Hjem Kurs og seminar Obligatorisk opplæring for BHT (29. mars)

Obligatorisk opplæring for BHT (29. mars)

Bedriftshelsetjenester (BHT) skal jobbe målrettet med forebyggende arbeidsmiljøarbeid og bistå med å skape trygge arbeidsforhold som skaper god arbeidshelse. Denne opplæringen dekker de obligatoriske læringsmålene for ansatte i bedriftshelsetjenester.

Kursinformasjon

 • Når:
  29. mars 2023
 • Varighet:
  kl. 09.00 - 11.45
 • Sted:
  Kurset foregår som videoundervisning
 • Påmeldingsfrist:
  27. mars 2023
 • Kursavgift:
  1200 kroner
 • Maks antall deltakere:
  400
 • Målgruppe:
  Alle ansatte i bedriftshelsetjenester

Velkommen til obligatorisk opplæring for BHT! Du finner påmelding nederst på sida.

Fra og med 1. januar 2023 gjelder et nytt regelverk for bedriftshelsetjenesten, som stiller krav om obligatorisk opplæring for ansatte. STAMI har fått i oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet å tilby en opplæringsmodul som dekker de obligatoriske kravene til opplæring for BHT.

Det er risikobildet som utløser virksomhetens plikt til å knytte til seg en BHT. For å kunne bidra til godt arbeidsmiljø og god arbeidshelse i virksomheten, må bedriftshelsetjenesten ha kunnskap om risikobildet i arbeidslivet og ulike bransjer.

Denne opplæringen gir deg god forståelse av både BHTs samfunnsoppdrag, formål og rolle. Du får opplæring i BHTs kjerneoppgaver, hensikten med disse og bakgrunnen for hvorfor akkurat dette er kjernen i BHTs arbeid.

Som en del av opplæringen vil du også lære mer om hvor du kan finne oppdatert kunnskap. Du vil også lære mer om hvordan du kan bruke denne kunnskapen som grunnlag i et målrettet og forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

Kurset foregår i videoundervisning som du kan følge der du er.

Grunnkurs for BHT (fra og med 2019) dekker de nye læringsmålene for obligatorisk opplæring for ansatte i bedriftshelsetjenesten (tilsvarende obligatorisk opplæring for BHT på 1-2-3). Dersom du har gjennomført Grunnkurs for BHT fra og med 2019 trenger du ikke å ta kurset Obligatorisk opplæring for BHT.

Under kan du melde deg på opplæringa 29. mars. Her finner du flere datoer for opplæring.

Avmelding

Har du fått bekreftet plass, er denne bindende. Skulle det likevel bli behov for å trekke seg etter å ha fått tildelt plass, gjelder følgende avmeldingsregler:

 • Siste to uker før kursstart: Hele kursavgiften må betales
 • Ved sykdom: Ingen kursavgift dersom attest fra lege kan fremlegges.

Ved behov for avmelding send e-post til kurs@stami.no. Avmeldingen er kun gyldig ved mottatt bekreftelse på avmelding.

Læringsmål for opplæringen

Formålet ned BHT

Kursdeltakerne skal ha god kunnskap om hva formålet med BHT er.

 • Ha god kunnskap om at ordningen er et forebyggende arbeidsmiljøtiltak som skal rettes mot risikoforhold som har betydning for arbeidshelse.

Tilknytning til BHT

Kursdeltakerne skal ha god kunnskap om hva som utløser plikten til å tilknytte seg BHT .

 • Ha god kunnskap om hvilke forhold som utløser BHT-plikt «når risikoforholdene tilsier det» .

Risikobilder

Kursdeltakerne skal ha kunnskap om hvordan risikobildet varierer etter bransje .

 • Ha kunnskap om hvordan arbeidsmiljø er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever kunnskapsbasert og målrettet tilnærming .

Kursdeltakerne skal ha god kunnskap om BHTs rolle

Ha god kunnskap om BHTs rolle for å skape trygge arbeidsforhold og god arbeidshelse .

 • Fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål
 • Bistand for å øke bestillerkompetansen
 • Sikre at tiltakene er i tråd med forhold som utløste BHT-plikten

Ha kjennskap til hvordan BHT kan samarbeide med virksomhetene .

 • Kontaktperson, handlingsplan, årsrapport, deltakelse i AMU

BHTs kjerneoppgaver

Kursdeltakerne skal ha god kunnskap om hva som er BHTs kjerneoppgaver i det kunnskapsbaserte, systematiske og forebyggende arbeidsmiljøarbeidet .

 • Ha god kunnskap om hvilke tjenester BHT skal bistå arbeidsgiver med
 • Ha god kunnskap om at arbeidsmiljø handler om planleggingen, organiseringen og gjennomføringen av selve arbeidet.

Oppsøke oppdatert kunnskap

Kursdeltakerne skal ha kjennskap til hvor de kan oppsøke oppdatert kunnskap, og hvordan de kan bruke denne, som grunnlag i det forebyggende og målrettede arbeidsmiljøarbeidet. 

Fulltegnet

Få nyhetsbrev
Lukk