Kurs og undervisning

Frokostseminar 16. mars: Hvilke psykososiale arbeidsfaktorer kan ha effekt på arbeidstakeres psykiske helse?

Psykiske lidelser er den nest største diagnosegruppen etter muskelskjelettlidelser når det gjelder langtidssykemeldinger i Norge. På dette frokostseminaret ser vi nærmere på arbeidsfaktorer som kan påvirke psykisk helse - både positivt og negativt.

På frokostseminaret vil Live Bakke Finne, forsker ved avdeling for arbeidspsykologi og –fysiologi på STAMI, gi en oversikt over hvorfor det er viktig å fokusere på psykologiske og sosiale arbeidsfaktorer i forebyggingsarbeid rettet mot psykisk helse, og hvilke arbeidsfaktorer det kan være spesielt viktig å være oppmerksom på.

I sin doktorgrad fra STAMI undersøkte hun et bredt utvalg av psykologiske arbeidsfaktorer. Flere av faktorene som så ut til å ha betydning var faktorer som tidligere har blitt lite studert i sammenheng med psykisk helse. I doktorgraden ble det også undersøkt hvilke spesifikke forhold i arbeidet som eventuelt kan bedre arbeidstakeres helse og velvære.

Kunnskap om hvilke spesifikke faktorer som påvirker arbeidstakeres helse og velvære gir bedre grunnlag for å utvikle praktiske tiltak. Med slik kunnskap er det både mulig å vite hvilke faktorer som bør inkluderes i medarbeiderundersøkelser på arbeidsplassene og hvilke forhold de praktiske tiltakene bør rettes mot.

Frokostseminaret vil bli filmet og er mulig å se direkte på stami.no
Opptak blir også lagt ut i etterkant av seminaret.

Kursinformasjon

 • Når:
  16. mars 2017
 • Varighet:
  Inntil halvannen time fra klokken 09:00. Enkel servering fra 08.30
 • Sted:
  STAMIs egne lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen, OSLO
 • Kursavgift:
  Frokostseminaret er gratis og åpent for alle, men på grunn av begrenset plass og servering av enkel frokost må man melde seg på.
 • Maks antall deltakere:
  90
 • Målgruppe:
  Alle med interesse for fagområdet, og særlig BHT-ansatte, verneombud, HMS-rådgivere og HR