Laboratorietjenester

Gravimetri

Henvendelser knyttet til gravimetri på kvarts, sveiserøyk, trestøv, plaststøv, melstøv, uspesifisert støv og grunnstoffer.

Gravimetrisk bestemmelse av partikulær masse (støv) på filter

Type aerosol og hvordan eksponeringen skal vurderes er avgjørende for valg av prøvetaker.

Supplerende analyser av partiklenes sammensetning er ofte nødvendig for vurdering av eksponeringen.

Analyseresultater rapporteres som luftkonsentrasjon (mg/m3).

Kontakt og nødvendig utstyr

  • Bestemmelse av trestøv

  • Bestemmelse av plast/kompositt støv

  • Bestemmelse av melstøv

  • Gravimetrisk bestemmelse av masse på filter som ikke er nærmere spesifisert i STAMIS laboratorietjenester.

Få nyhetsbrev
Lukk