Hjem Kurs og seminar Webinar: Trygg start på arbeidslivet – ut[...]

Webinar: Trygg start på arbeidslivet – utfordringar for unge arbeidstakarar

Korleis kan vi skape eit berekraftig arbeidsliv der unge arbeidstakarar er sikra god helse og eit langt yrkesliv?

Velkomne til webinar i dag, kl 09.00-09.45!

KLIKK HER FOR Å SJÅ SENDINGA

Det er viktig at unge arbeidstakarar får ein trygg og sunn start på arbeidslivet. På denne måten kan vi skape eit berekraftig arbeidsliv, der flest mogleg kan arbeide produktivt og med god helse i heile det yrkesaktive livet sitt.

Arbeidsmiljøet dei møter vil spele ei viktig rolle for om vi lykkast med å inkludere og halde dei unge i arbeid.

I Noreg utgjer unge arbeidstakarar (17-24 år) 10 prosent av alle yrkesaktive. Det tilsvarer om lag 260.000 personar. Dei nasjonale tala på arbeidsmiljø og helse (NOA/STAMI) viser at unge arbeidstakarar er gjennomgåande meir utsett for ei rekke mekaniske, kjemiske og fysiske arbeidsmiljøeksponeringar, samanlikna med alle sysselsette.

Forsking på unge arbeidstakarar viser òg at yngre arbeidstakarar, og særleg unge menn, gjennomgåande er meir utsett for ulykker og skadar på jobb.

I dette webinaret skal Therese N. Hanvold, avdelingsdirektør ved STAMI, snakke om kva arbeidsmiljøutfordringar dei unge møter i dagens arbeidsliv og korleis vi kan sikre dei ein trygg start.

Få nyhetsbrev
Lukk