Kurs og undervisning

Frokostseminar: Arbeidsinnhold, arbeidsmiljø og sykefravær – det er ikke bare sykelønna det kommer an på

Har forhold på arbeidsplassen betydning for sykefravær? På frokostseminaret torsdag 16. november presenteres funn fra en kunnskapsoversikt om forhold på arbeidsplassen som har betydning for sykefravær, basert på en litteraturgjennomgang for tidsperioden 1990-2015.

Arbeidsplassen er en arena hvor arbeidstakeren møter utfordringer i form av arbeidsoppgaver og sosiale samspill med andre mennesker. Samtidig gir arbeidsplassen muligheter for personlig utvikling og vennskap. For mange er jobben hovedkilden til feedback om atferd og holdninger og viktig for personlig identitet. Følgelig kan arbeidsinnhold og -miljø ha betydning for følelser, selvtillit og identitet. Fravær fra jobben er en konsekvens av en beslutning om at man ikke kan arbeide. Denne beslutninger er resultatet av en serie prosesser hvorav mange er ikke-bevisste.

Kunnskap om hvilke spesifikke arbeidsfaktorer som bidrar til sykefravær, er en forutsetning for å kunne gjennomføre primærforebyggende tiltak på arbeidsplassen.

Frokostseminaret presenteres av professor Stein Knardahl, avdelingsdirektør ved avdeling for arbeidspsykologi og -fysiologi ved STAMI – Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Meld deg på allerede i dag og få med deg en gjennomgang av hvilke forhold på arbeidsplassen som kan virke inn på sykefraværet.

Frokostseminaret vil bli filmet og er mulig å se direkte på stami.no
Opptak blir også lagt ut i etterkant av seminaret.

Fra klokken 08.30 blir det enkel servering og kaffe/te. Foredraget starter kl 09.00.

Kursinformasjon

 • Når:
  16. november 2017
 • Varighet:
  ca. 1,5 timer
 • Sted:
  Frokostseminaret arrangeres i STAMIs egne lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen i Oslo
 • Kursavgift:
  Frokostseminaret er gratis, men på grunn av begrenset plass og enkel servering er det påmelding
 • Maks antall deltakere:
  90
 • Målgruppe:
  Personal- og HR-medarbeidere, ansatte i BHT, verneombud, tillitsvalgte og andre med interesse for tematikken.