Kurs og undervisning

Kurs i arbeidslivets toksikologi

Velkommen til kurs i arbeidslivets toksikologi 20. - 22. november 2018. Kurset gir deltakerne oppdatert kunnskap og fokuserer på risikoforståelse og primærforebyggende tiltak som kan iverksettes for å forebygge ugunstige helseeffekter.

Det finnes et stort antall kjemiske stoffer i omløp, og mange av disse produseres, prosesseres eller brukes på norske arbeidsplasser. For å komme frem til primærforebyggende tiltak er det viktig med kjennskap til hvordan kjemiske eksponeringer fører til uhelse, deres virkningsmekanismer og god risikoforståelse. Kurset i arbeidslivets toksikologi gir deltakerne et oppdatert kunnskapsgrunnlag for håndtering av kjemikaliepåvirkninger i bruker- og produksjonsindustri, for praktisk kjemikaliehåndtering i egen bedrift og for diskusjon av egne problemstillinger.

 

Kursinformasjon

  • Når:
    20. november 2018 – 22. november 2018
  • Varighet:
    3 dager
  • Sted:
    STAMIs egne kurslokaler i Gydas vei 8, Majorstuen, Oslo
  • Påmeldingsfrist:
    19. oktober 2018
  • Kursavgift:
    5100,-
    Kursavgiften dekker undervisning, kursmateriell og lunsj.

    Avmelding:
    Siste 2 uker før kursstart: Hele kursavgiften betales.
    Ved sykdom: Ingen kursavgift dersom attest fra lege kan fremlegges
  • Maks antall deltakere:
    24
  • Målgruppe:
    Målgruppen for kurset er spesialistkandidater i arbeidsmedisin, arbeidsmedisinere og andre fagpersoner som arbeider med toksikologiske utfordringer i arbeidslivet. Kurset er obligatorisk for leger i spesialisering i arbeidsmedisin, men åpent for andre med interesse for risikovurdering av kjemisk eksponering og toksikologifaget.

Program

  • Kl.

    Registrering

  • Kl.

    Velkommen

  • Kl.

    Generell toksikologi med relevans for arbeidsmiljøet. Problemstillinger, begreper og prinsipper, mekanismer

  • Kl.

    Kjemisk arbeidsmiljø - kan vi noe om hvor og hvor mye?

  • Kl.

    Vurdering av kjemisk eksponering rettet mot de som fortolker, bruker, anvender prøvetaking og analyse. Uorganiske stoffer

  • Kl.

    Lunsj

  • Kl.

    Prøvetaking og analyse: Organiske stoffer, biomonitorering

  • Kl.

    Aktuelt fra STAMI

  • Kl.

    Regulatorisk toksikologi, administrative normer, REACH

  • Kl.

    Oppsummering av dagen

  • Kl.

    Reduksjon av eksponering og bruk av verneutstyr

  • Kl.

    Aktuell toksikologi: kombinasjonseksponeringer, forskningsprosjekter ved STAMI. Hørsel og støy

  • Kl.

    Skadevirkninger og mekanismer ved eksponering for noen nevrotoksiske stoffer

  • Kl.

    Kreftfremkallende stoffer og kreftmekanismer, genetisk susceptibilitet.

  • Kl.

    Lunsj

  • Kl.

    Kjemisk eksponering og epigenetikk inkl. samspillseffekter arv-miljø

  • Kl.

    Kjemisk-indusert/yrkesbetinget kreft

  • Kl.

    Reproduksjonstoksikologi. Risikovurdering ved kjemisk eksponering hos gravide

  • Kl.

    Oppsummering av dagen

  • Kl.

    Nanotoksikologi. Helseeffekter av fabrikkerte nanomaterialer

  • Kl.

    Immuntoksikologske effekter. Astma, allergi, immunforsvar

  • Kl.

    Mikrobiomet - toksikologiske aspekter

  • Kl.

    Praktisk risikovurdering av kjemikalier

  • Kl.

    Lunsj

  • Kl.

    Hudtoksikologi

  • Kl.

    Innånding, deponering og skadevirkninger av respirasjonstoksiske stoffer

  • Kl.

    Risikokommunikasjon av toksiske effekter av kjemikalier

  • Kl.

    Evaluering og refleksjon i plenum

Påmelding til kurs i arbeidslivets toksikologi

  • Spesifiser nærmere hvilken avdeling du arbeider ved dersom du er ansatt i en BHT med flere enheter.
  • Navn på arbeidsgiver
  • Er det behov vi må ta hensyn til i gjennomføringen, for eksempel handicap eller matallergier, ber vi deg gi beskjed på 23 19 51 00