Hjem Kurs og seminar Grunnkurs for BHT høsten 2023

Grunnkurs for BHT høsten 2023

Dette kurset er for deg som allerede jobber i bedriftshelsetjenesten (BHT) og som trenger kunnskap om sammenhenger mellom arbeidsmiljø og helse, bedre forståelse av BHT-rollen og kompetanse til å kunne bistå virksomheter i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet.

Kursinformasjon

 • Når:
  29. august 2023 – 29. november 2023
 • Sted:
  Første og siste samling er i STAMIs egne lokaler i Gydas vei 8 på Majorstuen i OSLO. Samling to og tre gjennomføres digitalt i Teams.
 • Påmeldingsfrist:
  22. mai 2023
 • Kursavgift:
  Prisen i 2023 er kr 20.000,- for første deltaker/enedeltaker og kr 13.000,- for neste deltaker fra samme BHT og samme arbeidssted/team.  Faktura vil bli tilsendt etter 1. samling.
 • Maks antall deltakere:
  24
 • Målgruppe:
  Grunnkurset er åpent for alle yrkesgrupper i BHT. Vi ønsker stor faglig bredde for best mulig kurs og prioriterer inntil to fra yrkesgruppene lege/arbeidsmedisiner, yrkeshygieniker og psykolog/organisasjonspsykolog til hvert kurs

Kursbeskrivelse/læringsmål

På Grunnkurs for BHT vil du lære om BHTs samfunnsoppdrag og hva det betyr for BHTs formål, kompetanse, arbeidsmetodikk og rolle. I løpet av kurset blir du også oppdatert på den nyeste forskningen på arbeidsmiljøfeltet og kan bruke dette inn i videre arbeid i BHT. Det legges vekt på hvordan du kan jobbe kunnskapsbasert og systematisk for å gi helsefaglige råd til virksomhetene og bistå både arbeidsgivere og arbeidstakere med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.  Kurset legger særlig vekt på risikofaktorer og utforming av primærforebyggende tiltak på gruppe – og organisasjonsnivå.

Etter å ha gjennomført grunnkurs for BHT høst 2023 vil du ha:

 • Dekket de nye læringsmålene for obligatorisk opplæring for ansatte i bedriftshelsetjenesten (tilsvarende obligatorisk opplæring for BHT på 1-2-3). Dette gjelder grunnkurs for BHT fra og med 2019.
 • Kunnskap om BHTs samfunnsoppdrag og rolle
 • Økt forståelse for egen rolle som veileder/rådgiver for både arbeidsgiver, arbeidstaker, verneombud, tillitsvalgte og AMU
 • Kunnskap om fagfeltene yrkeshygiene, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, ergonomi, arbeidsmedisin/arbeidshelse og systematisk HMS-arbeid
 • Kunnskap om hvordan det forebyggende BHT-arbeidet kan løftes fra individnivå til gruppe- og organisasjonsnivå
 • Kompetanse til å kunne gjennomføre risikokartlegginger og bruke resultatene videre inn i det forebyggende arbeidet
 • Innsikt i hvordan man kan planlegge og gjennomføre fysiske og organisatoriske endringer i virksomheter
 • Kjennskap til arbeidsmiljøsatsningen, og ulike ressurser/verktøy som er utviklet som en del av denne

Kurset benytter varierte undervisningsmetoder og kombinerer forelesninger, gruppearbeid, erfaringsutveksling og oppgaver mellom samlingene for å øke det faglige utbytte. Som deltager forventes det at du deltar aktivt og bidrar med egne erfaringer og utfordringer som du møter i din BHT-hverdag.

For å få faglig utbytte av kurset stilles det krav til selvstudier mellom samlingene, og det forventes at kursdeltakere setter av tid tilsvarende minimum en arbeidsdag til selvstudie mellom hver samling.

Dato for samlingene:
Kurset har til sammen fire samlinger i uke 35, 39, 44 og 48. Første og siste samling gjennomføres fysisk i STAMI sine lokaler, sentralt på Majorstuen i Oslo fra tirsdag til torsdag. Begge onsdager organiserer vi felles tur ut og spiser etter kursdagen. Samling 2 og 3 gjennomføres digitalt på Microsoft teams.

Samling 1: 29. – 31 august, samling på STAMI
Samling 2: 19. – 20. september, samling på teams
Samling 3: 31. oktober – 1. november, samling på teams
Samling 4: 28. – 30. november, samling på STAMI

Påmelding og opptak

Straks påmeldingen er registrert vil du motta en bekreftelse på dette fra oss, så om du ikke får den så let i søppelposten. Finner du den ikke der så ta kontakt med oss.

Vi har mange søkere til dette kurset, så du er ikke sikret plass selv om påmeldingen er registrert innen fristen 22. mai- se kriterier listet i teksten nedenfor. Alle søkere får svar innen utgangen av mai. De som ikke får plass i første runde tilbys å stå på venteliste frem til kursstart.

Kurset er tverrfaglig og vi ønsker faglig bredde blant kursdeltagerne. Derfor blir to plasser reservert for hver av yrkesgruppene bedriftslege/lege, psykolog og yrkeshygieniker. Blir ikke kvotene fylt opp går plassene til de andre søkerne.

Søkerne prioriteres etter følgende kriterier:

 • Har søkt tidligere uten å få plass eller som har måttet trekke seg fra tildelt plass
 • Yrkesgruppe (se ovenfor)
 • Søker sammen med kollega fra prioritert yrkesgruppe
 • Bransje
 • Geografisk spredning

Kursavgift
Prisen i 2023 er kr 20.000,- for første deltaker/enedeltaker og kr 13.000,- for neste deltaker fra samme BHT. Kurset har rabatt for flere deltakere fra samme BHT på samme kurs, men det presiseres at disse må tilhøre samme arbeidssted/team.  Faktura vil bli tilsendt etter 1. samling.

Avmelding
Ved søknadsfristens utløp er kurspåmeldingen bindende. Skulle det likevel bli behov for å trekke seg etter å ha fått tildelt plass, gjelder følgende avmeldingsregler:

I perioden 1.-14. august betales kun halv kursavgift dersom en av søkerne på venteliste kan overta plassen, ellers betales full kursavgift. Ved avmelding etter 15. august betales full kursavgift.

Det er anledning til å la en kollega fra samme BHT-avdeling overta tildelt plass innen kursstart ved særskilt avtale.

Ved sykdom
Ingen kursavgift ved avmelding dersom attest fra lege kan fremlegges.

 

Påmeldingen for dette kurset er nå stengt. Neste gjennomføring av kurset vil bli våren 2024. Utlysning for neste gjennomføring vil komme i september.

Få nyhetsbrev
Lukk