Laboratorietjenester

Biologiske prøver

Grunnstoffer i blod- og urinprøver blir bestemt etter preparering ved anvendelse av et høyoppløselig induktivt koblet plasma massespektrometer (HR-ICP-MS).

 

Bly i blod
Vakuum-heparinrør, minst 5 mL blod, vendes 10 ganger etter avsluttet prøvetaking

Kadmium i blod
Vakuum-heparinrør, minst 5 mL blod, vendes 10 ganger etter avsluttet prøvetaking

Kvikksølv i blod
Vakuum-heparinrør, minst 5 mL blod, vendes 10 ganger etter avsluttet prøvetaking

Kvikksølv i urin (inkl. kreatinin)
Morgenurin på plastrør med skrukork. Minste volum er 10 mL

Kadmium i urin (inkl. kreatinin)
Morgenurin på plastrør med skrukork. Minste volum er 10 mL

Andre grunnstoffer i blod, urin eller serum
Ta kontakt for informasjon

 

Posttransport av biologiske prøver
Alle biologiske prøver skal sendes i gjennomsiktig ytterbeholder av slagfast plast for å hindre lekkasje under transport og søl ved mottak på laboratoriet. Avsender står ansvarlig for korrekt forsendelse. Prøver som ikke er forsvarlig pakket og merket vil ikke bli analysert. Aktuelle prøver vil bli destruert.

Se forøvrig: Emballering og merking av sendinger med biologisk innhold: UN3373, og Veileder om forsendelse av smittefarlig biologisk materiale.

Viktig for biologiske prøver:
– Prøverør og emballasje skal ikke være tilsølt. Alle korker må være tette og godt tilskrudd.
– Prøverør skal være merket med personnavn og prøvetakingsdato.
– Prøvene skal oppbevares i kjøleskap hvis de ikke kan sendes til STAMI umiddelbart.

 

Priser og villkår:

Mer informasjon om analyse- og utstyrpriser fås ved henvendelse.
Se også våre villkår.

 

Prøvetakingsskjema og informasjonsskriv:

Her finner du instituttets prøvetakingsskjema for biologisk prøvetaking.
Informasjonsskrivet skal alltid medfølge prøvetakingsskjemaet.

Kontakt

Få nyhetsbrev
Lukk