Laboratorietjenester

Innsending prøver

Få informasjon om hvordan du kan sende prøver til instituttet, adresseinformasjon og krav til ulike type forsendelser.

Biologiske prøver

Alle biologiske prøver skal sendes i gjennomsiktig ytterbeholder av slagfast plast for å hindre lekkasje under transport og søl ved mottak på laboratoriet.

Avsender står ansvarlig for korrekt forsendelse. Se forøvrig Emballering og merking av sendinger med biologisk innhold: UN 3373

 

For biologiske prøver må konvolutten eller pakken merkes med: ”Biologiske prøver

Bud og leveranser fra dør til dør med biologiske prøver til STAMI:
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Att.: saksbehandler
Gydas vei 8
0363 Oslo

Postforsendelse (brev/konvolutt) med biologiske prøver:
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Att.: saksbehandler
Pb 5330 Majorstuen,
0304 Oslo

Materialprøver

– Materiale for undersøkelse i mikroskop reduseres til maksimalt størrelse tilsvarende en liten fyrstikkeske.

– Materialene sendes i egnet og tett beholder (plastrør med tett kork, dobbel plast klipspose el.l.)

– Forsendelsen vedlegges utfylt prøvetakingsskjema for materialprøver

 

Bud og leveranser fra dør til dør med materialprøver til STAMI:
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Att.: saksbehandler
Gydas vei 8
0363 Oslo

Postforsendelse (brev/konvolutt) med materialprøver:
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Att.: saksbehandler
Pb 5330 Majorstuen,
0304 Oslo

Posttransport av annet prøvetakingsutstyr og prøver

Hvis bedriften benytter avtalefestet Bedriftspakke eller Ekspress-over natten, må pakken merkes:
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Gydas vei 8
0363 Oslo
Sett også på saksbehandlerens navn og telefonnummer.

Hvis utstyr/prøver sendes som Smartpost eller Norgespakke, må den adresseres til STAMIs postadresse:
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Att.: saksbehandler
Pb 5330 Majorstuen,
0304 Oslo

Få nyhetsbrev
Lukk