Hjem Kurs og seminar Statens grunnkurs for BHT (bedriftshelsetj[..]

Statens grunnkurs for BHT (bedriftshelsetjenesten) våren 2020

Dette er et kurs for deg som er fersk i BHT og trenger basiskunnskaper. På STAMI kan du få grunnleggende kunnskap om sammenhenger mellom arbeidsmiljø og helse som gjør deg tryggere på hvordan du kan fylle rådgiverrollen.

Kursinformasjon

 • Når:
  11. februar 2020 – 28. mai 2020
 • Varighet:
  1 semester - kurset starter 7 februar og avsluttes 28. mai
 • Sted:
  Kurset arrangeres i STAMIs egne lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen i Oslo. Vi anbefaler alle å reise kollektivt. Ved bruk av bil må det påregnes ekstra tid til gateparkering.
 • Påmeldingsfrist:
  2. desember 2019
 • Kursavgift:
  Kr. 23.000,- for første deltaker fra samme BHT/avdeling, men kun 13.000,- for de neste dersom det kommer flere deltakere fra samme BHT/avdeling. Maks 4 deltakere fra samme BHT/avdeling blir tatt opp på samme kurs.
 • Maks antall deltakere:
  24
 • Målgruppe:
  Ansatte i bedriftshelsetjenesten. For godt utbytte av kurset anbefales ett års arbeidserfaring fra BHT innen kursstart. Har du spørsmål om dette kan du sende en e-post til kurs@stami.no.

Søknadsfristen for Grunnkurset er ute, men kurset har fremdeles noen ledige plasser. Ta kontakt på kurs@stami.no dersom du er interessert!

 

Målet er at du skal kunne bistå virksomhetene med oppdatert kunnskap om risikoforhold og gode arbeidsmetoder, og dermed bidra til at ledere, ansatte, verneombud og tillitsvalgte kan jobbe sammen for et bedre arbeidsmiljø i egen virksomhet.

Mange føler seg usikre som nye i BHT-rollen; En nøytral rådgiver for virksomhetene med spesialkunnskap om sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse. Hvordan kan du bidra til å oppfylle BHTs samfunnsoppdrag, og hva forventes av deg i din rolle som rådgiver? Hvordan skal du gå frem?

Kurset skal bidra til at bedriftshelsetjenesten (BHT) kan bistå arbeidsgiver og arbeidstaker med å skape sunne og trygge arbeidsforhold og er forbeholdt ansatte i BHT. Gjennom undervisning og gruppearbeid skal deltakerne få økt kompetanse om arbeidsmiljø.

Kurset har fire samlinger tirsdag-torsdag uke 7,13, 17 og 22. Alle samlinger holdes på STAMI.

Samling 1: 11-13. februar (uke 7)
Samling 2: 24.-26. mars (uke 13)
Samling 3: 21.-23. april (uke 17)
Samling 4: 26.-28. mai (uke 22)

Påmelding og opptak 
Vi gjør oppmerksom på at man ikke er sikret plass selv om påmeldingen er registrert. Vi ønsker faglig bredde blant kursdeltakerne, derfor er to plasser reservert for hver av yrkesgruppene bedriftslege/lege, psykolog og yrkeshygieniker. Blir ikke plassene fylt opp går plassene til de andre søkerne. Plasser tildeles etter søknadsfristen og følger kriteriene i listen nedenfor.

Har søkt tidligere uten å få plass eller har måttet trekke seg fra tildelt plass siste to år (si i fra i meldingsfelt om hvilket semester/år)
Yrkesgruppe
Ansatt i godkjent BHT eller BHT med godkjent plan, eventuelt har en samarbeidsavtale med godkjent BHT
Geografisk spredning
Bransje

Plassbekreftelse sendes ut til den oppgitte e-postadressen så snart opptaket er ferdig og senest 6. desember. Alle som har registrert seg får svar. De som ikke får plass i første runde tilbys å stå på venteliste frem til kursstart.

Ventelisten gjelder kun for dette ene kurset.

Kursavgift
Prisen i 2020 er kr 23.000,- for første deltaker/enedeltaker og kr 13.000,- for neste deltaker fra samme BHT. Kurset har rabatt for flere deltakere fra samme BHT på samme kurs, men det presiseres at disse må tilhøre samme arbeidssted/team. Kursavgiften dekker undervisning og kursmateriell samt lunsj under samlingene på STAMI. I tillegg dekker kursavgiften velkomsttapas på første samling og en kursmiddag onsdag kveld på siste samling. Den dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Faktura vil bli tilsendt etter 1. samling.

Læringsmål for kurset
Grunnkurs for BHT skal bidra til at BHT kan bistå arbeidsgiver, arbeidstaker, AMU, tillitsvalgte og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold og forebygge skader og sykdom. Kurset skal også gi kunnskap om å planlegge og gjennomføre fysiske og organisatoriske endringer i virksomheten, herunder etablering, vedlikehold og tilrettelegging av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og arbeidsprosesser.

Emnet skal formidle følgende kunnskaper
Det gis undervisning innen fagfeltene yrkeshygiene, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, ergonomi, arbeidsmedisin/arbeidshelse, systematisk HMS-arbeid og generell kunnskap om  forebyggende arbeidsmiljøarbeid. I tillegg vil man jobbe med gruppearbeid knyttet til BHTs rådgiverrolle og formidling av kunnskap om arbeidsmiljø og helse ute i virksomhetene.

Kursdeltakerne skal gjennom undervisning og gruppearbeid lære seg å løfte det forebyggende BHT-arbeidet fra individnivå til gruppe- og organisasjonsnivå.

Avmelding
4-2 uker før kursstart (14.-27. januar 2020):
Halve kursavgiften refunderes dersom STAMI har en erstatter på venteliste, ellers betales full kursavgift.

Siste 2 uker før samling (fra og med 28. januar 2020):
Hele kursavgiften betales.

Ved sykdom: Ingen kursavgift dersom attest fra lege kan fremlegges

Påmelding til Grunnkurs for BHT våren 2020

 • Les om hvordan STAMI behandler dine personopplysninger
 • OBS! Dersom oppgitt organisasjonsnummer er registrert som mottaker av EHF-faktura i Brønnøysundregistreret, vil økonomisystemet automatisk sende faktura i EHF-format selv om det er oppgitt en annen fakturaadresse.
 • Her kan du gi beskjed om feks. handikap eller allergier som må tas hensyn til under planlegging/gjennomføring av kurset.
Få nyhetsbrev
Lukk