Hjem Kurs og seminar Statens videreutdann[..]

Statens videreutdanning for bedriftshelsetjenesten (VUP)

Kurset retter seg mot erfarne BHT-ansatte som har tatt Grunnkurset og ønsker videre fordypning innen kompetanseområdene organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø og arbeidmedisin. Deltakerne lærer også mer om samarbeid og ledelse i BHT, samarbeid med virksomhetene og om hvordan jobbe med kartlegging av risikofaktorer og gjennomføring av kunnskapsbaserte tiltak i ulike bransjer.

Kontakter

Kursinformasjon

 • Når:
  5. mai 2020
 • Varighet:
  4 samlinger i perioden 5. mai til 15. oktober
 • Sted:
  Kurset arrangeres i STAMIs egne lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen i Oslo. Vi anbefaler alle å reise kollektivt. Ved bruk av bil må det påregnes ekstra tid til gateparkering.
 • Påmeldingsfrist:
  31. mars 2020
 • Kursavgift:
  Prisen i 2020 er kr 23.000,- for første deltaker/enedeltaker og kr 13.000,- for neste deltaker fra samme BHT. Kurset har rabatt for flere deltakere fra samme BHT på samme kurs, men det presiseres at disse må tilhøre samme arbeidssted/team.
 • Maks antall deltakere:
  24
 • Målgruppe:
  Erfarne BHT-ansatte som ønsker faglig påfyll og økt metodekompetanse innen arbeidsmiljøfeltet. Deltakerne må ha fullført Grunnkurs for BHT og ha minimum 2-3 års erfaring fra BHT-arbeid.

STAMI inviterer til VUP – Statens videreutdanningsprogram for bedriftshjelsetjenesten (BHT) – med oppstart 5. mai 2020.

Overordnet læringsmål er å formidle spesifikk og dokumentert kunnskap om hva som bidrar til et godt arbeidsmiljø, og dermed også til økt verdiskapning og produktivitet i arbeidslivet. Det blir lagt mest vekt på psykososiale, organisatoriske og arbeidsmedisinske arbeidsmiljøfaktorer i undervisningen.

Undervisningen bygger videre på kompetansen fra Grunnkurset for BHT og gir kunnskap om hvordan jobbe kunnskapsbasert når dere bistår virksomhetene med risikokartlegginger og handlingsplaner. Det blir fordypning i bransjerelaterte arbeidsmiljøutfordringer i tillegg til de virksomhetsspesifikke.

Undervisningen består av forelesninger i tillegg til arbeid i grupper og individuelt. Det legges stor vekt på erfaringsdeling og å gjøre kunnskapen anvendbar gjennom praksisnære oppgaver til diskusjon/refleksjon. Hvert fagperspektiv gjentas og belyses på ulikt vis ved hver samling for å fremme en bredde- og dybdeforståelse. Gjennom dette søker kurset også å fremme økt yrkesetisk bevisstgjøring.

Etter hver samling skriver deltakerne logg for å dokumenterer læringsutbyttet fra samlingen. De tre loggene blir en basis for utarbeidelse av et refleksjonsnotat som hver deltaker presenterer på siste samling for de andre deltakerne. Meningen er også her å fremme læring og erfaringsutveksling.

Kurset går over av fire samlinger som gjennomføres tirsdag-torsdag uke 7,13, 17 og 22. Alle samlinger holdes på STAMI. Hver samling varer fra kl. 09:00 – 16:00. Første og andre samling er lagt til vårsemesteret, og tredje og fjerde til høstsemesteret.  VUP gjennomføres parallelt med daglig arbeid i BHT.

Det må påregnes noe forberedende arbeid mellom hver samling

Samling 1: 5.-7. mai (uke 19)
Samling 2: 9.-11. juni (uke 24)
Samling 3: 15.-17. september (uke 38)
Samling 4: 13.-15. oktober (uke 42)

Påmelding og opptak 
Plassbekreftelse sendes ut til den oppgitte e-postadressen så snart opptaket er ferdig og senest 31. mars. Alle som har registrert seg får svar. Dersom noen ikke får plass i første runde tilbys de å stå på venteliste frem til kursstart.

Kursavgift
Prisen i 2020 er kr 23.000,- for første deltaker/enedeltaker og kr 13.000,- for neste deltaker fra samme BHT. Kurset har rabatt for flere deltakere fra samme BHT på samme kurs, men det presiseres at disse må tilhøre samme arbeidssted/team. Kursavgiften dekker undervisning og kursmateriell samt lunsj under samlingene på STAMI. I tillegg dekker kursavgiften en kursmiddag onsdag kveld på siste samling. Den dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Faktura vil bli tilsendt etter 1. samling.

Avmelding
4-2 uker før kursstart (7.-20. april 2020):
Halve kursavgiften refunderes dersom STAMI har en erstatter på venteliste, ellers betales full kursavgift.

Siste 2 uker før samling (fra og med 21. april 2020):
Hele kursavgiften betales.

Ved sykdom: Ingen kursavgift dersom attest fra lege kan fremlegges

Påmelding til VUP - videreutdanningen for BHT - 2020

 • Les om hvordan STAMI behandler dine personopplysninger
 • OBS! Dersom oppgitt organisasjonsnummer er registrert som mottaker av EHF-faktura i Brønnøysundregistreret, vil økonomisystemet automatisk sende faktura i EHF-format selv om det er oppgitt en annen fakturaadresse.
 • Her kan du gi beskjed om feks. handikap eller allergier som må tas hensyn til under planlegging/gjennomføring av kurset.
Få nyhetsbrev
Lukk