Hjem Kurs og seminar Grunnkurs for BHT vår 2021 (digitalt)

Grunnkurs for BHT vår 2021 (digitalt)

Dette er kurset for deg som allerede jobber i bedriftshelsetjenesten (BHT) og trenger kunnskap om sammenhenger mellom arbeidsmiljø og helse, håndtering av den komplekse BHT-rollen og ulike måter å bistå virksomhetene på i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet.

Kursinformasjon

 • Når:
  16. mars 2021 – 4. juni 2021
 • Varighet:
  Fire digitale samlinger fra tirsdag kl 0900 - fredag kl 1200 (uke 11, 15, 18, 22)
 • Sted:
  Digitalt kurs.
 • Påmeldingsfrist:
  15. februar 2021
 • Kursavgift:
  17.500,- for første deltaker. Kommer flere fra samme BHT/avdeling betaler man kun 13.000,- for den/de neste deltakerne. Maks 4 deltakere fra samme BHT.
 • Målgruppe:
  Kurset er forbeholdt ansatte i bedriftshelsetjenesten. Det anbefales å ha minst ett års erfaring ved kursstart for å få fullt utbytte av kurset.

Mange kan føle seg usikre som nye i BHT-rollen. Hvordan kan du bidra til å oppfylle BHTs samfunnsoppdrag, og hva forventes av deg i din rolle som rådgiver?

Grunnkurs for BHT skal bidra til at BHT kan bistå arbeidsgivere og arbeidstakere med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Kurset gir deg grunnleggende innføring i ulike måter å arbeide kunnskapsbasert og systematisk på. Du får også økt kjennskap til hvordan du kan bistå virksomhetene med å risikokartlegge arbeidsmiljøet og bruke resultatene videre inn i det forebyggende arbeidet.

Gjennom filmede forelesninger, direktesendinger, gruppearbeid, erfaringsutveksling og hjemmeoppgaver mellom samlingene skal deltakerne få økt kompetanse og trygghet i BHT-rollen.

Dato for samlingene
Kurset har fire samlinger tirsdag-fredag uke 11, 15, 18 og 22. Alle samlinger er digitale.
Samling 1: 16. – 19. mars (uke 11)
Samling 2: 13. – 16. april (uke 15)
Samling 3: 4. – 7. mai  (uke 18)
Samling 4: 1. – 4. juni (uke 22)

Vi gjør oppmerksom på at man ikke er sikret plass selv om påmeldingen er registrert. Plasser tildeles etter egne kriterier – se lenger nede på siden. Plassbekreftelse sendes på e-post så snart opptaket er ferdig og innen en uke etter søknadsfrist. Alle som har registrert seg får svar. De som ikke får plass i første runde tilbys å stå på venteliste frem til kursstart.

Vi ønsker faglig bredde blant kursdeltagerne. Derfor blir to plasser reservert for hver av yrkesgruppene bedriftslege/lege, psykolog og yrkeshygieniker. Blir ikke kvotene fylt opp går plassene til de andre søkerne.

Søkerne prioriteres etter følgende kriterier (i tilfeldig rekkefølge)
Har søkt tidligere uten å få plass eller som har måttet trekke seg fra tildelt plass
Yrkesgruppe (se ovenfor)
Geografisk spredning
Bransje

Kursavgift
Prisen i 2021 er kr 17.500,- for første deltaker/enedeltaker og kr 13.000,- for neste deltaker fra samme BHT. Kurset har rabatt for flere deltakere fra samme BHT på samme kurs, men det presiseres at disse må tilhøre samme arbeidssted/team.  Faktura vil bli tilsendt etter 1. samling.

Læringsmål for kurset
Kurset legger vekt på å hjelpe deltagerne til å jobbe kunnskapsbasert gjennom risikokartlegging og fokus på primærforebyggende tiltak rettet mot arbeidsmiljø på gruppenivå. Deltagerne vil få kunnskap til å bistå arbeidsgiver, arbeidstaker, verneombud, tillitsvalgte og AMU med å skape sunne og trygge arbeidsforhold og forebygge skader og sykdom. I tillegg vil deltagerne få innsikt i hvordan de kan planlegge og gjennomføre fysiske og organisatoriske endringer i virksomheten, herunder etablering, vedlikehold og tilrettelegging av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og arbeidsprosesser.

Emnet skal formidle følgende kunnskaper
Generell og spesifikk kunnskap om fagfeltet yrkeshygiene, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, ergonomi, arbeidsmedisin/arbeidshelse, systematisk HMS-arbeid. Kursdeltakerne skal gjennom undervisning og gruppearbeid lære seg å løfte det forebyggende BHT-arbeidet fra individnivå til gruppe- og organisasjonsnivå.

Avmelding
Kurspåmeldingen er bindende. Skulle det likevel bli behov for å trekke seg etter å ha fått tildelt plass, gjelder følgende avmeldingsregler:

I perioden 16. februar til 1. mars betales kun halv kursavgift dersom en på venteliste kan overta plassen, ellers betales full kursavgift. Ved avmelding etter 1. mars betales full kursavgift.

Det er anledning til å la en kollega fra samme BHT-avdeling overta tildelt plass.

Ved sykdom: Ingen kursavgift dersom attest fra lege kan fremlegges.

Søknadsfrist var 15. februar og kurset er fulltegnet. Det kommer snart utlysning av neste Grunnkurs for BHT. Meld deg på nyhetsbrev og følg med!

Få nyhetsbrev
Lukk