Kurs og undervisning

Frokostseminar 14. juni: Hvordan følge opp elektrikere etter strømulykker?

God medisinsk oppfølging er viktig for å kunne forebygge ytterligere skade etter en strømulykke. Det finnes standardiserte anbefalinger for når man bør søke medisinsk hjelp etter strømulykker fra lavspenning. Disse er nylig revidert. På frokostseminar på STAMI torsdag 14. juni går vi nærmere gjennom bakgrunn for og tolkning av de reviderte anbefalingene for undersøkelser og helseoppfølging ved strømgjennomgang.

Kunnskapen om strømulykker har blitt stadig bedre og mer tilgjengelig både i bransjen og helsevesenet. I 2012 ble anbefal­ingene og annen informasjon om oppfølging etter strømulykker tilgjengelig på en strøm-app, og i 2017 ble anbefalingene revidert samtidig som strøm-appen kom i ny drakt etter mange års utprøving. Nyere studier viser dessuten hvordan nervesystemet kan påvirkes ved strømulykker fra lavspenning, og om hvordan dette kan undersøkes.

På frokostseminaret går vi gjennom de reviderte anbefalingene for å søke medisinsk hjelp ved strømgjennomgang. Vi vil gi råd om hvordan man bør tolke anbefalingene, og hva de betyr for undersøkelser og helseoppfølging. Vi vil også vise til kilder til informasjon om temaet og hvor disse er tilgjengelig

Foredragsholder er Lars Ole Goffeng ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, som arbeider med problemstillinger knyttet til helseeffekter etter og forebygging av strømulykker.

Frokostseminaret vil bli filmet og er mulig å se direkte på stami.no

Opptak blir også lagt ut i etterkant av seminaret.

Frokostseminaret starter kl 09:00, men det blir en enkel servering og kaffe/te fra kl 08:30.

Les mer om strøm-app’en, strømskader og oppfølging etter strømgjennomgang på vår temaside: stami.no/stromskader

Kursinformasjon

 • Når:
  14. juni 2018
 • Varighet:
  Inntil to timer fra klokken 09:00. Enkel servering fra 08.30
 • Sted:
  STAMIs egne lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen, OSLO
 • Påmeldingsfrist:
  11. juni 2018
 • Kursavgift:
  Frokostseminaret er gratis og åpent for alle, men på grunn av begrenset plass og servering av enkel frokost må man melde seg på. Det er ikke nødvendig å melde seg på dersom man skal se frokostseminaret på STAMIs web-TV.
 • Maks antall deltakere:
  90
 • Målgruppe:
  Målgrupper for frokostseminaret er bedriftshelsepersonell, fastleger og sykehuspersonell i avdelinger som kan komme i kontakt med pasienter som har vært utsatt for strømulykker. Men også andre med interesse for temet eller kjennskap til fagfeltet – ikke minst elektrikere – er velkomne..