Hjem Kurs og seminar Grunnkurs for BHT høst 2022

Grunnkurs for BHT høst 2022

Dette er kurset for deg som allerede jobber i bedriftshelsetjenesten (BHT) og som trenger kunnskap om sammenhenger mellom arbeidsmiljø og helse, håndtering av den komplekse BHT-rollen og ulike måter å bistå virksomhetene på i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet.

Kursinformasjon

 • Når:
  6. september 2022 – 24. november 2022
 • Varighet:
  Fire fysiske samlinger på STAMI fra tirsdag til torsdag i tidsrommet kl 09:00 - 16:00
 • Sted:
  STAMIs egne lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen i Oslo
 • Påmeldingsfrist:
  10. juni 2022
 • Kursavgift:
  23.000,- for første deltaker/enedeltaker og kr 13.000,- for neste deltaker fra samme BHT-avdeling.
 • Maks antall deltakere:
  24
 • Målgruppe:
  Ansatte som jobber i bedriftshelsetjenesten

Grunnkurs for BHT skal bidra til at BHT kan bistå arbeidsgivere og arbeidstakere med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Kurset gir deg grunnleggende innføring i ulike måter å arbeide kunnskapsbasert og systematisk på.

Du får også økt kjennskap til hvordan du kan bistå virksomhetene med å risikokartlegge arbeidsmiljøet og bruke resultatene videre inn i det forebyggende arbeidet.

Gjennom forelesninger, gruppearbeid, erfaringsutveksling og hjemmeoppgaver mellom samlingene skal deltakerne få økt kompetanse og trygghet i BHT-rollen.

Dato for samlingene:
Kurset har fire samlinger tirsdag-torsdag uke 36, 39, 44 og 47. Alle samlinger gjennomføres fysisk i STAMI sine lokaler, sentralt på Majorstuen i Oslo.

Samling 1: 6. – 8. september
Samling 2: 27. – 29. september
Samling 3: 1. – 3. november
Samling 4: 22. – 24. november

Vi gjør oppmerksom på at man ikke er sikret plass selv om påmeldingen er registrert. Plasser tildeles etter egne kriterier – se lenger nede på siden. Plassbekreftelse sendes på e-post så snart opptaket er ferdig og innen fredag 17.juni. Alle som har registrert seg får svar. De som ikke får plass i første runde tilbys å stå på venteliste frem til kursstart.

Vi ønsker faglig bredde blant kursdeltagerne. Derfor blir to plasser reservert for hver av yrkesgruppene bedriftslege/lege, psykolog og yrkeshygieniker. Blir ikke kvotene fylt opp går plassene til de andre søkerne.

Søkerne prioriteres etter følgende kriterier (i tilfeldig rekkefølge):

 • Yrkesgruppe (se ovenfor)
 • Har søkt tidligere uten å få plass eller som har måttet trekke seg fra tildelt plass
 • Søker sammen med kollega fra prioritert yrkesgruppe
 • Geografisk spredning
 • Bransje

Kursavgift
Prisen i 2022 er kr 23.000,- for første deltaker/enedeltaker og kr 13.000,- for neste deltaker fra samme BHT. Kurset har rabatt for flere deltakere fra samme BHT på samme kurs, men det presiseres at disse må tilhøre samme arbeidssted/team.  Faktura vil bli tilsendt etter 1. samling.

Læringsmål for kurset
Kurset legger vekt på å hjelpe deltagerne til å jobbe kunnskapsbasert gjennom risikokartlegging og fokus på primærforebyggende tiltak rettet mot arbeidsmiljø på gruppenivå. Deltagerne vil få kunnskap til å bistå arbeidsgiver, arbeidstaker, verneombud, tillitsvalgte og AMU med å skape sunne og trygge arbeidsforhold og forebygge skader og sykdom.

I tillegg vil deltagerne få innsikt i hvordan de kan planlegge og gjennomføre fysiske og organisatoriske endringer i virksomheten, herunder etablering, vedlikehold og tilrettelegging av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og arbeidsprosesser.

Emnet skal formidle følgende kunnskap
Generell og spesifikk kunnskap om fagfeltet yrkeshygiene, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, ergonomi, arbeidsmedisin/arbeidshelse og systematisk HMS-arbeid. Kursdeltagerne skal gjennom undervisning og gruppearbeid lære seg å løfte det forebyggende BHT-arbeidet fra individnivå til gruppe- og organisasjonsnivå.

Avmelding
Kurspåmeldingen er bindende. Skulle det likevel bli behov for å trekke seg etter å ha fått tildelt plass, gjelder følgende avmeldingsregler:

I perioden 12.august til 26.august betales kun halv kursavgift dersom en på venteliste kan overta plassen, ellers betales full kursavgift. Ved avmelding etter 26.august betales full kursavgift.

Det er anledning til å la en kollega fra samme BHT-avdeling overta tildelt plass innen kursstart eller ved særskilt avtale.

Ved sykdom
Ingen kursavgift ved avmelding dersom attest fra lege kan fremlegges.

Påmelding til grunnkurs for BHT høst 2022

 • Les om hvordan STAMI behandler dine personopplysninger
 • OBS! Skal faktura betales privat så skriv det inn her. Dersom oppgitt organisasjonsnummer er registrert som mottaker av EHF-faktura i Brønnøysundregistreret (BRG) sendes faktura automatisk i EHF-format til fakturaadressen registrert der.
 • Her kan du gi beskjed om feks. handikap eller allergier som må tas hensyn til under planlegging/gjennomføring av kurset.
Få nyhetsbrev
Lukk