Hjem Kurs og seminar Kurs i arbeidslivets toksikologi 2019

Kurs i arbeidslivets toksikologi 2019

Velkommen til kurs i arbeidslivets toksikologi 12. - 14. november 2019. Kurset gir deltakerne oppdatert kunnskap om vurdering av risiko og primærforebyggende tiltak som kan iverksettes for å forebygge ugunstige helseeffekter.

KURSET ER FULLTEGNET
Ta kontakt på kurs@stami.no om du ønsker å stå på venteliste

Kontakter

Kursinformasjon

 • Når:
  12. november 2019 – 13. november 2019 – 14. november 2019
 • Varighet:
  3 kursdager
 • Sted:
  Kurset arrangeres i STAMIs egne lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen i Oslo. Vi anbefaler alle å reise kollektivt. Ved bruk av bil må det påregnes ekstra tid til gateparkering.
 • Påmeldingsfrist:
  18. oktober 2019
 • Kursavgift:
  5100,-
  Kursavgiften dekker undervisning, kursmateriell og lunsj.
 • Maks antall deltakere:
  24
 • Målgruppe:
  Målgruppen for kurset er spesialistkandidater i arbeidsmedisin, arbeidsmedisinere og andre fagpersoner som arbeider med toksikologiske utfordringer i arbeidslivet, for eksempel yrkeshygienikere.
  Kurset er obligatorisk for leger i spesialisering i arbeidsmedisin.

Det finnes et stort antall kjemiske stoffer i omløp, og mange av disse produseres, prosesseres eller brukes på norske arbeidsplasser. For å komme frem til primærforebyggende tiltak er det viktig med kjennskap til hvordan kjemiske eksponeringer fører til uhelse, deres virkningsmekanismer og god risikoforståelse. Kurset i arbeidslivets toksikologi gir deltakerne et oppdatert kunnskapsgrunnlag for håndtering av kjemikaliepåvirkninger i bruker- og produksjonsindustri, for praktisk kjemikaliehåndtering i egen bedrift og for diskusjon av egne problemstillinger.

Kurs i arbeidslivets toksikologi er en del av spesialistutdanningen for leger, men er åpent for alle. For å få fullt utbytte av undervisningen er det anbefalt å ha høyere helsefaglig utdanning, da vi forholder oss til læringsmålene som er gitt i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for arbeidsmedisinere og legger opp undervisningen etter disse.

Dette kurset dekker følgende læringsmål (PDF)

Kurset er godkjent av følgende spesialitetskomite(er):

Allmennmedisin: Godkjennes med 21 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Arbeidsmedisin: Godkjennes med 21 timer som obligatorisk kurs for leger i spesialisering.
Samfunnsmedisin: Godkjennes med 19 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Få nyhetsbrev
Lukk