Hjem Kurs og seminar Grunnkurs for BHT høst 2021 (digitalt)

Grunnkurs for BHT høst 2021 (digitalt)

Dette er kurset for deg som allerede jobber i bedriftshelsetjenesten (BHT) og trenger kunnskap om sammenhenger mellom arbeidsmiljø og helse, håndtering av den komplekse BHT-rollen og ulike måter å bistå virksomhetene på i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet.

Kontakt

Kursinformasjon

 • Når:
  31. august 2021 – 3. desember 2021
 • Varighet:
  Fire digitale samlinger fra tirsdag til fredag fra 09.00-15.30. Obs! Fredager avsluttes klokken 1200.
 • Sted:
  Digitalt kurs
 • Påmeldingsfrist:
  11. juni 2021
 • Kursavgift:
  17.500,- for første deltaker. Kommer flere fra samme BHT/avdeling betaler man kun 13.000,- for den/de neste deltakerne. Maks 4 deltakere fra samme BHT.
 • Maks antall deltakere:
  25
 • Målgruppe:
  Kurset er forbeholdt ansatte i bedriftshelsetjenesten. Det anbefales å ha minst ett års erfaring ved kursstart for å få fullt utbytte av kurset.

Påmeldingsfristen har nå gått ut og kurset er fulltegnet. Neste Grunnkurs for BHT arrangeres vår 2022.

Hvordan kan du bidra til å oppfylle BHTs samfunnsoppdrag, og hva forventes av deg i din rolle som rådgiver i BHT?

Grunnkurs for BHT skal bidra til at BHT kan bistå arbeidsgivere og arbeidstakere med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Kurset gir deg grunnleggende innføring i ulike måter å arbeide kunnskapsbasert og systematisk. Du får også økt kjennskap til hvordan du kan bistå virksomhetene med å risikokartlegge arbeidsmiljøet og bruke kartleggingen videre inn i det forebyggende arbeidet.

Gjennom filmede forelesninger, direktesendinger, gruppearbeid, erfaringsutveksling og hjemmeoppgaver mellom samlingene skal deltakerne få økt kompetanse og trygghet i BHT-rollen.

Dato for samlingene
Kurset har fire samlinger tirsdag-fredag uke 35, 39, 45 og 48. Alle samlinger er digitale.
Samling 1: 31. aug. – 3. sept. (uke 35)
Samling 2: 28. sept. – 1. okt. (uke 39)
Samling 3: 9. nov. – 12. nov.  (uke 45)
Samling 4: 30. nov. – 3. des. (uke 48)

Vi gjør oppmerksom på at man ikke er sikret plass selv om påmeldingen er registrert. Plasser tildeles etter egne kriterier – se lenger nede på siden. Plassbekreftelse sendes på e-post så snart opptaket er ferdig og innen en uke etter søknadsfrist. Alle som har registrert seg får svar. De som ikke får plass i første runde tilbys å stå på venteliste frem til kursstart.

Vi ønsker faglig bredde blant kursdeltagerne. Derfor blir to plasser reservert for hver av yrkesgruppene bedriftslege/lege, psykolog og yrkeshygieniker. Blir ikke kvotene fylt opp går plassene til de andre søkerne.

Vi oppfordrer også til å søke sammen med en kollega, da det er en fordel å gå flere sammen. Av den grunn gis det også kollegarabatt fra og med søker nummer to.

Søkerne prioriteres etter følgende kriterier
Har søkt tidligere uten å få plass eller har måttet trekke seg fra tildelt plass
Yrkesgruppe (se ovenfor)
Geografisk spredning
Bransje (ved egenordning)

Kursavgift
Prisen i 2021 er kr 17.500,- for første deltaker/enedeltaker og kr 13.000,- for neste deltaker fra samme BHT. Kurset har rabatt for flere deltakere fra samme BHT på samme kurs, men det presiseres at disse må tilhøre samme arbeidssted/team.  Faktura vil bli tilsendt etter 1. samling.

Læringsmål for kurset
Kurset legger vekt på å hjelpe deltagerne til å jobbe kunnskapsbasert gjennom risikokartlegging og fokus på primærforebyggende tiltak rettet mot arbeidsmiljø på gruppenivå. Deltagerne vil få kunnskap til å bistå arbeidsgiver, arbeidstaker, verneombud, tillitsvalgte og AMU med å skape sunne og trygge arbeidsforhold og forebygge skader og sykdom. I tillegg vil deltagerne få innsikt i hvordan de kan planlegge og gjennomføre fysiske og organisatoriske endringer i virksomheten, herunder etablering, vedlikehold og tilrettelegging av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og arbeidsprosesser.

Emnet skal formidle følgende kunnskaper
Generell og spesifikk kunnskap om fagfeltet yrkeshygiene, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, ergonomi, arbeidsmedisin/arbeidshelse, systematisk HMS-arbeid. Kursdeltakerne skal gjennom undervisning og gruppearbeid lære seg å løfte det forebyggende BHT-arbeidet fra individnivå til gruppe- og organisasjonsnivå.

Avmelding
Kurspåmeldingen er bindende. Du får bekreftelse om kursplass innen onsdag 16. juni.

Skulle det likevel bli behov for å trekke seg etter å ha fått tildelt plass, gjelder følgende avmeldingsregler:

I perioden 10. august og 24. august betales kun halv kursavgift dersom en på venteliste kan overta plassen, ellers betales full kursavgift. Ved avmelding etter 24. august  betales full kursavgift.

Det er anledning til å la en kollega fra samme BHT-avdeling overta tildelt plass.

Ved sykdom: Ingen kursavgift dersom attest fra lege kan fremlegges.

Få nyhetsbrev
Lukk