Kurs og undervisning

Kurs i arbeidslivets toksikologi 2017

STAMI inviterer til kurs i arbeidslivets toksikologi 14-11. november. Kurset gir deltakerne kunnskapsgrunnlag for håndtering av kjemikaliepåvirkninger i bruker- og produksjonsindustri, for praktisk kjemikaliehåndtering i egen bedrift og for diskusjon av egne problemstillinger. GRUNNET STOR PÅGANG HAR KURSET ÅPNET FOR FLERE DELTAKERE

 

Kurset er obligatorisk for leger i spesialisering.

Avmelding
4-2 uker før kursstart: Halve kursavgiften refunderes dersom STAMI finner en erstatter fra venteliste, ellers betales hele kursavgiften.

Siste 2 uker før kursstart: Hele kursavgiften betales.

Ved sykdom: Ingen kursavgift dersom attest fra lege kan fremlegges

Kursinformasjon

 • Når:
  14. november 2017 – 16. november 2017
 • Varighet:
  3 dager
 • Sted:
  STAMIs egne kurslokaler i Gydas vei 8, Majorstuen, Oslo
 • Påmeldingsfrist:
  16. oktober 2017
 • Kursavgift:
  Kr 5100,-
 • Maks antall deltakere:
  60
 • Målgruppe:
  Målgruppen for kurset er spesialistkandidater i arbeidsmedisin og arbeidsmedisinere som skal forholde seg til toksikologi i arbeidslivet, men det er også åpent for andre med interesse for faget. Kurset er obligatorisk for leger i spesialisering, men at det også er åpent for andre som har interesse for tema.

Program

 • Kl.

  Registrering

 • Kl.

  Velkommen

  v/Shan Zienolddiny, STAMI

 • Kl.

  Generell toksikologi med relevans for arbeidsmiljøet. Problemstillinger, begreper og prinsipper, mekanismer

 • Kl.

  Kjemisk arbeidsmiljø - kan vi noe om hvor og hvor mye?

 • Kl.

  Vurdering av kjemisk eksponering rettet mot de som fortolker, bruker, anvender Prøvetaking og analyse. Uorganiske stoffer

 • Kl.

  Lunsj

 • Kl.

  Prøvetaking og analyse: Organiske stoffer, biomonitorering

 • Kl.

  Aktuelt fra STAMI

 • Kl.

  Regulatorisk toksikologi, administrative normer, REACH

 • Kl.

  Oppsummering av dagen

 • Kl.

  Læringsmål 3: Regulatorisk toksikologi

 • Kl.

  Regulatorisk toksikologi. Praktisk risikovurdering av kjemikalier

  Erik Dahl-Hansen, Norsk industri

 • Kl.

  Regulatorisk toksikologi, adminstrative normer, REACH

  v/Helge Johnsen, STAMI

 • Kl.

  Verktøy for kjemikaliehåndtering

  Morten Berntsen, Teknologisk institutt

 • Kl.

  Læringsmål 4: Kjemisk eksponering, helseeffekter og mekanismer

 • Kl.

  Skadevirkninger og mekanismer ved eksponering for noen nevrotoksiske stoffer

  v/Dag Ellingsen, STAMI

 • Kl.

  Lunsj

 • Kl.

  Kreftfremkallende stoffer og kreftmekanismer

  v/Håkan Wallin, STAMI

 • Kl.

  Kjemisk eksponering og epigenetikk

  v/Steen Mollerup, STAMI

 • Kl.

  Kjemisk-indusert/yrkesbetinget kreft

  v/Kristina Kjærheim, Kreftregisteret

 • Kl.

  Oppsummering av dagen

  v/Shan Zienolddiny, STAMI


 • Kl.

  Læringsmål 5: Kjemisk eksponering, helseeffekter og mekanismer (forts.)

 • Kl.

  Reproduksjonstoksikologi. Risikovurdering ved kjemisk eksponering hos gravide

  Petter Kristensen, STAMI

 • Kl.

  Nanotoksikologi. Helseeffekter av fabrikkerte nanomaterialer

  v/Shan Zienolddiny, STAMI

 • Kl.

  Immuntoksiske effekter: Astma, allergi, immunforsvar, mikrobiomet

  v/Tor Lea, NMBU

 • Kl.

  Hudtoksikologi

  v/Jose Hernan Alfonso, STAMI

 • Kl.

  Lunsj

 • Kl.

  Innånding, deponering og skadevirkninger av respirasjonstoksiske stoffer

  v/Marit Skogstad, STAMI

 • Kl.

  Læringsmål 6: Risikokommunikasjon

 • Kl.

  Risikokommunikasjon av toksiske effekter av kjemikalier

  v/Tone Eriksen, Arbeidstilsynet

 • Kl.

  Evaluering og oppsummering

  v/Shan Zienolddiny, STAMI

 • Kl.

  Slutt

Bekreftelse

Skiftarbeidstudien