Kurs og undervisning

Kurs i arbeidslivets toksikologi 2019

Velkommen til kurs i arbeidslivets toksikologi 12. - 14. november 2019. Kurset gir deltakerne oppdatert kunnskap om vurdering av risiko og primærforebyggende tiltak som kan iverksettes for å forebygge ugunstige helseeffekter.

Det finnes et stort antall kjemiske stoffer i omløp, og mange av disse produseres, prosesseres eller brukes på norske arbeidsplasser. For å komme frem til primærforebyggende tiltak er det viktig med kjennskap til hvordan kjemiske eksponeringer fører til uhelse, deres virkningsmekanismer og god risikoforståelse. Kurset i arbeidslivets toksikologi gir deltakerne et oppdatert kunnskapsgrunnlag for håndtering av kjemikaliepåvirkninger i bruker- og produksjonsindustri, for praktisk kjemikaliehåndtering i egen bedrift og for diskusjon av egne problemstillinger.

Kurs i arbeidslivets toksikologi er en del av spesialistutdanningen for leger, men er åpent for alle. For å få fullt utbytte av undervisningen er det anbefalt å ha høyere helsefaglig utdanning, da vi forholder oss til læringsmålene som er gitt i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for arbeidsmedisinere og legger opp undervisningen etter disse. Dette kurset dekker følgende læringsmål

Kurset er godkjent av følgende spesialitetskomite(er):

Allmennmedisin:    godkjennes med 21 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Arbeidsmedisin:     godkjennes med 21 timer som obligatorisk kurs for leger i spesialisering.
Samfunnsmedisin: godkjennes med 19 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Kursinformasjon

 • Når:
  12. november 2019 – 13. november 2019 – 14. november 2019
 • Varighet:
  3 kursdager
 • Sted:
  STAMIs egne kurslokaler i Gydas vei 8, Majorstuen, Oslo
 • Påmeldingsfrist:
  18. oktober 2019
 • Kursavgift:
  5100,-
  Kursavgiften dekker undervisning, kursmateriell og lunsj.
 • Maks antall deltakere:
  24
 • Målgruppe:
  Målgruppen for kurset er spesialistkandidater i arbeidsmedisin, arbeidsmedisinere og andre fagpersoner som arbeider med toksikologiske utfordringer i arbeidslivet, for eksempel yrkeshygienikere.
  Kurset er obligatorisk for leger i spesialisering i arbeidsmedisin.

Program

 • Kl.

  Registering

 • Kl.

  Velkommen

 • Kl.

  Generell toksikologi med relevans til arbeidsmiljøet

 • Kl.

  Toksikologiske problemstillinger, prinsipper og begreper

 • Kl.

  Kjemisk arbeidsmiljø - kan vi si noe om hvor og hvor mye?

 • Kl.

  Lunsj

 • Kl.

  Vurdering av kjemisk eksponering rettet mot de som fortolker, bruker, anvender

 • Kl.

  Prøvetaking og analyse: Organiske stoffer, biomonitorering

 • Kl.

  Reduksjon av eksponering og bruk av verneutstyr

 • Kl.

  Regulatorisk toksikologi, grenseverdier, REACH

 • Kl.

  Praktisk risikovurdering av kjemikalier

 • Kl.

  Kjemisk-indusert/yrkesbetinget kreft

 • Kl.

  Innånding, deponering og skadevirkninger av respirasjonstoksiske stoffer

 • Kl.

  Hudtoksikologi

 • Kl.

  Lunsj

 • Kl.

  Skadevirkninger og mekanismer ved eksponering for noen nevrotoksiske stoffer

 • Kl.

  Reproduksjonstoksikologi. Risikovurdering ved kjemisk eksponering hos gravide

 • Kl.

  Nanotoksikologi

 • Kl.

  Kreftfremkallende stoffer og kreftmekanismer

 • Kl.

  Samspill mellom arv og miljø. Betydningen av individuell sårbarhet med relevans til arbeidsmiljø

 • Kl.

  Immuntoksikologske effekter. Astma, allergi, immunforsvar

 • Kl.

  Mikrobiomets betydning for toksikologiske aspekter

 • Kl.

  Lunsj

 • Kl.

  Aktuell toksikologi: kombinasjonseksponeringer, forskningsprosjekter ved STAMI

 • Kl.

  Risikokommunikasjon av toksiske effekter av kjemikalier

 • Kl.

  Evaluering og refleksjon i plenum

Påmelding til kurs i arbeidslivets toksikologi høsten 2019

 • Les om hvordan STAMI behandler dine personopplysninger
 • Obs! Skal du ha EHF-faktura? Eller ønsker du faktura tilsendt på mail? Vennligst presiser dette.
 • Her kan du gi beskjed om feks. handikap eller allergier som må tas hensyn til under planlegging/gjennomføring av kurset.
Få nyhetsbrev
Lukk