Kurs og undervisning

Videreutdanningsprogrammet for BHT høsten 2018

Programmet retter seg mot erfarne BHT-ansatte som ønsker faglig påfyll og ny inspirasjon. Det søker å gi deltakerne økt forståelse for rammer og lovverk for BHT, økt kunnskap om ulike bransjer og yrkesgrupper i norsk arbeidsliv, økt forståelse av hvordan jobbe kunnskapsbasert med kartlegging og risikovurderinger og i tillegg gi deltakerne større bevissthet rundt ledelse, roller og samarbeid i BHT.

Videreutdanningsprogrammet (VUP) bygger på Grunnkurs for BHT, og det er en fordel at deltakerne har gjennomført dette eller har tilsvarende forkunnskaper. Deltakerne bør i tillegg ha 3-5 års erfaring fra arbeid i BHT. Der Grunnkurset var et breddekurs som favnet alle fagområder BHT skal ha kunnskap om, legger VUP størst vekt på det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfeltet.

Undervisningen kombinerer forelesninger, strukturert gruppearbeid og erfaringsdeling for å øke det faglige utbyttet. VUP ønsker å bidra til at deltakerne videreutvikler kunnskap og ferdigheter innen arbeidsmiljøfeltet samtidig som man øker bevisstheten rundt egen arbeidsform. Det er plass for refleksjon rundt egne arbeidsmåter og etiske perspektiver og utfordringer. Hver samling avsluttes med å skrive logg, og disse loggene danner grunnlag for et refleksjonsnotat som skal presenteres på siste samling.

Videreutdanningsprogrammet har fire samlinger i løpet av høsten, hver på tre dager. Dato for samlingene er:

Mandag 20.- onsdag 22. august,
Mandag 17.- onsdag 19. september
Tirsdag 23.- torsdag 25. oktober
Tirsdag 13.- torsdag 15. november

VUP har som mål å øke deltakernes kunnskap om:

 1. Arbeidsmiljøstatus og utfordringer i norsk arbeidsliv
 2. Psykososiale faktorer med betydning for arbeidsmiljø
 3. Organisatoriske faktorer med betydning for arbeidsmiljø
 4. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet
 5. Primærforebyggende tiltak i arbeidsmiljøet
 6. Ledelse, roller og tverrfaglig samarbeid i BHT med internt og eksternt perspektiv
 7. Lovverk for BHT og BHTs posisjon i arbeidslivet
 8. Etiske perspektiver og dilemmaer i BHT
 9. Ledelse av yngre og eldre arbeidstakere og tilrettelegging av deres arbeidsmiljø
 10. Vold, trusler og trakassering i arbeidslivet
 11. Hva som inngår i rollen som rådgiver, veileder og leder i BHT

VUP har som mål å øke deltakernes ferdigheter i:

 1. Forståelse og bruk av STAMIs oversikt over arbeidsmiljø i ulike bransjer og yrkesgrupper
 2. Kartlegging av organisatorisk- og psykososialt arbeidsmiljø, herunder tolkning og bruk av kartleggingsresultater
 3. Risikovurdering og forebyggende tiltak for å bedre arbeidsmiljøet
 4. Kunnskapsformidling og kompetanseoverføring til virksomhetene
 5. Forståelse og bruk av lovverk som definerer BHTs rolle/arbeidsoppdrag
 6. Pedagogiske metoder som fremmer utvikling av egen BHT-praksis
 7. Systematisk og kritisk refleksjon rundt eget arbeid

Påmelding
Påmeldingsfrist er 12. juni 2018. Påmeldingen er bindende. Ved påmelding sendes det en e-postbekreftelse på at søknaden er mottatt. Ta kontakt dersom du ikke mottar denne, så vi kan sjekke om søknaden ble registrert hos oss.

Bekreftelse på om du har fått plass på Videreutdanningsprogrammet for BHT sendes ut i uke 24 til den e-postadressen som ble oppgitt ved påmelding.

Avmelding
4-2 uker før kursstart (23. juli til 5. august):
Halve kursavgiften betales dersom det finnes en erstatter på venteliste, ellers betales full kursavgift.

Siste 2 uker før samling (fra og med 6. august):
Hele kursavgiften betales.
Ved sykdom: Ingen kursavgift dersom attest fra lege kan fremlegges

Kursavgift
Prisen i 2018 er kr 23.000,- for første deltaker/enedeltaker og kr 13.000,- for neste deltaker fra samme BHT, men det presiseres at disse må tilhøre samme arbeidssted/team. Vær tydelig på arbeidsgiver og organisasjonsnummer i påmeldingsskjema.

Kursavgiften dekker undervisning og kursmateriell samt lunsj under samlingene på STAMI. I tillegg dekker kursavgiften en kursmiddag på siste samling. Den dekker ikke reise- og oppholdsutgifter.

Faktura vil bli tilsendt etter 1. samling.

Program
Vi tar forbehold om at mindre endringer kan forekomme. Nærmere informasjon om kursinnholdet i form av et detaljert program, legges ut i løpet av noen uker. Ta kontakt dersom du trenger ytterligere informasjon før du melder deg på.

Kursinformasjon

 • Når:
  20. august 2018
 • Varighet:
  4 måneder
 • Sted:
  STAMIs egne lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen, Oslo
 • Påmeldingsfrist:
  12. juni 2018
 • Kursavgift:
  23.000,- som inkluderer undervisning og servering på samlingene. Reise og opphold dekkes av deltakerne.
 • Maks antall deltakere:
  24
 • Målgruppe:
  Ansatte i BHT med flere års erfaring fra bransjen og tidligere gjennomført Grunnkurs for BHT

Påmelding til Videreutdanningsprogrammet for BHT høsten 2018

 • Spesifiser nærmere hvilken avdeling du arbeider ved dersom du er ansatt i en BHT med flere enheter.
 • Navn på arbeidsgiver
 • Gi oss beskjed om feks. handikap eller allergier som må tas hensyn til under planlegging/gjennomføring av kurset.