Kurs og undervisning

Halvdagsseminar 5. juni: Mekaniske eksponeringer i arbeid og muskelskjelettplager – hva vet vi og hva gjør vi med det?

Muskel- og skjelettplager er vanlige i dagens arbeidsliv og de står for en stor andel av sykefraværet i Norge. Manuell håndtering av utstyr og varer, ugunstige arbeidsstillinger, repetitive bevegelser og tunge løft er eksempler på mekaniske arbeidsmiljøeksponeringer som forekommer på en rekke arbeidsplasser. STAMI har utarbeidet en ny kunnskapsstatus som oppsummerer den kunnskapen som finnes på feltet. Tema for halvdagsseminaret tirsdag 5. juni er presentasjon av kunnskappstatusen og hvordan man kan nyttiggjøre seg denne kunnskapen i praktisk tilnærming.

Denne nye STAMI-rapporten oppsummerer kunnskap om dokumenterte sammenhenger, men graderer også hvor sikker man kan være på en sammenheng med en beskrivelse av sannsynlig «holdbarhet» eller «styrke» av konklusjoner. Rapporten gir også mange eksempler på resultater fra studier som har bidratt til en dokumentert sammenheng. STAMI håper at denne informasjon kan bidra til å illustrere risikofaktorer og hvilke eksponeringsnivåer som kan være av betydning ved risikovurderinger, som i sin tur kan gi underlag for prioritering av risikoreduserende tiltak. Men det er viktig å være klar over at de fleste typer jobb har sammensatte eksponeringer og at arbeidsoppgaver varierer over tid.

Rapporten tar for seg ulike typer fysiske belastninger og yrker, og målsetningen er å bidra til å forebygge plager som kan føre til uhelse.

På seminaret vil forfatterne bak rapporten gjennomgå bakgrunn, metoder og hovedresultat med eksempler fra rapporten. Deretter inviterer vi deltakerne til en diskusjon om hva denne nye kunnskapsstatusen kan bety for innsatsen på arbeidsplassen – hvordan den kan omsattes i praksis ute i virksomhetene. For eksempel – hva innebærer et utsagn som «kombinasjonen av foroverbøyd stilling og rotasjon kan gi ryggsmerter – mens PC-arbeid gir få langvarige plager» for vår praktiske tilnærming i hverdagen?

Ls mer om og last ned STAMI-rapporten Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager

Påmelding og avmelding
Påmelding innen 1. juni

Påmeldingen er bindende
Ved eventuell avmelding etter 2. juni

Ved sykdom: Ingen kursavgift dersom attest fra lege kan fremlegges

Kursinformasjon

 • Når:
  5. juni 2018
 • Varighet:
  1 dag
 • Sted:
  STAMIs kurslokaler Gydas vei 8, Oslo
 • Påmeldingsfrist:
  1. juni 2018
 • Kursavgift:
  Kr 950,-
 • Maks antall deltakere:
  80
 • Målgruppe:
  Ansatte i BHT og alle med interesse for kunnskapsoppdatering omkring tema

Program

 • Kl.

  Registrering

 • Kl.

  Innledning om STAMIs oppdaterte kunnskapsstatus v/avdelingsdirektør Stein Knardahl og forsker Bo Veiersted, STAMI

 • Kl.

  Mekanisk eksponering og muskel- og skjelettplager - hva vet vi? v/Bo Veiersted

 • Kl.

  Lunsj

 • Kl.

  Sykefravær og muskelskjelettlidelser v/Stein Knardahl

 • Kl.

  Hvordan nyttiggjøre seg kunnskapen i den praktiske tilnærmingen? Diskusjon mellom møtedeltakerne og innlederne

 • Kl.

  Seminaravslutning