Kurs og undervisning

Kurs i arbeidslivets toksikologi

Velkommen til kurs i arbeidslivets toksikologi 20. - 22. november 2018. Kurset gir deltakerne oppdatert kunnskap og fokuserer på risikoforståelse og primærforebyggende tiltak som kan iverksettes for å forebygge ugunstige helseeffekter.

Det finnes et stort antall kjemiske stoffer i omløp, og mange av disse produseres, prosesseres eller brukes på norske arbeidsplasser. For å komme frem til primærforebyggende tiltak er det viktig med kjennskap til hvordan kjemiske eksponeringer fører til uhelse, deres virkningsmekanismer og god risikoforståelse. Kurset i arbeidslivets toksikologi gir deltakerne et oppdatert kunnskapsgrunnlag for håndtering av kjemikaliepåvirkninger i bruker- og produksjonsindustri, for praktisk kjemikaliehåndtering i egen bedrift og for diskusjon av egne problemstillinger.

 

Kursinformasjon

 • Når:
  20. november 2018 – 22. november 2018
 • Varighet:
  3 dager
 • Sted:
  STAMIs egne kurslokaler i Gydas vei 8, Majorstuen, Oslo
 • Påmeldingsfrist:
  19. oktober 2018
 • Kursavgift:
  5100,-
  Kursavgiften dekker undervisning, kursmateriell og lunsj.

  Avmelding:
  Siste 2 uker før kursstart: Hele kursavgiften betales.
  Ved sykdom: Ingen kursavgift dersom attest fra lege kan fremlegges
 • Maks antall deltakere:
  24
 • Målgruppe:
  Målgruppen for kurset er spesialistkandidater i arbeidsmedisin, arbeidsmedisinere og andre fagpersoner som arbeider med toksikologiske utfordringer i arbeidslivet. Kurset er obligatorisk for leger i spesialisering i arbeidsmedisin, men åpent for andre med interesse for risikovurdering av kjemisk eksponering og toksikologifaget.

Program

 • Kl.

  Registrering

 • Kl.

  Velkommen

 • Kl.

  Generell toksikologi med relevans for arbeidsmiljøet. Problemstillinger, begreper og prinsipper, mekanismer

 • Kl.

  Kjemisk arbeidsmiljø - kan vi noe om hvor og hvor mye?

 • Kl.

  Vurdering av kjemisk eksponering rettet mot de som fortolker, bruker, anvender prøvetaking og analyse. Uorganiske stoffer

 • Kl.

  Lunsj

 • Kl.

  Kreftfremkallende stoffer og kreftmekanismer, genetisk susceptibilitet

 • Kl.

  Biologiske og kjemiske arbeidsmiljøeksponering i gjenvinningsindustrien – «nye eksponeringsbilder».

 • Kl.

  Reduksjon av eksponering og bruk av verneutstyr

 • Kl.

  Oppsummering av dagen

 • Kl.

  Risikokommunikasjon

 • Kl.

  Aktuell toksikologi: kombinasjonseksponeringer, forskningsprosjekter ved STAMI. Hørselsskadelige kjemikalier i arbeidslivet

 • Kl.

  Skadevirkninger og mekanismer ved eksponering for noen nevrotoksiske stoffer

 • Kl.

  Prøvetaking og analyse: organiske stoffer, biomonitorering

 • Kl.

  Lunsj

 • Kl.

  Kjemisk eksponering og epigenetikk inkl. samspillseffekter arv-miljø

 • Kl.

  Kjemisk-indusert/yrkesbetinget kreft

 • Kl.

  Reproduksjonstoksikologi. Risikovurdering ved kjemisk eksponering hos gravide

 • Kl.

  Oppsummering av dagen

 • Kl.

  Nanotoksikologi. Helseeffekter av fabrikkerte nanomaterialer

 • Kl.

  Immuntoksikologske effekter. Astma, allergi, immunforsvar

 • Kl.

  Mikrobiomet - toksikologiske aspekter

 • Kl.

  Praktisk risikovurdering av kjemikalier

 • Kl.

  Lunsj

 • Kl.

  Hudtoksikologi

 • Kl.

  Innånding, deponering og skadevirkninger av respirasjonstoksiske stoffer

 • Kl.

  Regulatiorisk toksikolgi, administrative normer, REACH

 • Kl.

  Evaluering og refleksjon i plenum

Kurset er fulltegnet. Vennligst kontakt kurs@stami.no dersom du ønsker å stå på venteliste.