Kurs og undervisning

Frokostseminar torsdag 1. mars: Rengjøringsmidler i sprayform – utfordring på flaske

Hva vet vi om eksponering og helseeffekter fra rengjøringsmidlene som renholderne bruker? Hvilke sprayflasker generer minst spraypartikler som kan inhaleres til lungene? Og hva gjør de som produserer renholdskjemikalier for å redusere renholderes luftbårne eksponering for rengjøringsmidler i sprayform? Dette er blant de spørsmål som tas opp på frokostseminaret på STAMI torsdag 1. mars.

Rengjøringsmidler i sprayform har de senere år blitt mer og mer populært både i profesjonell og privat rengjøring og benyttes nå til flere typer rengjøring enn tidligere. Dersom vi ser på renholdsbransjen som sådan, så sysselsatte den ca. 55 000 personer i Norge i 2016. Tall fra STAMI sin faktabok om arbeidsmiljø og helse fra 2015 viser at renholdere er yrkesgruppen som oppgir høyest forekomst av luftveisplager i form av tetthet og piping i brystet. De rapporterer også en forhøyet forekomst av hudplager og nær halvparten av disse tilskriver plagene til arbeidet. Renholdere ligger også høyt oppe på statistikken over sykefravær og oppbrukte sykepengerettigheter grunnet luftveis- og huddiagnoser. Både arbeid i hjemmet og yrkeseksponering i renholdsbransjen med bruk av rengjøringskjemikalier er satt i forbindelse med økt risiko for astma og astmaliknende symptomer.

På frokostseminaret vil Karl-Christian Nordby, overlege og avdelingsdirektør ved avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi ved STAMI, gi en oversikt over kunnskapsstatusen når det gjelder eksponering og helseeffekter blant renholdere. Videre vil Raymond Olsen, prosjektleder og forsker ved avdeling for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø ved STAMI presentere resultatene fra STAMIs studie «Rengjøringsmidler i sprayform: Frigir de helseskadelige stoffer til arbeidsatmosfæren som kan inhaleres til lungene?». Og til slutt vil Margit Bleg Hegna, FoU-direktør ved Lilleborg, fortelle om de endringene som Lilleborg har gjort for å redusere renholderes luftbårne eksponering for rengjøringsmidler i sprayform.

Meld deg på allerede i dag og få med deg en gjennomgang av hvilke utfordringer rengjøringsmidler i sprayform kan ha på renholdernes helse.

Frokostseminaret vil bli filmet og er mulig å se direkte på stami.no
Opptak blir også lagt ut i etterkant av seminaret.

Fra klokken 08:30 blir det enkel servering og kaffe/te.

Kursinformasjon

 • Når:
  1. mars 2018
 • Varighet:
  Inntil halvannen time fra klokken 09:00. Enkel servering fra 08.30
 • Sted:
  STAMIs egne lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen, OSLO
 • Kursavgift:
  Frokostseminaret er gratis og åpent for alle, men på grunn av begrenset plass og servering av enkel frokost må man melde seg på. Det er ikke nødvendig å melde seg på dersom man skal se frokostseminaret på STAMIs web-TV.
 • Maks antall deltakere:
  90
 • Målgruppe:
  Ansatte og tilbydere i renholdsbransjen, produsenter av renholdsmidler, BHT-ansatte, verneombud, HMS-rådgivere og HR og ellers alle med interesse for fagområdet