Hjem Kurs og seminar Kurs for leger i spesialisering (LIS): Ar[...]

Kurs for leger i spesialisering (LIS): Arbeidsrelatert psykisk sykdom og psykososiale forhold i arbeidslivet

STAMI inviterer til kurset arbeidsrelatert psykisk sykdom og psykososiale forhold i arbeidslivet 3. til 6. mai 2022. Kursets målgruppe er leger som er i spesialisering i arbeidsmedisin. Søkere med annen relevant bakgrunn kan tas opp dersom det er plass etter søknadsfristen 1. mars.

Kursinformasjon

 • Når:
  3. mai 2022 – 6. mai 2022
 • Varighet:
  4 dager
 • Sted:
  STAMIs egne lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen i Oslo
 • Påmeldingsfrist:
  1. mars 2022
 • Kursavgift:
  5100 kr
 • Målgruppe:
  Leger i spesialisering i arbeidsmedisin

  LIS leger har prioritert plass på kurset frem til søknadsfristen 1. mars. Etter fristen kan vi ta opp deltagere med annen relevant bakgrunn på kurset dersom det er plass.

Velkommen til LIS-kurset arbeidsrelatert psykisk sykdom og psykososiale forhold i arbeidslivet som inngår i den nye spesialiseringsordningen for arbeidsmedisinere. Kurset tar sikte på å dekke både generelle og spesifikke læringsmål for fagfeltet i henhold til ny ordning, samtidig som gammel ordning blir dekket. Kurset vil bli søkt godkjent som valgfritt kurs i spesialistkomiteene for arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin.

Programmet er under utarbeidelse og vil offentliggjøres så snart alle detaljer er på plass.

Kurset lyses ut som et fysisk kurs med forbehold om endring til digitalt kurs dersom smittesituasjonen mai 2022 tilsier dette. Fremmøte på STAMI som ligger i Gydas vei 8, Majorstuen i Oslo.

Leger i spesialisering er prioritert ved opptak til kurset. Dersom det er ledige plasser på kurset etter søknadsfristen 1.mars, vil vi vurdere å ta inn andre søkere med relevant bakgrunn. Dersom du har annen yrkesbakgrunn enn lege og ønsker å melde deg på kurset, registrer deg og du vil motta endelig svar på om du har fått plass kort tid etter søknadsfristen.

Påmeldingen er bindende. Ved avmelding senere enn 17. april 2022 må hele kursavgiften betales. Ved sykdom bortfaller kravet dersom det kan fremvises sykemelding fra lege.

 

 

Læringsmål

Kurset tar sikte på å dekke både generelle og spesifikke læringsmål for fagfeltet i henhold til ny ordning, med særlig vekt på de spesifikke læringsmålene:

 • Ha kunnskap om misbruk/avhengighet og rusmidlers effekt på helse, arbeidsevne og evne til å ivareta sikkerhet (ARB-010).
 • Ha god kunnskap om psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer og deres effekt på helse, funksjon og sikkerhet (ARB-036 ).
 • Ha god kunnskap om og beherske veiledning og rådgivning vedrørende psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø (ARB-039).
 • Ha god kunnskap om prinsipper for kartlegging og intervensjon relatert til psykososiale og organisatoriske forhold i arbeidslivet (ARB-049).
 • Ved utredning av mistenkt arbeidsrelatert sykdom eller skade, selvstendig kunne ta opp fullstendig arbeidsanamnese og sykehistorie, med særlig vekt på eksponeringsforhold og utvikling av symptomer/sykdom, samt foreta eller iverksette relevante undersøkelser (ARB-051).
 • Ved utredning av mistenkt arbeidsrelatert sykdom eller skade, selvstendig kunne innhente relevant bakgrunnsinformasjon, både om den konkrete pasient, eksponeringsopplysninger og aktuell litteratur, og beherske tverrfaglig samarbeid med andre spesialiteter og yrkesgrupper (ARB-052).
 • Ved utredning av mistenkt arbeidsrelatert sykdom eller skade, selvstendig kunne vurdere sammenheng mellom eksponering og sykdom ved å bruke prinsipper for årsaksvurdering; i mer kompliserte saker under veiledning (ARB-053).
 • Ved oppfølging etter utredning av arbeidsrelatert sykdom eller skade, selvstendig kunne foreslå helsefremmende og forebyggende tiltak, samt rådgi om trygde- og forsikringsytelser og sende relevante meldinger til Arbeidstilsynet, NAV og andre (ARB-054).
 • Selvstendig kunne utarbeide arbeidsmedisinske spesialisterklæringer for NAV og andre, med særlig vekt på vurdering av eksponering, årsakssammenheng og evt. medisinsk invaliditet som følge av yrkessykdom/-skade i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Under veiledning kunne utarbeide mer kompliserte spesialisterklæringer (ARB-055).
 • Ha kunnskap om hovedprinsipper for eksponering og virkningsmekanismer ved påvirkninger som kan skade psykisk helse, for eksempel mobbing og traumatiske hendelser (ARB-092).
 • Ha kunnskap om klinikk, diagnostikk og oppfølging for mulig arbeidsrelaterte psykiske sykdommer (ARB-093), herunder:
  • post-traumatisk stresslidelse
  • «utbrenthet»
  • depresjon
 • Ha kunnskap om psykiske sykdommer og plager knyttet til spesielle bransjer og påvirkninger (ARB-094).
 • Beherske håndtering av individuelle arbeidstakere og situasjoner der det er sykelighet som følge av psykososiale og organisatoriske forhold på en arbeidsplass (ARB-095).

2022 Søknad til LIS-kurs Arbeidsrelatert psykisk sykdom og psykososiale forhold i arbeidslivet

 • OBS! Skal faktura betales privat så skriv det inn her. Dersom oppgitt organisasjonsnummer er registrert som mottaker av EHF-faktura i Brønnøysundregistreret (BRG) sendes faktura automatisk i EHF-format til fakturaadressen registrert der.
 • Les om hvordan STAMI behandler dine personopplysninger
Få nyhetsbrev
Lukk