Kurs og undervisning

Helsefarer ved nanomaterialer og beskyttelse av arbeidstakere

Det er begrenset dokumentasjon og informasjon om eksponeringsscenarier og potensielle helseskader blant arbeidstakere som håndterer nanomaterialer. Derfor utarbeidet Verdens helseorganisasjon (WHO) i 2017 noen retningslinjer om beskyttelse av arbeidstakere fra helsefarer av fabrikkerte nanomaterialer. STAMI deltok i utarbeidelsen av disse retningslinjene.

6. mai 2019 inviterer vi til seminar på STAMI for å legge frem resultatene av dette arbeidet.

Antall produkter som inneholder nanomaterialer øker raskt. I 2005 ble det rapportert kun 54 slike produkter, mens i 2015 var antallet forskjellige produkter over 1800. De unike egenskapene til nanomaterialer kan gi bedre maling, bedre solkrem, bedre stoffer og raskere elektronikk. Fabrikkerte nanopartikler lages av nanoteknologien med det formål å utvikle materialer, komponenter eller systemer med forbedrede og særegne, nye egenskaper. Men de samme egenskapene kan også gi helseskader for arbeidstakere som håndterer disse materialene.

Regjeringen sin forsknings- og utviklingsstrategi for nanoteknologi 2012–2021 har indikert at «ansvarlig nanoteknologi skal gi et vesentlig bidrag til norsk næringsutvikling og samfunnsnytte» og at «teknologien dermed kan bidra til nyvinninger innenfor de fleste samfunnsområder». Strategien understreker også behovet for økt kunnskap om hvilken effekt nanoteknologi kan ha på menneskers helse.

Direktoratet for arbeidstilsynet vil presentere hvilken betydning disse retningslinjene kan ha for norsk arbeidsliv, med særlig fokus på helse og sikkerhet for arbeidstakere som arbeider med nanomaterialer. Det blir anledning til diskusjon om betydningen av retningslinjene for beslutningstakere og fagfolk innen arbeidsmiljø og sikkerhet med tanke på hvordan man best kan beskytte arbeidstakere mot potensielle farer ved nanomaterialer.

STAMI har invitert Dr. Vladimir Murashov fra NIOSH til seminaret, ettersom han ledet arbeidet med WHOs retningslinjer. Av hensyn til ham vil seminaret foregå på engelsk.

Seminaret blir streamet direkte. Sendingen finner du her. 

Kursinformasjon

 • Når:
  6. mai 2019
 • Varighet:
  Seminaret varer fra kl 09:45 til 13:30. Det serveres kaffe/te i forbindelse med registrering fra kl 09:15.
 • Sted:
  STAMIs kurslokaler i Gydas vei 8, Majorstuen, Oslo
 • Påmeldingsfrist:
  23. april 2019
 • Kursavgift:
  Seminaret er gratis - men vi trenger din påmelding av hensyn til matbestilling til lunsjen kl 13. Dersom du følger seminaret online er det ikke nødvendig med påmelding.
 • Maks antall deltakere:
  90
 • Målgruppe:
  Alle som er opptatt av spørsmål knyttet til mulige helsefarer for arbeidstakere som jobber med nanoteknologi - myndigheter (Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, Arbeids- og sosialdepartementet, Miljødirektoratet og andre), partene i arbeidslivet, ledere og ansatte i industrien, ansatte i HMS og BHT, forskningsmiljøer og andre faglige og yrkesfaglige organer

Program

 • Kl.

  Registration, coffee/tea

 • Kl.

  Welcome

  Dr Pål Molander, Director General, STAMI

 • Kl.

  Presentation of the guidelines, conclusions and recommendations

  Dr Shan Zienolddiny, STAMI

 • Kl.

  Short break

 • Kl.

  Some thoughts on the significance of WHO guidelines with focus on occupational safety and health

  Chief Engineer, Astrid Lund Ramstad, Norwegian Labour Inspection Authority

 • Kl.

  Coffee break

 • Kl.

  The importance of the WHO guidelines – implications for occupational safety and health of nanomaterials in the U.S. and globally

  Dr. Vladimir Murashov, Chairman of the WHO Guidelines Steering Group, National Institute for Occupational Safety and Health, Washington D.C, USA

 • Kl.

  Time for Q&A – with focus on occupational health and safety

 • Kl.

  Lunch

Få nyhetsbrev
Lukk