Hjem Kurs og seminar Frokostwebinar: Trakassering, trusler og [...]

Frokostwebinar: Trakassering, trusler og vold på arbeidsplassen – hva viser de nasjonale tallene?

Med faktabok om arbeidsmiljø og helse gir STAMI en samlet oversikt over arbeidsmiljø- og arbeidshelsetilstanden blant sysselsatte i Norge, og for første gang siden #metoo har vi målt hvor mange som har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb.

Kursinformasjon

 • Når:
  21. september 2021
 • Varighet:
  09.00 til 10.00
 • Sted:
  Digitalt webinar, lenke sendes ut til de påmeldte i forkant
 • Påmeldingsfrist:
  20. september 2021
 • Kursavgift:
  Webinaret er gratis, men for å få lenke til arrangementet må du være påmeldt
 • Maks antall deltakere:
  500
 • Målgruppe:
  Ansatte, ledere, tillitsvalgte, verneombud, BHT, HR og andre med interesse for tema

I norsk arbeidsliv opplever de aller fleste ansatte at de får sosial støtte fra kollegaer og nærmeste leder. Samtidig kan sosiale relasjoner på arbeidsplassen også være kilde til negativ sosial atferd, en samlebetegnelse som omfatter fysisk eller verbal vold, trusler, krenkelser, seksuell trakassering og mobbing.

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2021

I dette frokostseminaret tar seniorforsker Tom Sterud utgangspunkt i Faktabok om arbeidsmiljø og helse og retter oppmerksomheten mot utviklingen når det gjelder  risikoen for å bli utsatt for trakassering eller vold og trusler på arbeidsplassen.  For første gang siden #metoo-bevegelsen har vi målt hvor mange som har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb. Tallene viser også at forekomsten av mobbing ikke går nedover i norsk arbeidsliv, og at nivået av vold og trusler fortsatt er høyt i utsatte næringer.

Sammenhengen mellom trusler, trakassering, vold og psykiske helseplager

STAMI har i 2020 også publisert to vitenskapelige analyser basert på representative, nasjonale overvåkingsdata om den norske yrkesbefolkningen som bidrar til å belyse sammenhengen mellom ubehagelige konflikter, trusler/ voldshandlinger, mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet under arbeid, og sett på dette i sammenheng med risiko for økt nivå av psykiske helseplager og legemeldt sykefravær.  Studiene underbygger at det fortsatt er et betydelig forebyggingspotensial knyttet til å redusere forekomstene av disse arbeidsmiljøproblemene ute på norske arbeidsplasser.

Artiklene finner du her:

Adverse social behaviour at the workplace and subsequent physician certified sick leave: a three-wave prospective study of the general working population in Norway 

Effects of adverse social behaviour at the workplace on subsequent mental distress: a 3-year prospective study of the general working population in Norway

Vi sender ut lenke til alle påmeldte dagen før webinaret.

Påmelding til frokostwebinar: Trakassering, trusler og vold på arbeidsplassen 21. september 2021

 • Les om hvordan STAMI behandler dine personopplysninger
Få nyhetsbrev
Lukk