Hjem Kurs og seminar Kurs for leger i spesialisering (LIS): Ar[...]

Kurs for leger i spesialisering (LIS): Arbeidsrelatert psykisk sykdom og psykososiale forhold i arbeidslivet (digitalt)

STAMI inviterer til kurset Arbeidsrelatert psykisk sykdom og psykososiale forhold i arbeidslivet 7. til 10. juni 2021. Kursets målgruppe er leger som er i spesialisering i arbeidsmedisin, men søkere med annen relevant bakgrunn kan tas opp dersom det er plass etter opptaket 15. april.

Kontakt

Kursinformasjon

 • Når:
  7. juni 2021 – 8. juni 2021 – 9. juni 2021 – 10. juni 2021
 • Varighet:
  4 dager
 • Sted:
  Dette kurset vil gjennomføres digitalt. Nærmere informasjon kommer etter opptak.
 • Påmeldingsfrist:
  15. april 2021
 • Kursavgift:
  5100 kr
 • Målgruppe:
  Leger i spesialisering i arbeidsmedisin

  LIS leger har prioritert plass på kurset frem til søknadsfristen 15. april. Etter fristen kan vi ta opp deltagere med annen relevant bakgrunn på kurset dersom det er plass.

Velkommen til det første LIS-kurset i psykososiale og organisatoriske forhold i arbeidslivet innen den nye spesialiseringsordningen for arbeidsmedisinere. Kurset tar sikte på å dekke både generelle og spesifikke læringsmål for fagfeltet i henhold til ny ordning samtidig som gammel ordning blir dekket. Kurset vil bli søkt godkjent som valgfritt kurs i spesialistkomiteene for arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin.

Programmet er under utarbeidelse og vil offentliggjøres så snart alle detaljer er på plass.

Leger i spesialisering har prioritet ved opptak til kurset. Dersom det er ledige plasser på kurset etter søknadsfristen 15. april, vil vi vurdere å ta inn andre søkere med relevant bakgrunn. Dersom du har annen yrkesbakgrunn enn lege og ønsker å melde deg på kurset, så registrer deg og du vil motta endelig svar på om du har fått plass innen 1. mai.

Påmeldingen er bindende. Ved avmelding senere enn 24. mai 2021 må hele kursavgiften betales. Ved sykdom bortfaller kravet dersom det kan fremvises sykmelding fra lege.

Kurset tar sikte på å dekke både generelle og spesifikke læringsmål for fagfeltet i henhold til ny ordning, med særlig vekt på de spesifikke læringsmålene:

ARB-010 Ha kunnskap om misbruk/avhengighet og rusmidlers effekt på helse, arbeidsevne og evne til å ivareta sikkerhet

ARB-036 Ha god kunnskap om psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer og deres effekt på helse, funksjon og sikkerhet. 

ARB-039 Ha god kunnskap om og beherske veiledning og rådgivning vedrørende psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. 

ARB-049 Ha god kunnskap om prinsipper for kartlegging og intervensjon relatert til psykososiale og organisatoriske forhold i arbeidslivet. 

ARB-051 Ved utredning av mistenkt arbeidsrelatert sykdom eller skade, selvstendig kunne ta opp fullstendig arbeidsanamnese og sykehistorie, med særlig vekt på eksponeringsforhold og utvikling av symptomer/sykdom, samt foreta eller iverksette relevante undersøkelser. 

ARB-052 Ved utredning av mistenkt arbeidsrelatert sykdom eller skade, selvstendig kunne innhente relevant bakgrunnsinformasjon, både om den konkrete pasient, eksponeringsopplysninger og aktuell litteratur, og beherske tverrfaglig samarbeid med andre spesialiteter og yrkesgrupper. 

ARB-053 Ved utredning av mistenkt arbeidsrelatert sykdom eller skade, selvstendig kunne vurdere sammenheng mellom eksponering og sykdom ved å bruke prinsipper for årsaksvurdering; i mer kompliserte saker under veiledning. 

ARB-054 Ved oppfølging etter utredning av arbeidsrelatert sykdom eller skade, selvstendig kunne foreslå helsefremmende og forebyggende tiltak, samt rådgi om trygde- og forsikringsytelser og sende relevante meldinger til Arbeidstilsynet, NAV og andre. 

ARB-055 Selvstendig kunne utarbeide arbeidsmedisinske spesialisterklæringer for NAV og andre, med særlig vekt på vurdering av eksponering, årsakssammenheng og evt. medisinsk invaliditet som følge av yrkessykdom/-skade i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Under veiledning kunne utarbeide mer kompliserte spesialisterklæringer. 

ARB-092 Ha kunnskap om hovedprinsipper for eksponering og virkningsmekanismer ved påvirkninger som kan skade psykisk helse, for eksempel mobbing og traumatiske hendelser. 

ARB-093 Ha kunnskap om klinikk, diagnostikk og oppfølging for mulig arbeidsrelaterte psykiske sykdommer, herunder:
• post-traumatisk stresslidelse
• «utbrenthet»
• depresjon

ARB-094 Ha kunnskap om psykiske sykdommer og plager knyttet til spesielle bransjer og påvirkninger. 

ARB-095 Beherske håndtering av individuelle arbeidstakere og situasjoner der det er sykelighet som følge av psykososiale og organisatoriske forhold på en arbeidsplass.

Søknad til LIS-kurs Arbeidsrelatert psykisk sykdom og psykososiale forhold i arbeidslivet

 • OBS! Dersom oppgitt organisasjonsnummer er registrert som mottaker av EHF-faktura i Brønnøysundregistreret, vil økonomisystemet automatisk sende faktura i EHF-format selv om det er oppgitt en annen fakturaadresse.
 • Les om hvordan STAMI behandler dine personopplysninger
Få nyhetsbrev
Lukk