Hjem Kurs og seminar Grunnkurs for bedriftshelsetjenesten høst[...]

Grunnkurs for bedriftshelsetjenesten høsten 2019

Dette er et kurs for deg som er fersk i BHT og trenger basiskunnskaper. På STAMI kan du få grunnleggende kunnskap om sammenhenger mellom arbeidsmiljø og helse som gjør deg tryggere på hvordan du kan fylle rådgiverrollen best mulig.

Kontakter

Kursinformasjon

 • Når:
  3. september 2019 – 14. november 2019
 • Varighet:
  1 semester
 • Sted:
  STAMIs egne lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen, OSLO
 • Påmeldingsfrist:
  7. juni 2019
 • Kursavgift:
  23.000,- for første deltaker. Kommer flere fra samme BHT/avdeling betaler man kun 13.000,- for den/de neste deltakerne. Maks 4 deltakere fra samme BHT.
 • Målgruppe:
  Ansatte i bedriftshelsetjenesten. For godt utbytte av kurset anbefales ett års arbeidserfaring fra BHT innen kursstart. Har du spørsmål om dette kan du sende en mail til kurs@stami.no.

Mange føler seg usikre som nye i BHT-rollen; En nøytral rådgiver for virksomhetene med spesialkunnskap om sammenhengen mellom arbeidet og helse. Hvordan kan du bidra til å oppfylle BHTs samfunnsoppdrag, og hva forventes av deg i din rolle som rådgiver? Hvordan skal du gå frem?

Kurset har fortsatt noen ledige plasser – ta kontakt på kurs@stami dersom du har spørsmål.

Kurset skal bidra til at bedriftshelsetjenesten (BHT) kan bistå arbeidsgiver og arbeidstaker med å skape sunne og trygge arbeidsforhold og er forbeholdt ansatte i BHT. Gjennom undervisning og gruppearbeid skal deltakerne få økt kompetanse om arbeidsmiljø.

Kurset har fire samlinger tirsdag-torsdag uke 36, 39, 43 og 47. Alle samlinger holdes på STAMI.

Samling 1: 3.-5. september (uke 36)
Samling 2: 24.-26. september (uke 39)
Samling 3: 22.-24. oktober (uke 43)
Samling 4: 19.-21. november (uke 47)

Vi gjør oppmerksom på at man ikke er sikret plass selv om påmeldingen er registrert. Plasser tildeles etter egne kriterier – se lenger nede på siden. Plassbekreftelse sendes ut i juni til så snart opptaket er ferdig til den oppgitte e-postadressen. Alle som har registrert seg får svar. De som ikke får plass i første runde tilbys å stå på venteliste frem til kursstart.

Ventelisten gjelder kun for dette kurset. Vi ønsker faglig bredde blant kursdeltakerne. Derfor blir to plasser reservert for hver av yrkesgruppene bedriftslege/lege, psykolog og yrkeshygieniker. Blir ikke kvotene fylt opp går plassene til de andre søkerne.

Søkerne blir prioritert etter følgende kriterier (i tilfeldig rekkefølge)
Yrkesgruppe (se ovenfor)
Har søkt tidligere uten å få plass eller som har måttet trekke seg fra tildelt plass
Ansatt i godkjent BHT eller BHT med godkjent plan, evt. har en samarbeidsavtale med godkjent BHT
Geografisk spredning
Bransje

Kursavgift
Prisen i 2019 er kr 23.000,- for første deltaker/enedeltaker og kr 13.000,- for neste deltaker fra samme BHT. Kurset har rabatt for flere deltakere fra samme BHT på samme kurs, men det presiseres at disse må tilhøre samme arbeidssted/team. Kursavgiften dekker undervisning og kursmateriell samt lunsj under samlingene på STAMI. I tillegg dekker kursavgiften velkomsttapas på første samling og kursmiddag onsdag kveld på siste samling. Den dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Faktura vil bli tilsendt etter 1. samling.

Læringsmål for kurset
Grunnkurs for BHT skal bidra til at BHT kan bistå arbeidsgiver, arbeidstaker, AMU og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold og forebygge skader og sykdom. Kurset skal gi kunnskap om å planlegge og gjennomføre fysiske og organisatoriske endringer i virksomheten, herunder etablering, vedlikehold og tilrettelegging av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og arbeidsprosesser.

Emnet skal formidle følgende kunnskaper
Generell og spesifikk kunnskap om fagfeltet yrkeshygiene, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, ergonomi, arbeidsmedisin/arbeidshelse, systematisk HMS-arbeid og generell kunnskap om forebyggende arbeidsmiljøarbeid. I tillegg vil man jobbe med gruppearbeid  knyttet til BHTs rådgiverrolle og formidling av kunneskap om arbeidsmiljø og helse ute i virksomhetene.

Kursdeltakerne skal gjennom undervisning og gruppearbeid lære seg å løfte det forebyggende BHT-arbeidet fra individnivå til gruppe- og organisasjonsnivå.

Avmelding
4-2 uker før kursstart (6.-19. august):
Halve kursavgiften refunderes dersom STAMI finner en erstatter fra venteliste, ellers betales full kursavgift

Siste 2 uker før samling (fra og med 20. august):
Hele kursavgiften betales.

Ved sykdom: Ingen kursavgift dersom attest fra lege kan fremlegges

Få nyhetsbrev
Lukk