Kurs og undervisning

Frokostseminar: Skader i bygg og anlegg – utvikling og problemområder

STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) og Arbeidstilsynet presenterer rapporten "Skader i bygg og anlegg: Utvikling og problemområder". Risikoen for å dø på jobb er dobbelt så høy i bygg- og anlegg som for gjennomsnittet i alle andre næringer. De siste seks årene har gjennomsnittlig 12 arbeidstakere i bygg- og anlegg mistet livet hvert år.

Antall registrerte arbeidsskadedødsfall i bygg- og anlegg har økt de siste 15 årene, og antallet har ligget høyt siden 2009.  Dårlig opplæring og sikring er en risikofaktor. Det er også en del ulykker knyttet til arbeid med gravemaskin. Rapporten viser at unge arbeidstakere er ekstra utsatt.

Gjennomgående funn når Arbeidstilsynet går bak alle typer dødsulykker er at det ofte ikke var satt inn gode nok tiltak for å ivareta sikkerheten. Ofte er det ikke gjort risikovurderinger, risikovurderingene er ikke gode nok eller den som omkom hadde ikke fått god nok opplæring.

Rapporten «Skader i bygg- og anlegg: Utvikling og problemområder»  er  laget som en del av samarbeidet Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring. Dette HMS-charteret ble undertegnet i juni 2014 og forplikter til samarbeid for at alle skal komme trygt hjem fra jobb. Myndigheter og representanter for alle ledd i bygg og anlegg (byggherrer, prosjekterende, utførende og arbeidstakerne) har undertegnet.

Rapporten presenteres av Hans Magne Gravseth fra STAMI og Stig Winge fra Arbeidstilsynet.

NB – frokostseminaret er denne gangen på en mandag.

Frokostseminaret kan ses på nett-TV

Frokostseminaret starter kl. 0900. Om du ikke har anledning til å se presentasjonen direkte, kan du se den i opptak som legges ut på STAMI-TV i etterkant av frokostseminaret.

Kursinformasjon

 • Når:
  23. november 2015
 • Varighet:
  09:00-10:30
 • Sted:
  Auditoriet på STAMI, Gydas vei 8, Majorstuen, Oslo.
 • Påmeldingsfrist:
  22. november 2015
 • Kursavgift:
  Seminaret er gratis, men på grunn av servering av mat må man melde seg på. Husk å registrere deg i resepsjonen når du ankommer STAMI.
 • Målgruppe:
  Ansatte i bygg- og anleggsbransjen, verneombud og tillitsvalgte, ansatte i BHT og andre med interesse for fagområdet

Program

 • Kl.

  Foredrag ved Stig Winge, Arbeidstilsynet, og Hans Magne Gravseth, STAMI

  Innen tidsrammen på halvannen time blir det satt av noe tid til spørsmål og kommentarer fra publikum.