Hjem Kurs og seminar Kurs for leger i spesialisering (LIS): Ar[...]

Kurs for leger i spesialisering (LIS): Arbeidslivets toksikologi

STAMI inviterer til kurset Arbeidslivets toksikologi 3. til 5. november 2021. Kurset gjennomføres digitalt. Målgruppen er leger som er i spesialisering i arbeidsmedisin, men søkere med annen relevant bakgrunn kan tas opp dersom det er plass etter opptaket 1. september.

Kursinformasjon

 • Når:
  3. november 2021 – 4. november 2021 – 5. november 2021
 • Varighet:
  3 dager (onsdag-fredag)
 • Sted:
  Kurset er digitalt
 • Påmeldingsfrist:
  1. september 2021
 • Kursavgift:
  5100,-

  Påmeldingen er bindende. Ved avmelding senere enn 20. oktober 2021 må hele kursavgiften betales. Ved sykdom bortfaller kravet dersom det kan fremvises sykmelding fra lege.
 • Målgruppe:
  Leger i spesialisering i arbeidsmedisin

  LIS leger har prioritert plass på kurset ved opptaket 1. september. Etter opptaket kan vi ta opp deltagere med annen relevant bakgrunn dersom det er plass.

Velkommen til spesialiseringskurs i Arbeidslivets toksikologi for LIS (leger i spesialisering) 3. – 5. november. Kurset tar sikte på å dekke både generelle og spesifikke læringsmål for fagfeltet i henhold til ny ordning samtidig som gammel ordning blir dekket. Kurset vil bli søkt godkjent i  spesialistkomiteene for arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin.

Leger i spesialisering har prioritet ved opptak til kurset. Dersom det er ledige plasser på kurset etter søknadsfristen 1. september, vil vi vurdere å ta inn andre søkere med relevant bakgrunn. Dersom du har annen yrkesbakgrunn enn lege og ønsker å melde deg på kurset, så registrer deg og du vil motta endelig svar på om du har fått plass innen 15. september.

Kurset tar sikte på å dekke både generelle og spesifikke læringsmål for fagfeltet i henhold til ny ordning, med særlig vekt på de spesifikke læringsmålene:

Læringsmål

ARB-034 Ha god kunnskap om de mest sentrale kjemiske arbeidsmiljøfaktorer og deres effekt på helse, funksjon og sikkerhet.

ARB-044 Ha kunnskap om sentrale prinsipper og metoder for kartlegging og risikovurdering av partikler.

ARB-045 Ha kunnskap om sentrale prinsipper og metoder for kartlegging og risikovurdering av kjemikalier.

ARB-056 Selvstendig kunne planlegge og utføre målrettede helseundersøkelser på arbeidstakere utsatt for ulike eksponeringer.

ARB-061 Ha god kunnskap om hovedprinsipper når det gjelder eksponering og virkningsmekanismer ved mulig skadelige påvirkninger på øvre og nedre luftveier.

ARB-072 Ha god kunnskap om hovedprinsipper når det gjelder eksponering og virkningsmekanismer ved påvirkninger av huden, herunder huden som både opptaks- og målorgan.

ARB-085 Ha god kunnskap om hovedprinsipper når det gjelder eksponering og virkningsmekanismer ved påvirkninger som kan skade nervesystemet.

ARB-096 Ha god kunnskap om hovedprinsipper for eksponering og virkningsmekanismer ved påvirkninger som kan medføre økt risiko for utvikling av kreft.

ARB-097 Ha god kunnskap om de viktigste kreftfremkallende stoffer i arbeidslivet.

ARB-099 Ha god kunnskap om toksikologiske mekanismer ved eksponering, opptak, distribusjon, deponering, biotransformasjon og utskillelse/eliminasjon av fremmede stoffer, samt betydningen av individuell følsomhet.

ARB-100 Ha god kunnskap om hovedtyper effekter som kan oppstå ved toksikologiske påvirkninger på ulike organsystemer, samt ikke-organspesifikke effekter.

ARB-101 Ha kunnskap om muligheter og begrensninger ved risikovurderinger basert på toksikologiske data, herunder som grunnlag for lovregulering og grenseverdier, og hvordan risiko kommuniseres overfor de som er eller kan bli berørt av potensielt helseskadelig eksponering.

ARB-102 Ha god kunnskap om grunnleggende prinsipper for måling og karakterisering av eksponeringer, sikkerhetsdatablader, samt praktisk håndtering av kjemisk helsefare i arbeidslivet.

ARB-103 Ha kunnskap om prinsippene for biologisk overvåkning, samt muligheter og begrensninger ved bruk i arbeidslivet.

Få nyhetsbrev
Lukk