Hjem Kurs og seminar Grunnkurs for bedriftshelsetjenesten (BHT[...]

Grunnkurs for bedriftshelsetjenesten (BHT) vår 2023

Grunnkurset gir deg kunnskapen du trenger om sammenhenger mellom arbeidsmiljø og helse, bedre forståelse av BHT-rollen og kompetanse til å kunne bistå virksomheter i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Vi holder ett kurs hvert halvår.

Kursinformasjon

 • Når:
  17. januar 2023
 • Varighet:
  Totalt 4 samlinger. 17.-19. januar (fysisk), 14.-15. februar (digitalt), 21.-22. mars (digitalt), 25.-27. april (fysisk)
 • Sted:
  STAMI, Gydas vei 8, Majorstua og digitalt
 • Påmeldingsfrist:
  5. desember 2022
 • Kursavgift:
  kr 20.000,- for første deltaker/enedeltaker og kr 13.000,- for neste deltaker fra samme BHT og samme arbeidssted/team. 
 • Maks antall deltakere:
  24
 • Målgruppe:
  Ansatte som har jobbet minimum ett år i BHT.  

Vi gjennomfører vårens grunnkurs som et hybridkurs med totalt fire samlinger. To er fysiske samlinger i STAMIs lokaler i Oslo, og to er digitale samlinger.

Målgruppe

Ansatte som har jobbet minimum ett år i BHT.

Kursbeskrivelse/læringsmål

På grunnkurs for BHT lærer du å jobbe kunnskapsbasert og systematisk for å hjelpe ulike virksomheter med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Kurset legger særlig vekt på risikofaktorer og utforming av primærforebyggende tiltak på gruppe – og organisasjonsnivå.

Etter å ha gjennomført kurset vil du ha:

 • Kunnskap om BHTs samfunnsoppdrag og rolle
 • Økt forståelse for egen rolle som veileder/rådgiver for både arbeidsgiver, arbeidstaker, verneombud, tillitsvalgte og AMU
 • Kunnskap om fagfeltene yrkeshygiene, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, ergonomi, arbeidsmedisin/arbeidshelse og systematisk HMS-arbeid
 • Kunnskap om hvordan det forebyggende BHT-arbeidet kan løftes fra individnivå til gruppe- og organisasjonsnivå
 • Kompetanse til å kunne gjennomføre risikokartlegginger og bruke resultatene videre inn i det forebyggende arbeidet
 • Innsikt i hvordan man kan planlegge og gjennomføre fysiske og organisatoriske endringer i virksomheter
 • Kjennskap til arbeidsmiljøsatsningen, og ulike ressurser/verktøy som er utviklet som en del av denne

Kurset benytter varierte undervisningsmetoder og kombinerer forelesninger, gruppearbeid, erfaringsutveksling og oppgaver mellom samlingene for å øke det faglige utbytte. Som deltager forventes det at du deltar aktivt og bidrar med egne erfaringer og utfordringer som du møter i din BHT-hverdag.

Påmeldingsinformasjon

Påmeldingsfrist: 5. desember 2022

Svar om opptak: senest 12. desember

Søknad og prioritering

Vi gjør oppmerksom på at du ikke er sikret plass selv om søknaden din er registrert. Plasser tildeles etter egne kriterier (se nedenfor). Plassbekreftelse sendes på e-post så snart opptaket er ferdig. Alle som har registrert seg, vil få svar. De som ikke får plass i første runde, får tilbud om å stå på venteliste frem til kursstart.

Vi ønsker faglig bredde blant kursdeltagerne. Derfor blir to plasser reservert for hver av yrkesgruppene bedriftslege/lege, psykolog og yrkeshygieniker. Blir ikke kvotene fylt opp, går plassene til andre søkere.

Blant øvrige søkere prioriteres:

 • De som har søkt tidligere uten å få plass, eller har måttet trekke seg fra tildelt plass
 • De som søker sammen med kollega fra en prioritert yrkesgruppe
 • Geografisk spredning
 • Bransjemessig variasjon

Avmelding

Har du fått bekreftet plass, er denne bindende. Skulle det likevel bli behov for å trekke seg etter å ha fått tildelt plass, gjelder følgende avmeldingsregler:

Frem til to uker før kursstart: Halve kursavgiften refunderes dersom STAMI finner en erstatter fra venteliste. Siste to uker før kursstart: Ingen refusjon. Ved sykdom: Hele kursavgiften refunderes dersom attest fra lege kan fremlegges.

Det er anledning til å la en kollega fra samme BHT-avdeling overta tildelt plass innen kursstart eller ved særskilt avtale.

Kursavgift

Prisen i 2023 er kr 20.000,- for første deltaker/enedeltaker og kr 13.000,- for neste deltaker fra samme BHT og samme arbeidssted/team.  Faktura vil bli tilsendt etter 1. samling.

Fulltegnet

Få nyhetsbrev
Lukk