Laboratorietjenester

Allergener

Immunkjemisk analyse av allergener fra rotte og mus. Relevant i forsøksdyravdelinger. Utføres etter avtale.

 

Mus mus m1

Uveid filter i IOM kassett

 

Rotte rat n1      

Uveid filter i IOM kassett

 

Priser og villkår:

Mer informasjon om analysepriser og utstyrspriser samt villkår.

 

Prøvetakingsskjema:

Her finner du instituttets prøvetakingsskjema.

For allergenmålinger må man alltid fylle i del 1 samt prøvetakingsskjema for aerosoler (side 2) og  prøvetakingsskjema for allergener (del 3).

 

Kontakt

Få nyhetsbrev
Lukk