelse blant alle bedriftshelsetjenester i Norge. Tema er bedriftshelsetjenestenes priser og kontakthyppighet med virksomhetene de betjener. Analyseinstituttet Ipsos gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra ASD.

 • Innspillsmøte om bedriftshelsetjenesteordningen

  Arbeids- og sosialdepartementet har nedsatt en uavhengig ekspertgruppe som skal gjennomgå bedriftshelsetjenesteordningen. STAMIs direktør Pål Molander leder denne gruppen. Ekspertgruppen inviterer til innspillsmøte 15. juni.

 • Utfordrende å finne balansen i rådgiverrollen i BHT

  Mange som jobber i bedriftshelsetjenesten (BHT) synes det er utfordrende å finne balansen mellom bedriftenes ansvar og egen rådgiverrolle i arbeidet med å forbedre arbeidsmiljøet ute i bedriftene. Hvor går grensene for hvem som skal svare for hva, og hvordan forankre ansvaret der det hører hjemme?

Få nyhetsbrev
Lukk