Hjem Kurs og seminar Grunnkurs for BHT høst 2022

Grunnkurs for BHT høst 2022

Dette er kurset for deg som allerede jobber i bedriftshelsetjenesten (BHT) og som trenger kunnskap om sammenhenger mellom arbeidsmiljø og helse, håndtering av den komplekse BHT-rollen og ulike måter å bistå virksomhetene på i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet.

Kursinformasjon

 • Når:
  6. september 2022 – 24. november 2022
 • Varighet:
  Fire fysiske samlinger på STAMI fra tirsdag til torsdag i tidsrommet kl 09:00 - 16:00
 • Sted:
  STAMIs egne lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen i Oslo
 • Påmeldingsfrist:
  10. juni 2022
 • Kursavgift:
  23.000,- for første deltaker/enedeltaker og kr 13.000,- for neste deltaker fra samme BHT-avdeling.
 • Maks antall deltakere:
  24
 • Målgruppe:
  Ansatte som jobber i bedriftshelsetjenesten

Grunnkurs for BHT skal bidra til at BHT kan bistå arbeidsgivere og arbeidstakere med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Kurset gir deg grunnleggende innføring i ulike måter å arbeide kunnskapsbasert og systematisk på.

Du får også økt kjennskap til hvordan du kan bistå virksomhetene med å risikokartlegge arbeidsmiljøet og bruke resultatene videre inn i det forebyggende arbeidet.

Gjennom forelesninger, gruppearbeid, erfaringsutveksling og hjemmeoppgaver mellom samlingene skal deltakerne få økt kompetanse og trygghet i BHT-rollen.

Dato for samlingene:
Kurset har fire samlinger tirsdag-torsdag uke 36, 39, 44 og 47. Alle samlinger gjennomføres fysisk i STAMI sine lokaler, sentralt på Majorstuen i Oslo.

Samling 1: 6. – 8. september
Samling 2: 27. – 29. september
Samling 3: 1. – 3. november
Samling 4: 22. – 24. november

Vi gjør oppmerksom på at man ikke er sikret plass selv om påmeldingen er registrert. Plasser tildeles etter egne kriterier – se lenger nede på siden. Plassbekreftelse sendes på e-post så snart opptaket er ferdig og innen fredag 17.juni. Alle som har registrert seg får svar. De som ikke får plass i første runde tilbys å stå på venteliste frem til kursstart.

Vi ønsker faglig bredde blant kursdeltagerne. Derfor blir to plasser reservert for hver av yrkesgruppene bedriftslege/lege, psykolog og yrkeshygieniker. Blir ikke kvotene fylt opp går plassene til de andre søkerne.

Søkerne prioriteres etter følgende kriterier (i tilfeldig rekkefølge):

 • Yrkesgruppe (se ovenfor)
 • Har søkt tidligere uten å få plass eller som har måttet trekke seg fra tildelt plass
 • Søker sammen med kollega fra prioritert yrkesgruppe
 • Geografisk spredning
 • Bransje

Kursavgift
Prisen i 2022 er kr 23.000,- for første deltaker/enedeltaker og kr 13.000,- for neste deltaker fra samme BHT. Kurset har rabatt for flere deltakere fra samme BHT på samme kurs, men det presiseres at disse må tilhøre samme arbeidssted/team.  Faktura vil bli tilsendt etter 1. samling.

Læringsmål for kurset
Kurset legger vekt på å hjelpe deltagerne til å jobbe kunnskapsbasert gjennom risikokartlegging og fokus på primærforebyggende tiltak rettet mot arbeidsmiljø på gruppenivå. Deltagerne vil få kunnskap til å bistå arbeidsgiver, arbeidstaker, verneombud, tillitsvalgte og AMU med å skape sunne og trygge arbeidsforhold og forebygge skader og sykdom.

I tillegg vil deltagerne få innsikt i hvordan de kan planlegge og gjennomføre fysiske og organisatoriske endringer i virksomheten, herunder etablering, vedlikehold og tilrettelegging av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og arbeidsprosesser.

Emnet skal formidle følgende kunnskap
Generell og spesifikk kunnskap om fagfeltet yrkeshygiene, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, ergonomi, arbeidsmedisin/arbeidshelse og systematisk HMS-arbeid. Kursdeltagerne skal gjennom undervisning og gruppearbeid lære seg å løfte det forebyggende BHT-arbeidet fra individnivå til gruppe- og organisasjonsnivå.

Avmelding
Kurspåmeldingen er bindende. Skulle det likevel bli behov for å trekke seg etter å ha fått tildelt plass, gjelder følgende avmeldingsregler:

I perioden 12.august til 26.august betales kun halv kursavgift dersom en på venteliste kan overta plassen, ellers betales full kursavgift. Ved avmelding etter 26.august betales full kursavgift.

Det er anledning til å la en kollega fra samme BHT-avdeling overta tildelt plass innen kursstart eller ved særskilt avtale.

Ved sykdom
Ingen kursavgift ved avmelding dersom attest fra lege kan fremlegges.

Påmeldingsfristen gikk ut 10.juni og påmeldingen til kurset er derfor stengt.

Fulltegnet

Få nyhetsbrev
Lukk