Hjem Kurs og seminar Grunnkurs for BHT vår 2022 (digitalt)

Grunnkurs for BHT vår 2022 (digitalt)

Dette er kurset for deg som allerede jobber i bedriftshelsetjenesten (BHT) og trenger kunnskap om sammenhenger mellom arbeidsmiljø og helse, håndtering av den komplekse BHT-rollen og ulike måter å bistå virksomhetene på i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet.

Kursinformasjon

 • Når:
  15. februar 2022 – 3. juni 2022
 • Varighet:
  Fire digitale samlinger fra tirsdag - fredag (uke 7, 13, 17, 22)
 • Sted:
  Kurset er digitalt, informasjon om praktisk gjennomføring sendes deltakerne i god tid før kursstart
 • Påmeldingsfrist:
  30. november 2021
 • Kursavgift:
  17.500 kr for første deltaker, 13.000 kr for kollega fra samme BHT/avdeling
 • Maks antall deltakere:
  25
 • Målgruppe:
  Kurset er forbeholdt ansatte i bedriftshelsetjenesten. Det anbefales å ha minst ett års erfaring ved kursstart for å få fullt utbytte av kurset.

Grunnkurs for BHT skal bidra til at BHT kan bistå arbeidsgivere og arbeidstakere med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Kurset gir deg grunnleggende innføring i ulike måter å arbeide kunnskapsbasert og systematisk på. Du får også økt kjennskap til hvordan du kan bistå virksomhetene med å risikokartlegge arbeidsmiljøet og bruke resultatene videre inn i det forebyggende arbeidet.

Gjennom filmede forelesninger, direktesendinger, gruppearbeid, erfaringsutveksling og hjemmeoppgaver mellom samlingene skal deltakerne få økt kompetanse og trygghet i BHT-rollen.

Dato for samlingene:
Kurset har fire samlinger tirsdag-fredag uke 7, 13, 17 og 22. Alle samlinger er digitale.
Samling 1: 15. – 18. februar (uke 7)
Samling 2: 29. mars – 1. april (uke 13)
Samling 3: 26. – 29. april  (uke 17)
Samling 4: 31.mai – 3. juni (uke 22)

Vi gjør oppmerksom på at man ikke er sikret plass selv om påmeldingen er registrert. Plasser tildeles etter egne kriterier – se lenger nede på siden. Plassbekreftelse sendes på e-post så snart opptaket er ferdig og innen en uke etter søknadsfrist. Alle som har registrert seg får svar. De som ikke får plass i første runde tilbys å stå på venteliste frem til kursstart.

Vi ønsker faglig bredde blant kursdeltagerne. Derfor blir to plasser reservert for hver av yrkesgruppene bedriftslege/lege, psykolog og yrkeshygieniker. Blir ikke kvotene fylt opp går plassene til de andre søkerne.

Søkerne prioriteres etter følgende kriterier (i tilfeldig rekkefølge):
Yrkesgruppe (se ovenfor)
Har søkt tidligere uten å få plass eller som har måttet trekke seg fra tildelt plass
Søker sammen med kollega fra prioritert yrkesgruppe
Geografisk spredning
Bransje

Kursavgift
Prisen i 2022 er kr 17.500,- for første deltaker/enedeltaker og kr 13.000,- for neste deltaker fra samme BHT. Kurset har rabatt for flere deltakere fra samme BHT på samme kurs, men det presiseres at disse må tilhøre samme arbeidssted/team.  Faktura vil bli tilsendt etter 1. samling.

Læringsmål for kurset
Kurset legger vekt på å hjelpe deltagerne til å jobbe kunnskapsbasert gjennom risikokartlegging og fokus på primærforebyggende tiltak rettet mot arbeidsmiljø på gruppenivå. Deltagerne vil få kunnskap til å bistå arbeidsgiver, arbeidstaker, verneombud, tillitsvalgte og AMU med å skape sunne og trygge arbeidsforhold og forebygge skader og sykdom. I tillegg vil deltagerne få innsikt i hvordan de kan planlegge og gjennomføre fysiske og organisatoriske endringer i virksomheten, herunder etablering, vedlikehold og tilrettelegging av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og arbeidsprosesser.

Emnet skal formidle følgende kunnskaper
Generell og spesifikk kunnskap om fagfeltet yrkeshygiene, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, ergonomi, arbeidsmedisin/arbeidshelse og systematisk HMS-arbeid. Kursdeltagerne skal gjennom undervisning og gruppearbeid lære seg å løfte det forebyggende BHT-arbeidet fra individnivå til gruppe- og organisasjonsnivå.

Avmelding
Kurspåmeldingen er bindende. Skulle det likevel bli behov for å trekke seg etter å ha fått tildelt plass, gjelder følgende avmeldingsregler:

I perioden 16. januar til 1. februar betales kun halv kursavgift dersom en på venteliste kan overta plassen, ellers betales full kursavgift. Ved avmelding etter 1. februar betales full kursavgift.

Det er anledning til å la en kollega fra samme BHT-avdeling overta tildelt plass innen kursstart eller ved særskilt avtale.

Ved sykdom:
Ingen kursavgift ved avmelding dersom attest fra lege kan fremlegges.

 

 

Fulltegnet

Få nyhetsbrev
Lukk