Kurs og undervisning

Frokostseminar: jobben som årsak til alkoholbruk?

Forskning viser at det samlede alkoholkonsumet i Norge er i stadig vekst. Med bakgrunn i denne økningen har det gjennom en rekke medieoppslag blitt hevdet at nordmenn drikker for mye og at disse nyetablerte drikkevanene skaper bekymring.

Forskningsrapportene og medieoppslagene sier imidlertid bare at nordmenn drikker mer enn før og vi vet mindre om hva som kan forklare det økte alkoholkonsumet.

Blant mange ulike forklaringer har stress og belastninger på jobben blitt fremhevet som en mulig årsak til alkoholbruk og det har de siste årene blitt gjennomført en rekke vitenskapelige studier som undersøker sammenhenger mellom jobbfaktorer og alkoholbruk.

I denne forelesningen vil forsker Morten Birkeland Nielsen, STAMI, gi en oppsummering av resultater fra de mest sentrale studiene på dette området og derved forsøke å svare på om jobben kan betraktes som en direkte eller indirekte årsak til alkoholbruk blant norske arbeidstakere.

Kursinformasjon

 • Når:
  11. juni 2015
 • Varighet:
  Halvannen time
 • Sted:
  STAMIs egne lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen, Oslo
 • Kursavgift:
  Frokostseminaret er gratis men på grunn av begrenset plass og bestilling av mat må man melde seg på seminaret
 • Maks antall deltakere:
  90

Program

 • Kl.

  Foredrag v/ Morten Birkeland Nielsen

  Innenfor tidsrammen på halvannen time, vil det også bli satt av noe tid til spørsmål og kommentarer fra publikum.