Kurs og undervisning

Kurs i arbeidslivets toksikologi 2019

Velkommen til kurs i arbeidslivets toksikologi 12. - 14. november 2019. Kurset gir deltakerne oppdatert kunnskap om vurdering av risiko og primærforebyggende tiltak som kan iverksettes for å forebygge ugunstige helseeffekter.

KURSET ER FULLTEGNET
Ta kontakt på kurs@stami.no om du ønsker å stå på venteliste

Det finnes et stort antall kjemiske stoffer i omløp, og mange av disse produseres, prosesseres eller brukes på norske arbeidsplasser. For å komme frem til primærforebyggende tiltak er det viktig med kjennskap til hvordan kjemiske eksponeringer fører til uhelse, deres virkningsmekanismer og god risikoforståelse. Kurset i arbeidslivets toksikologi gir deltakerne et oppdatert kunnskapsgrunnlag for håndtering av kjemikaliepåvirkninger i bruker- og produksjonsindustri, for praktisk kjemikaliehåndtering i egen bedrift og for diskusjon av egne problemstillinger.

Kurs i arbeidslivets toksikologi er en del av spesialistutdanningen for leger, men er åpent for alle. For å få fullt utbytte av undervisningen er det anbefalt å ha høyere helsefaglig utdanning, da vi forholder oss til læringsmålene som er gitt i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for arbeidsmedisinere og legger opp undervisningen etter disse.

Dette kurset dekker følgende læringsmål (PDF)

Kurset er godkjent av følgende spesialitetskomite(er):

Allmennmedisin: Godkjennes med 21 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Arbeidsmedisin: Godkjennes med 21 timer som obligatorisk kurs for leger i spesialisering.
Samfunnsmedisin: Godkjennes med 19 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Kursinformasjon

 • Når:
  12. november 2019 – 13. november 2019 – 14. november 2019
 • Varighet:
  3 kursdager
 • Sted:
  Kurset arrangeres i STAMIs egne lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen i Oslo. Vi anbefaler alle å reise kollektivt. Ved bruk av bil må det påregnes ekstra tid til gateparkering.
 • Påmeldingsfrist:
  18. oktober 2019
 • Kursavgift:
  5100,-
  Kursavgiften dekker undervisning, kursmateriell og lunsj.
 • Maks antall deltakere:
  24
 • Målgruppe:
  Målgruppen for kurset er spesialistkandidater i arbeidsmedisin, arbeidsmedisinere og andre fagpersoner som arbeider med toksikologiske utfordringer i arbeidslivet, for eksempel yrkeshygienikere.
  Kurset er obligatorisk for leger i spesialisering i arbeidsmedisin.

Program

 • Kl.

  Registering

 • Kl.

  Velkommen

 • Kl.

  Generell toksikologi med relevans til arbeidsmiljøet

  Asbjørn Nilsen, NTNU

 • Kl.

  Toksikologiske problemstillinger, prinsipper og begreper

  Asbjørn Nilsen, NTNU

 • Kl.

  Kjemisk arbeidsmiljø - kan vi si noe om hvor og hvor mye?

  Eva Kristin Løvseth, STAMI

 • Kl.

  LUNSJ

 • Kl.

  Prøvetaking og analyse: Uorganiske stoffer

  Nils Petter Skaugset, STAMI

 • Kl.

  Prøvetaking og analyse: Organiske stoffer, biomonitorering

  Raymond Olsen, STAMI

 • Kl.

  Reduksjon av eksponering og bruk av verneutstyr

  Solveig Føreland, NTNU

 • Kl.

  Regulatorisk toksikologi, grenseverdier, REACH

  Helge Johnsen, STAMI

 • Kl.

  Praktisk risikovurdering av kjemikalier

  Erik Dahl-Hansen, Norsk Industri

 • Kl.

  Kjemisk-indusert/yrkesbetinget kreft

 • Kl.

  Kreftfremkallende stoffer og kreftmekanismer

  Håkan Wallin, STAMI

 • Kl.

  Hudtoksikologi: skadevirkninger og mekanismer ved hudeksponering

  Jose Hernan Alfonso, STAMI

 • Kl.

  LUNSJ

 • Kl.

  Nevrotoksikologi: Skadevirkninger og mekanismer ved eksponering for noen nevrotoksiske stoffer

  Lars Goffeng, STAMI

 • Kl.

  Reproduksjonstoksikologi. Risikovurdering ved kjemisk eksponering hos gravide

  Mimmi Leite, STAMI

 • Kl.

  Nanotoksikologi: Helseeffekter av fabrikkerte nanomaterialer

  Shan Zienolddiny

 • Kl.

  Respirasjonstoksikologi: Innånding og skadevirkninger av respirasjonstoksiske stoffer

  Marit Skogstad, STAMI

 • Kl.

  Genetisk toksikologi: Samspill mellom arv og miljø. Individuell sårbarhet med relevans til arbeidsmiljø

  Steen Mollerup, STAMI

 • Kl.

  Immuntoksikologi: Astma, allergi, immunforsvar

  Tor Lea, NMBU

 • Kl.

  Mikrobiomets betydning med fokus på toksikologiske aspekter

  Tor Lea, NMBU

 • Kl.

  LUNSJ

 • Kl.

  Aktuell toksikologi: kombinasjonseksponeringer

 • Kl.

  Risikokommunikasjon av toksiske effekter av kjemikalier

  Tor Erik Danielsen, Arbeidstilsynet

 • Kl.

  Evaluering og refleksjon i plenum

  Shan Zienolddiny, STAMI

Få nyhetsbrev
Lukk