Hjem Kurs og seminar Webinar: Vold og trusler i skolen

Webinar: Vold og trusler i skolen

I dette webinaret vil STAMI presentere hva forskningen sier om vold og trusler i grunnskolen, og tilby et konkret verktøy for å forebygge belastende situasjoner i arbeidsmiljøet i skolen.

 

Du kan se hele webinaret i denne spilleren.

Blant grunnskolelærere oppgir 26 prosent at de har vært utsatt for vold eller trusler på arbeidsplassen. Dette er fire ganger høyere enn for yrkesaktive ellers i samfunnet.

Samtidig oppgir 28 prosent av lærere i grunnskolen at sykefraværet deres skyldes helseproblemer som helt eller delvis er forårsaket av jobben.

Å bli utsatt for vold og trusler på jobb kan føre til skader, søvnvansker, psykiske helseplager, og at man ønsker å slutte i jobben. Fysiske skader ved vold utøvd av barn er vanligvis begrenset, men håndtering av utagerende barn kan være svært mentalt belastende.

Eirik Degerud er forsker ved STAMI og skal fortelle hva nasjonal statistikk viser av forekomst av vold og trusler i skolen, og hvilke helsekonsekvenser slike belastninger kan føre til.

Elisabeth Goffeng er prosjektleder for En bra dag på jobb ved STAMI, og skal fortelle om hvordan skoler kan bruke arbeidsmiljøverktøyet En bra dag på jobb til å forebygge vold og trusler og andre belastende faktorer i arbeidsmiljøet.

Få nyhetsbrev
Lukk